O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGIOchiq ma’lumotlar – internet tarmog’ida ma’lumotlar massivi formatida joylashtirilgan, inson tomonidan oldindan o’zgartirish kiritilmasdan (mashina o’qiydigan) foydalaniladigan va avtomatlashtirilgan tarzda ishlov berilishini ta’minlaydigan hamda erkin (bepul) foydalaniladigan davlat va mahalliy o’zini-o’zi idora qilish organlari faoliyati to’g’risidagi ma’lumotlardir.OTM nomi Bakalavr o'rinlari 2016 Bakalavr o'rinlari 2017 Bakalavr o'rinlari 2018 Bakalavr o'rinlari 2019 Bakalavr o'rinlari 2020 Magistr o'rinlari 2016 Magistr o'rinlari 2017 Magistr o'rinlari 2018 Magistr o'rinlari 2019 Magistr o'rinlari 2020
Ўзбекистон давлат жахон тиллари университети 1425 1425 2075 2185 3150 117 117 141 185 270
Ўзбекистон миллий университети 1324 1324 2945 5995 5650 384 384 475 759 958
Ўзбекистон миллий университети Жиззах филиали 0 0 0 0 675 0 0 0 0 0
Ўзбекистон журналистика ва оммавий коммуникациялар университети 0 0 390 320 525 0 0 30 44 72
Тошкент давлат техника университети 2330 2330 3040 3420 4475 299 299 341 438 542
Тошкент давлат техника университети Термиз филиали 0 0 340 470 1025 0 0 0 0 0
Тошкент давлат техника университети Олмалиқ филиали 0 0 500 640 850 0 0 0 12 20
Тошкент давлат техника университети Қўқон филиали 0 0 0 155 250 0 0 0 0 0
Тошкент давлат иқтисодиёт университети 770 770 700 980 1650 251 251 290 298 332
Тошкент давлат иқтисодиёт университети Самарқанд филиали 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0
Тошкент молия институти 680 680 575 615 1000 138 138 140 140 157
Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти 765 765 655 1090 1250 146 146 126 140 200
Тошкент давлат шарқшунослик институти 400 400 700 770 925 119 119 133 138 170
Тошкент кимё технология институти 850 850 935 1040 1675 222 222 185 203 254
Тошкент кимё технология институти Шаҳрисабз филиали 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0
Тошкент кимё технология институти Янгиер филиали 0 0 0 0 650 0 0 0 0 0
Тошкент давлат педагогика университети 1125 1125 2860 2415 3200 78 78 120 162 206
Тошкент давлат педагогика университети Термиз филиали 0 0 0 680 750 0 0 0 0 0
Тошкент давлат педагогика университети Шаҳрисабз филиали 0 0 0 0 625 0 0 0 0 0
Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети 300 300 505 695 1025 0 0 57 87 106
Андижон машинасозлик институти 935 935 675 820 1250 20 20 24 40 66
Андижон давлат университети 1422 1422 3095 2990 3350 63 63 84 102 136
Бухоро давлат университети 1499 1499 3590 3445 5150 66 66 91 105 192
Бухоро мухандислик-технология институти 1235 1235 1300 1730 2675 108 108 108 109 158
Гулистон давлат университети 970 970 2660 2555 3200 12 12 36 60 105
Жиззах политехника институти 1105 1105 1475 1665 2075 18 18 24 32 81
Қорақалпоқ давлат университети 1894 1894 2690 3435 4625 88 88 113 164 299
Қарши давлат университети 1395 1395 2830 2910 3325 54 54 78 116 241
Қарши мухандислик-иқтисодиёт институти 1800 1800 1775 2065 2700 51 51 68 76 110
Наманган давлат университети 1000 1000 3065 3185 3825 63 63 100 123 244
Наманган мухандислик-қурилиш институти 970 970 1115 1325 2025 8 8 12 36 88
Наманган мухандислик-технология институти 740 740 1125 1265 2000 33 33 35 66 142
Самарқанд давлат университети 1615 1615 3970 4140 4900 214 214 278 322 423
Самарқанд давлат университетининг Денов тадбиркорлик ва педагогика институти 0 0 0 0 625 0 0 0 0 0
Самарқанд давлат чет тиллар институти 500 500 895 1120 1475 66 66 84 109 130
Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти 475 475 575 550 1475 32 32 44 76 108
Термиз давлат университети 1842 1842 2215 3195 3625 69 69 92 164 201
Фарғона давлат университети 1274 1274 3090 3000 3475 70 70 107 129 133
Фарғона политехника институти 1365 1365 2155 2500 3050 58 58 66 82 130
Урганч давлат университети 1730 1730 3475 3660 4650 60 60 94 135 180
Навоий давлат педагогика институти 1560 1560 2710 2705 3625 39 39 60 82 114
Нукус давлат педагогика институти 1382 1382 2750 2655 3625 33 33 58 96 110
Жиззах давлат педагогика институти 1695 1695 3040 2960 3350 25 25 56 82 116
Қўқон давлат педагогика институти 1155 1155 2495 2130 2575 36 36 49 51 70
Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти 0 0 0 2430 3225 0 0 0 44 86
Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институти 1205 1205 1170 1445 2075 70 70 86 126 202
Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институти Бухоро филиали 320 320 345 615 900 9 9 6 21 36
Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институти Қарши филиали 0 0 0 0 650 0 0 0 0 20
Тошкент давлат аграр университети 1435 1435 1225 1205 2025 131 131 87 164 230
Тошкент давлат аграр университети Нукус филиали 525 525 400 460 675 15 15 19 59 44
Тошкент давлат аграр университети Термиз филиали 0 0 300 450 775 0 0 0 0 0
Тошкент давлат аграр университети Андижон филиали 935 935 675 875 1600 24 24 15 42 82
Самарқанд ветеринария медицинаси институти 1315 1315 1200 1225 1650 61 61 50 50 72
Самарқанд ветеринария медицинаси институти Тошкент филиали 0 0 0 0 425 0 0 0 0 0
Самарқанд ветеринария медицинаси институти Нукус филиали 0 0 0 0 375 0 0 0 0 0
Тошкент тиббиёт академияси 510 510 575 570 800 283 283 287 300 381
Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали 0 0 240 250 350 0 0 0 12 24
Тошкент тиббиёт академияси Фарғона филиали 135 135 100 175 275 0 0 0 0 0
Тошкент тиббиёт академияси Термиз филиали 0 0 355 350 475 0 0 0 0 0
Тошкент педиатрия тиббиёт институти 400 400 0 445 625 152 152 200 227 277
Қорақалпоғистон тиббиёт институти (ТПТИ Нукус филиали) 210 210 285 285 400 0 0 10 10 14
Тошкент фармацевтика институти 340 340 655 455 500 35 35 59 65 78
Тошкент давлат стоматология институти 190 190 200 390 475 20 20 35 42 50
Андижон давлат тиббиёт институти 385 385 520 520 700 100 100 163 201 254
Бухоро давлат тиббиёт институти 160 160 440 440 600 20 20 51 63 119
Самарқанд давлат тиббиёт институти 435 435 755 610 825 96 96 114 117 180
Ўзбекистон давлат консерваторияси 300 300 325 322 375 26 26 28 28 28
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти 282 282 655 745 1025 43 43 43 52 78
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали 38 38 95 102 300 0 0 0 0 0
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Фарғона филиали 0 0 70 140 250 0 0 0 0 0
Ўзбекистон давлат хореография академияси (Миллий рақс ва хореография олий мактаби) 65 65 150 155 200 6 6 6 8 10
Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети 970 970 1365 1705 1725 25 25 35 45 106
Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети Нукус филиали 0 0 0 105 225 0 0 0 0 0
Миллий рассомчилик ва дизайн институти 250 250 385 471 575 28 28 36 48 66
Тошкент ахборот технологиялар университети 1335 1335 2095 1560 1675 145 145 164 164 199
Тошкент ахборот технологиялар университети Қарши филиали 225 225 390 325 350 4 4 5 5 0
Тошкент ахборот технологиялар университети Нукус филиали 165 165 340 295 325 8 8 5 5 5
Тошкент ахборот технологиялар университети Самарқанд филиали 315 315 510 440 450 10 10 5 5 5
Тошкент ахборот технологиялар университети Фарғона филиали 290 290 470 405 525 10 10 5 5 5
Тошкент ахборот технологиялар университети Урганч филиали 185 185 350 280 350 4 4 5 5 5
Тошкент давлат юридик университети 450 450 600 600 600 120 120 150 150 150
Тошкент давлат юридик университетининг ихтисослаштирилган филиали 0 0 0 0 294 0 0 0 0 0
Тошкент давлат транспорт университети 0 0 0 0 3125 0 0 0 0 227
Навоий давлат кончилик институти 850 850 790 675 925 59 59 51 51 51
Навоий давлат кончилик институти Нукус филиали 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
Жахон иқтисодиёти ва дипломатия университети 240 240 150 150 150 37 37 50 75 88
Ўзбекистон халқаро ислом академияси 135 135 260 280 200 22 22 62 80 86
Тошкент архитектура қурилиш институти 890 890 750 825 1450 93 93 146 146 160
Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти 1130 1130 1075 975 1875 80 80 85 83 93
Ипак йўли туризм халқаро университети 0 0 0 275 350 0 0 0 30 50
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0