O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGIOchiq ma’lumotlar – internet tarmog’ida ma’lumotlar massivi formatida joylashtirilgan, inson tomonidan oldindan o’zgartirish kiritilmasdan (mashina o’qiydigan) foydalaniladigan va avtomatlashtirilgan tarzda ishlov berilishini ta’minlaydigan hamda erkin (bepul) foydalaniladigan davlat va mahalliy o’zini-o’zi idora qilish organlari faoliyati to’g’risidagi ma’lumotlardir.Indikatorlar nomi Indikator kodi 2019 yil 2020 yil 2021 yil
O‘quvchi-o‘qituvchi nisbati, uchinchi darajali SE.TER.ENRL.TC.ZS 1900-01-00 0 0
Ilmiy va texnik jurnal maqolalari IP.JRN.ARTC.SC 47701 55730 60902
O‘rta maxsus va professional ta’lim o‘quvchilari SE.SEC.ENRL.VO 172330 0 291613
O‘rta maxsus va professional ta’lim o‘quvchilari (% ayollar) SE.SEC.ENRL.VO.FE.ZS 80481 (46,7 %) 0 0