O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGIOchiq ma’lumotlar – internet tarmog’ida ma’lumotlar massivi formatida joylashtirilgan, inson tomonidan oldindan o’zgartirish kiritilmasdan (mashina o’qiydigan) foydalaniladigan va avtomatlashtirilgan tarzda ishlov berilishini ta’minlaydigan hamda erkin (bepul) foydalaniladigan davlat va mahalliy o’zini-o’zi idora qilish organlari faoliyati to’g’risidagi ma’lumotlardir.Ta'lim sohalari va yo'nalishlari 2016-2017 Kunduzgi 2016-2017 Maxsus sirtqi 2017-2018 Kunduzgi 2017-2018 Maxsus sirtqi 2018-2019 Kunduzgi 2018-2019 Maxsus sirtqi 2019-2020 Kunduzgi stipendiyali 2019-2020 Kunduzgi stipendiyasiz 2019-2020 Maxsus sirtqi 2020-2021 Kunduzgi stipendiyali 2020-2021 Kunduzgi stipendiyasiz 2020-2021 Maxsus sirtqi
Ўқитувчилар тайёрлаш ва педагогик фанлар, жумладан касбий таълим 5800 0 6650 0 6650 0 10793 5993 3809.28 10907.35 5771.349 4075.98
Санъат 6850 2700 7900 3110 7900 3110 12062.7 7262.7 5079.04 12130.14 6994.143 5434.64
Гуманитар фанлар 5800 0 6650 0 6650 0 10793 5993 3809.28 10907.35 5771.349 4075.98
шарқ филологияси, туркий тиллар филологияси, роман-герман филологияси 6300 0 7250 0 7250 0 11427.8 6627.8 4444.16 11518.75 6382.746 4755.31
халқаро муносабатлар 8550 0 9850 0 9850 0 13967.4 9167.4 6348.8 13964.33 8828.334 6793.3
ҳаёт ҳақидаги фанлар, табиий фанлар 5800 0 6650 0 6650 0 10793 5993 3809.28 10907.35 5771.349 4075.98
Математика ва статистика, амалий математика ва информатика 5800 0 6650 0 6650 0 10793 5993 3809.28 10907.35 5771.349 4075.98
Ижтимоий ва аҳлоқий фанлар 5800 0 6650 0 6650 0 10793 5993 3809.28 10907.35 5771.349 4075.98
Журналистика ва ахборот 6300 0 7250 0 7250 0 10793 5993 4444.16 10907.35 5771.349 4755.31
Иқтисодиёт ва бизнес 7650 0 8800 0 8800 0 13332.5 8532.5 5713.92 13352.94 8216.937 6113.97
шу жумладан: жаҳон иқтисодиёти ва халқаро иқтисодий муносабатлар 8550 0 9850 0 9850 0 13967.4 9167.4 6348.8 13964.33 8828.334 6793.3
ҳуқуқ 8550 0 9850 0 9850 0 13967.4 9167.4 6348.8 13964.33 8828.334 6793.3
Муҳандислик ва муҳандислик иши, ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш тармоқлари 5800 1940 6650 2220 6650 2220 10793 5993 3809.28 10907.35 5771.349 4075.98
Ахборот технологиялари ва ахборот хавфсизлиги 6300 2300 7250 2650 7250 2650 11427.8 6627.8 4444.16 11518.75 6382.746 4075.98
Архитектура 6850 0 7250 0 7250 0 11427.8 6627.8 4444.16 11518.75 6382.746 4755.31
қурилиш 6300 0 7900 0 7900 0 12062.7 7262.7 4444.16 12130.14 6994.143 4755.31
қишлоқ ва сув хўжалиги 5800 0 6650 0 6650 0 10793 5993 3809.28 10907.35 5771.349 4075.98
Соғлиқни сақлаш 7650 0 8800 0 8800 0 13332.5 8532.5 0 13352.94 8216.937 0
Ижтимоий таъминот 5800 0 6650 0 6650 0 10793 5993 3809.28 10907.35 5771.349 4075.98
Хизмат кўрсатиш соҳаси 6300 0 7250 0 7250 0 11427.8 6627.8 4444.16 11518.75 6382.746 4755.31
шу жумладан: спорт фаолияти 5800 0 6650 0 6650 0 10793 5993 3809.28 10907.35 5771.349 4075.98
Транспорт 6300 0 7250 0 7250 0 10793 5993 4444.16 10907.35 5771.349 4755.31
Атроф муҳит муҳофазаси, ҳаётий фаолият хавфсизлиги 5800 0 6650 0 6650 0 10793 5993 3809.28 10907.35 5771.349 4075.98
Ўқитувчилар тайёрлаш ва педагогик фанлар, жумладан касбий таълим 6290 0 7210 0 7210 0 12062.7 7262.7 0 12130.14 6994.143 0
Санъат 7570 0 8730 0 8730 0 13332.5 8532.5 0 13352.94 8216.937 0
Гуманитар фанлар 6290 0 7210 0 7210 0 12062.7 7262.7 0 12130.14 6994.143 0
шарқ филологияси, туркий тиллар филологияси, роман-герман филологияси 6910 0 7950 0 7950 0 12697.6 7897.6 0 12741.54 7605.54 0
халқаро муносабатлар 9400 0 10830 0 10830 0 15237.1 10437.1 0 15187.13 10051.13 0
ҳаёт ҳақидаги фанлар, табиий фанлар 6290 0 7210 0 7210 0 12062.7 7262.7 0 12130.14 6994.143 0
Математика ва статистика, амалий математика ва информатика 6290 0 7210 0 7210 0 12062.7 7262.7 0 12130.14 6994.143 0
Ижтимоий ва аҳлоқий фанлар 6290 0 7210 0 7210 0 12062.7 7262.7 0 12130.14 6994.143 0
Журналистика ва ахборот 6910 0 7950 0 7950 0 12062.7 7262.7 0 12130.14 6994.143 0
Иқтисодиёт ва бизнес 8400 0 9660 0 9660 0 14602.2 9802.2 0 14575.73 9439.731 0
шу жумладан: жаҳон иқтисодиёти ва халқаро иқтисодий муносабатлар 9400 0 10830 0 10830 0 15237.1 10437.1 0 15187.13 10051.13 0
ҳуқуқ 9400 0 10830 0 10830 0 15237.1 10437.1 0 15187.13 10051.13 0
Муҳандислик ва муҳандислик иши, ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш тармоқлари 6290 0 7210 0 7210 0 12062.7 7262.7 0 12130.14 6994.143 0
Ахборот технологиялари ва ахборот хавфсизлиги 6910 0 7950 0 7950 0 12697.6 7897.6 0 12741.54 7605.54 0
Архитектура 7570 0 7950 0 7950 0 12697.6 7897.6 0 12741.54 7605.54 0
қурилиш 6910 0 8730 0 8730 0 13332.5 8532.5 0 13352.94 8216.937 0
қишлоқ ва сув хўжалиги 6290 0 7210 0 7210 0 12062.7 7262.7 0 12130.14 6994.143 0
Соғлиқни сақлаш 8400 0 9660 0 9660 0 14602.2 9802.2 0 14575.73 9439.731 0
Ижтимоий таъминот 6290 0 7210 0 7210 0 12062.7 7262.7 0 12130.14 6994.143 0
Хизмат кўрсатиш соҳаси 6910 0 7950 0 7950 0 12697.6 7897.6 0 12741.54 7605.54 0
шу жумладан: спорт фаолияти 6290 0 7210 0 7210 0 12062.7 7262.7 0 12130.14 6994.143 0
Транспорт 6910 0 7950 0 7950 0 12062.7 7262.7 0 12130.14 6994.143 0
Атроф муҳит муҳофазаси, ҳаётий фаолият хавфсизлиги 6290 0 7210 0 7210 0 12062.7 7262.7 0 12130.14 6994.143 0