O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGIOchiq ma’lumotlar – internet tarmog’ida ma’lumotlar massivi formatida joylashtirilgan, inson tomonidan oldindan o’zgartirish kiritilmasdan (mashina o’qiydigan) foydalaniladigan va avtomatlashtirilgan tarzda ishlov berilishini ta’minlaydigan hamda erkin (bepul) foydalaniladigan davlat va mahalliy o’zini-o’zi idora qilish organlari faoliyati to’g’risidagi ma’lumotlardir.Viloyat nomi OTM nomi Manzili Inventar raqami Nashriyot Nashr etilgan yil
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48019 36748 20.1 Материалы Международной конференции \"Развитии сотрудничества в регионе бассейна Аральского моря по смягчению последствий экологической катастрофы\" : Сборник / Шопен Ю. Ташкент : Узбекистан, 2015 40 с.ISBN 978-9943-28-199-8 : 100 сум UDK 574.5. BBK 20.1 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 49036 5709 22.162ya73 Abdullayev J. I. Funksional analiz : o\'quv qo\'llanma / Abdullayev J. I., Eshqobilov Yu. X., G\'anixojayev R. N. Toshkent : Tafakkur bo\'stoni, 2015 240 b.ISBN 978-9943-993-09-9 : 17500 so\'m UDK 581(076). BBK 22.162ya73 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48903 0 22.171 Abdushukurov A. A. Ehtimollar nazariyasi va matematik statisika : darslik / Abdushukurov A. A., Zuparov T. Toshkent : Tafakkur bo\'stoni, 2015 416 bISBN 978-9943-993-21-1 : 28000 сўм UDK 519.2(075). BBK 22.171 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 49110 0 24.5 Babayev T. Yuqori molekulyar birikmalar : darslik / Babayev T. Toshkent : Fan va texnologiya, 2015 528 b.ISBN 978-9943-990-51-7 : 33000 so\'m UDK 66.095.26. BBK 24.5 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 49121 5564 24.5ya722 Talipova X. S. Fizikaviy kimyo : o\'quv qo\'llanma / Talipova X. S. Toshkent : Sano-standart, 2015 254 b.ISBN 978-9943-348-81-3 : 18800 so\'m UDK 544(075). BBK 24.5ya722 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 49051 5779 26.12 Akbarov M. S. Fotogrammetriya : o\'quv qo\'llanma / Akbarov M. S., Muxitdinov D. K. Toshkent : Tafakkur bo\'stoni, 2015 160 b.ISBN 978-9943-993-02-0 : 13700 so\'m UDK 528(075). BBK 26.12 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 49076 0 26.3ya722 Chiniqulov X. Strukturaviy geologiya va geologik xaritalash : darslik / Chiniqulov X., Chiniqulov G\'. R., Kushokov A. R. Toshkent : Sano-standart, 2015 360 b.ISBN 978-9943-348-88-2 : 29100 so\'m UDK 551.243(075). BBK 26.3ya722 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48873 0 28.072ya73 To\'ychiboyev M. U. Bioximiya va sport bioximiyasi : darslik / To\'ychiboyev M. U. Toshkent : Tafakkur bo\'stoni, 2015 416 bISBN 978-9943-993-19-8 : 28000 so\'m UDK 577.1. BBK 28.072ya73 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 49023 5659 30.29 Melibayev M. Texnologik jixozlarni hisoblash va konstruksiyalash : o\'quv qo’llanma / Melibayev M., Halimov Sh. Toshkent : Tafakkur bo\'stoni, 2015 224 b.ISBN 978-9943-993-17-4 : 17500 so’m UDK 621.74.06(075). BBK 30.29 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48863 0 30.3X Dalaboyev U. Vektor va tenzor tahlil : darslik / Dalaboyev U. Toshkent : Fan va texnologiya, 2015 160 bISBN 978-9943-990-94-4 : 13000 so\'m UDK 514.742/743. BBK 30.3 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48997 5704 31.294я73 Saidxojayev A. G. Elektr yoritishi : o\'quv qo\'llanma / Saidxojayev A. G. Toshkent : Tafakkur bo\'stoni , 2015 208 b.ISBN 978-9943-993-15-0 : 16600 so\'m UDK 621.3(075). BBK 31.294я73 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 49091 0 31.2ya7 Alimxodjayev K. Elektr texnikaning nazariy asoslari : darslik / Alimxodjayev K. Toshkent : Fan va texnologiya , 2015 320 b.ISBN 978-9943-990-72-2 : 21500 so\'m UDK 665.62(075). BBK 31.2ya7 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48893 5624 31.5 Muxammadiyev M. Gidroenergetik qurilmalarini ishlatish : o\'quv qo\'llanma / Muxammadiyev M., Nosirov F. J., Urishev B., Djurayev K. S. Toshkent : Fan va texnologiya, 2015 192 bISBN 978-9943-990-82-1 : 15000 so\'m UDK 621.354. BBK 31.5 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48950 5544 32.973 Nazirov Sh. A. Kompyuter grafikasi va dizayn : o\'quv qo\'llanma / Nazirov Sh. A., nuraliyev F. M., To\'rayev B. Z. Toshkent : Fan va texnologiya, 2015 256 b.ISBN 978-9943-990-80-7 : 18800 so\'m UDK 004.92(075). BBK 32.973 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 49103 0 33.11 Abidov A. A. Dunyo nefrgazli hududlari va akvatoriyalari : darslik / Abidov A. A., Raxmatova S. A., Abidov X. A. Toshkent : Fan va texnologiya, 2015 352 b.ISBN 978-9943-990-52-4 : 24000 so’m UDK 553.98. BBK 33.11 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48966 0 33.362ya 722 Farmonov Sh. B. Gazni yer ostida saqlash : darslik / Farmonov Sh. B. Toshkent : Sano-standart, 2015 160 b.ISBN 978-9943-348-90-5 : 14500 so\'m UDK 622.691. BBK 33.362ya 722 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48976 5669 34.9 Gaibnazarov B. B. Asbob va ularni elementlarini sinash usullari : o\'quv qo\'llanma / Gaibnazarov B. B. Toshkent : Fan va texnologiya, 2015 112 b.ISBN 978-9943-998-13-1 : 11000 so\'m UDK 621.354. BBK 34.9 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48940 5509 38.634ya7220 Mamajonov T. Tayyorlash, payvandlash va montaj ishlarining texnika va texnologiyasi : o\'quv qo\'llanma / Mamajonov T., Atmov A., Buriyev E. S., Nurmatov S. R. Toshkent : Sano-standart, 2015 224 b.ISBN 978-9943-348-91-2 : 13000 so’m UDK 624.05(075). BBK 38.634ya722 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48883 5594 38.75 Yusupov X. I. Qishloq qurilish texnologiyasi : o\'quv qo\'llanma / Yusupov X. I., Raximov A. M., Xamidov X., Salimova I. N. Toshkent : Tafakkur bo\'stoni, 2015 192 bISBN 978-9943-993-14-3 : 15600 сум UDK 69.6312(075). BBK 38.75 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48801 5534 38.778 S.Vafoyev Qurilish va melioratsiya mashinalarini ishlatish : o’quv qo’lanma / S.Vafoyev, R.Musurmonov Toshkent : Tafakkur Bo’stoni, 2015 397 bet12 sm ISBN Qurilish va melioratsiya mashinalarini ishlatish UDK 626.8(075). 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 49006 0 39.18ya722 Rasulov M. X. Servis korxonalari ishini tashkil qilish va texnologiyasi : darslik / Rasulov M. X., Maxkamov N. Ya., Xodjimuxametova M. A., Jo\'raboyev K. A. Toshkent : Sano-standart, 2015 288 b.ISBN 978-9943-348-82-0 : 29000 so\'m UDK 656.07(075). BBK 39.18ya722 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 49086 0 53.54 Gaziyeva Z. Y. Davolash jismoniy tarbiyasi : darslik / Gaziyeva Z. Y. Toshkent : Fan va texnologiya, 2015 416 b.ISBN 978-9943-990-70-8 : 27000 so\'m UDK 615.825(075). BBK 53.54 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 49136 5789 65.261ya 722 Elmirzayev S. Korporativ moliya : o\'quv qo\'llanma / Elmirzayev S. Toshkent : Sano-standart, 2015 526 b.ISBN 978-9943-348-85-1 : 17900 so\'m UDK 330.322. BBK 65.261ya 722 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 49056 5634 65.40 Qulmuhammedov J. R. Logistika asoslari : o\'quv qo\'llanma / Qulmuhammedov J. R. Toshkent : Fan va texnologiya, 2015 160 b.ISBN 978-9943-998-04-9 : 13000 so\'m UDK 164.01(075). BBK 65.40 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 4843 0 65.9(5Ў)09 Раҳмонқулова С. Тадбиркорлар учун он-лайн интерактив хизматлар : қўлланма / Раҳмонқулова С. Тошкент : infoCOM.UZ, 2015 176 бет.12 см ISBN 978-9943-392-14-4 UDK 334.722(575.1):004.738.5. BBK 65.9(5Ў)09 32.973.202 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47678 36814 66,3 Каримов Ислом Абдуғаниевич Она юртимиз бахту иқболи ва буюк келажаги йўлида хизмат қилиш- энг олий саодатдир / Каримов Ислом Абдуғаниевич, Аҳмедов И., Акбаров Б. Тошкент : Ўзбекистон, 2015 304 бетISBN 978-9943-28-344-2 : 4512 сўм BBK 66,3(Ў) 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47839 0 66.3(5Ў)3 Тулепов А. Ишид фитнаси : Ўқув қўлланма / Тулепов А., Алимов И., Атаев М. Тошкент : Мовароуннахр, 2015 108 б.ISBN 978-9943-12-251-2 UDK 297.1. BBK 66.3(5Ў)3 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47897 36813 67.404 Юридик хизмат ва шартномавий-ҳуқуқий муносабатларни тартибга солишга оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўплами : Тўплам / Омонов А., Ортиқхўжаева Г. Тошкент : Адолат, 2015 560 б.ISBN 978-9943-4379-5-1 : 17000 сўм UDK 374.44. BBK 67.404 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48919 5719 74.263 Sanaqulov X. Mehtat va uni o\'qitish metodikasi : o\'quv qo\'llanma / Sanaqulov X. Toshkent : Tafakkur bo\'stoni, 2015 224 b.ISBN 978-9943-993-18-1 : 17750 so\'m UDK 371.381(075). BBK 74.263 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47862 0 74.2681Ingl Scale Up Teacher’s book Coursa 1 : darslikToshkent : Publishning house named after Gafur gulyam , 2015 120 bISBN 978-9943-03-629-1 : 1826,2 s BBK 74.2681Ingl 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47872 0 74.2681Ingl Scale Up Teacher’s book Coursa 2 : darslikToshkent : Publishning house named after Gafur gulyam , 2015 96 bISBN 978-9943-03-630-7 : 1540,54 s BBK 74.2681Ingl 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47883 0 74.2681Ingl Scale Up Teacher’s book Coursa 3 : darslikToshkent : Publishning house named after Gafur gulyam , 2015 96 bISBN 978-9943-03-631-4 : 1540,54 s BBK 74.2681Ingl 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48986 5729 79.3 Alimov L. A. Arxivshunoslik : o’quv qo’llanma / Alimov L. A. Toshkent : Tafakkur bo’stoni, 2015 192 b.ISBN 978-9943-4546-8-2 : 15600 so’m UDK 930.25(075). BBK 79.3 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47977 0 81.2 Ingl Scale up Woorkbook Course 1 : darslikToshkent : Publishing house named after Gafur Gulyam, 2015 88 bISBN 978-9943-03-623-9 : 2438,5 s BBK 81.2 Ingl 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47987 0 81.2 Ingl Scale up Woorkbook Course 2 : darslikToshkent : Publishing house named after Gafur Gulyam, 2015 72 bISBN 978-9943-03-624-6 : 2120,5 s BBK Scale up Woorkbook Course 2 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48007 0 81.2 Ingl Scale up Woorkbook Course 3 : darslikToshkent : Publishing house named after Gafur Gulyam, 2015 72 bISBN 978-9943-03-625-3 : 2120,5 s BBK 81.2 Ingl 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48913 0 81.2Fra-ya722 Shirinova R. H. Fransuz tili darsligi : darslik / Shirinova R. H., Muhamedaminova F. M. Toshkent : Sano-standart, 2015 368 bISBN 978-9943-348-87-5 : 28 000 so\'m UDK 372.881. BBK 81.2Fra-ya722 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48961 5679 81.2Ingl Babayeva S. R. Ingliz tili : o\'quv qo\'llanma / Babayeva S. R. Toshkent : Tafakkur bo\'stoni, 2015 176 bISBN 978-9943-993-22-8 : 14800 so\'m UDK 811.111(075). BBK 81.2Ingl 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 49018 5525 81.2Нем Jumaniyazov A. Deutsch : o\'quv qo’llanma / Jumaniyazov A., Xalliyeva Q. Toshkent : Fan va texnologiya, 2015 208 b.ISBN 978-9943-998-19-3 : 15900 so’m UDK 811.112.2(075). BBK 81.2Нем 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48878 0 81.2Рус-2 Бушуй Т. Краткий курс сравнительной типологии : учебное пособие / Бушуй Т., Рузикулов Ф. Тошкент : Тафаккур бустони, 2015 192 сISBN 978-9943-4546-6-8 : 15600 so\'m UDK 81.442(075). BBK 81.2Рус-2 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47947 0 812Ingl Scale up Student’s book Course 1 : darslikToshkent : Publishing house named after Gafur Gulyam, 2015 104 bISBN 978-9943-03-626-0 : 8217 s BBK 812Ingl 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47957 0 812Ingl Scale up Student’s book Course 2 : darslikToshkent : Publishing house named after Gafur Gulyam, 2015 80 bISBN 978-9943-03-627-7 : 6252,84 s BBK 812Ingl 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47967 0 812Ingl Scale up Student’s book Course 3 : darslikToshkent : Publishing house named after Gafur Gulyam, 2015 ISBN 978-9943-03-628-4 : 6252,84 s BBK 812Ingl 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47834 5409 86.38 Каримова М. Ўзбекистонда хотин-қизларни ижтимоий муҳофазалаш: ислом қадриятлари асосида : монография / Каримова М., Улуғова М. Тошкент : Movarounnahr, 2015 176 б.ISBN 978-9943-12-318-2 BBK 86.38 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 49131 5519 88.4 Abdullayeva D. Oila psixologiyasi : o\'quv qo\'llanma / Abdullayeva D., Yarqulov R., Atabayeva N. Toshkent : Tafakkur bo\'stoni, 2015 216 b.ISBN 978-9943-993-20-4 : 19500 so\'m UDK 159.9(075). BBK 88.4 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48828 5529 A.Jo\'rayev Jismoniy shaxslarni soliqqa tortish / A.Jo\'rayev Toshkent : Sano - standart, 2015 216 bet12 sm ISBN 978-9943-348-86-0 UDK 336.22(075). BBK 65.261.4ya722 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48823 0 J.J.Jalolov English Language Teaching Methodology / J.J.Jalolov, G.T.Makhkamova,Sh.S.Ashurov Toshkent : Fan va tehnologiya, 2015 334 bet12sm ISBN 978-9943990-74-6 UDK 811.111. BBK 81.2Ehgl-5 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 49232 0 Loyihalash jarayonlarini avtomatlashtirish asoslari : o`quv qo`llanma / Rasulov A., Sabirov U., Qo‘ldashev E. Andijon, 2015 319 b.12 sm UDK 621.396. 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 49046 5724 M.M.Aripov Dasturlash asoslari / M.M.Aripov, A.Xaydarov Toshkent : Tafakkur Bo\'stoni, 2015 240 bet12sm ISBN 978-9943-4546-5-1 UDK 004.43(075). BBK 32.973-018 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48833 5579 O.Ortiqov Bank menejmenti va marketingi / O.Ortiqov, I.Qulliyev Toshkent : Tafakkur Bo\'stoni, 2015 224 bet12sm ISBN 978-9943993-16-7 UDK 339.13(075). BBK 65.290-2 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48838 5654 S.T.Sodiqov Foydali qazilma konlarini geologik hujjatlashtirish va namunalash : darslik / S.T.Sodiqov, A.Z.Umarov Toshkent : Sano-standart, 2015 143 bet12sm ISBN 978-9943-948-89-9 UDK 553.3/9(075). BBK 33.11ya722 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48843 5694 T.Xoldarova Fizikaviy va kolloid kimyodan masalalar : o\'quv qo\'llanma / T.Xoldarova, J.Haydar Toshkent : Tafakkur Bo’stoni, 2015 319 bet12 sm ISBN 978-9943-993-10-5 UDK 547.912(075). BBK 24.5 я 73 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48794 0 Z.T.G\'ulomov Jismoniy tarbiya va sport menejmenti / Z.T.G\'ulomov, R.X.Nabiullin,G.Z.Kamilova Toshkent : Fan va texnologiya, 2015 291 bet12 sm ISBN 978-9943-990-79-1 UDK 796/075/6(075). BBK 75.1 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47770 0 Новоселов Ю. В. Электроника и схематехника : лаборатория / Новоселов Ю. В., Шрапенин Г. Л., Пилюгина С. В. Екатиринбург : УрГУПС, 2015 88 с12 см UDK 656.25.52. 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47808 0 Эрматов З. Д. Технологическое оборудование и системы контроля автоматизированного производства : учебное пособие / Эрматов З. Д., Дуняшин Н. С. Тошкент : ТашГТУ, 2015 211 с12 см UDK 621.791.1. 2015
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47821 36739 Орол денгизи минтакасидаги экологик офат окибатларини юмшатиш буйича хамкорликни ривожлантириш мавзусидаги халкаро конференция материаллари.Тошкент : O’zbekiston НМИУ, 2014 ISBN 978-9943-28-219-3. 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43752 31121 20.1 Экологическое образование и охрана Окружающей среды часть-1 : Сборник / Александрова А. А. Москва : МГТУ им. Баумана, 2014 283 сISBN 978-5-91916-022- 9 UDK 378.1:504.06. 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48042 36752 20.1(5O’) Materials of the international Conference \"Development of cooperation in the region of the Aral Sea to Mitigate consequences of the Ecological Catastrophe of the United Nations in Urganch, O : risolaToshkent : Uzbekistan, 2014 32 pISBN 978-9943-28-045-8 : 100 s BBK 20.1(5O’) 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 46862 0 22.1 Odinayev D. Matematika : o`quv qo`llanma / Odinayev D., Umarov A. T., Haydarov I. Тoshkent : Akademnashr, 2014 208 b.ISBN 978-9943-4254-6-0 : 6000 so`m BBK 22.1 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47286 0 26.82 Uralov S. A. Landshaft arxitekturasi : darslik / Uralov S. A., Adilova L. A. Toshkent : Cho`lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2014 364 b.ISBN 978-9943-05-683-1 : 24800 so`m UDK 712.01(075). BBK 26.82(5O`,1) 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47856 0 30.3 Umarov E. O. Materialshunoslik : darslik / Umarov E. O. Toshkent : Co’lpon nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi, 2014 384 bISBN 978-9943-05-688-6 : 24500 so’m UDK 379.8. BBK 30.3 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47277 0 30.607 Sifat menejmenti tizimi va uni sertifikatlashtirish : darslik / Ismatullayev P. R., Axmedov B. M., Matyaqubova P. M., Xamraqulov G`. X., Turayev Sh. A. Toshkent : sano-standart, 2014 336 b.ISBN 978-9943-4366-2-6 : 22100 so`m. UDK 65.018(075). BBK 30.607s 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47850 0 30.607s Ismatullayev P. R. Sifat menejmenti tizim va uni sertifikatlashtirish : darslik / Ismatullayev P. R., Axmedov B. M., Matyukubova P. M., Xamroqulov G\'. X., Turayev Sh. A. Toshkent : Sano-standart , 2014 336 bISBN 978-9943-4366-2-6 : 22100 UDK 65.018(075). BBK 30.607s 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48066 0 30-06 Yo’ldoshev N. K. Ishlab chiqarish texnologiyalari : darslik / Yo’ldoshev N. K. , Kadirxodjayeva N. R. Toshkent : O’zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti, 2014 376 bISBN 978-9943-391-77-2 : 19850 s UDK 061.5. BBK 30-06 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47234 0 31.277 Stantsiya va podstantsiyalarning elektr qismi : o`quv qo`llanma / Allayev Q. R., Siddiqov I. H., Hakimov M. H., Ibragimov R. I., Siddiqov O. I., Po`latxo`jayev X. Тoshkent : Cho`lpon nomidagi nashiryot-matbaa ijodiy uyi, 2014 304 b.ISBN 978-9943-05-676-3 : 20000 so`m BBK 31.277 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48106 0 31.29 Xoshimov F. A. Energiya tejamkorlik asoslari : o`quv qo`llanma / Xoshimov F. A., Taslimov A. D., Abdunabiyeva S. Toshkent : Viris-nashriyot, 2014 192 b.12 sm ISBN 978-9943-4214-8-6 UDK 620.9. BBK 31.29 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47271 0 32.81 Mo`minov B. Informatika : o`quv qo`llanma / Mo`minov B., rahimqoriyev Sh. Toshkent : Tafakkur bo`stoni, 2014 344 betISBN 978-9943-4239-0-9 : 20700 so`m. UDK 004.(075). 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47272 0 32.81 Абдурахимов Б. Ф. Технологии создания больших программных комплексов : учебное пособие / Абдурахимов Б. Ф., Ходиев Ш. И. Ташкент : Viris-nashriyot, 2014 320 cISBN 978-9943-4214-6-2 : 21000 сўм. UDK 681.3.06(075.8). BBK 32.81 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47295 0 32.811 Yunusov N. Optik aloqa asoslari : darslik / Yunusov N., Isayev R., Mirazimova G. X., Po`latxo`jayev X. Toshkent : Cho`lpon nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi, 2014 368 b.ISBN 978-9943-05-654-8 : 24000 som. UDK 621.3(075). BBK 32.811 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47758 0 34.4 Размерный анализ в машиностроении : Учебное пособие / Емельянов С. Г., Рудской А. М., Учаев П. Н., Кудряшов Е. А., Сергеев С. А. Старый Оскол : ТНТ, 2014 332 с.ISBN 978-5-94178-215-4 : 250496 сум BBK 34.4 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47413 0 34.4 Рахимянов Х. М. Технология машиностроения : учебного пособия / Рахимянов Х. М., Красильников Б. А., Мартынов Э. З. Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2014 253 с12 см ISBN 978-5-7782-2291-5 UDK 621.002.2. BBK 34.4 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42543 0 34.4 Рахимянов Х. М. Технология машиностроения : Учебное пособие / Рахимянов Х. М., Красильников Б. А., Мартынов Э. З., Ветчакова Л. Н. Новосибирск : НГТУ, 2014 253 сISBN 978-5-7782-2291-5 : 122500 сум BBK 34.4 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47773 0 34.4 Управление качеством в машиностроении : Учебное пособие / Гумеров А. Ф., Схиртладзе А. Г., Гречишников В. А., Жарин Д. Е., Юрасов С. Ю., Биктимиров Р. И. Старый Оскол : ТНТ, 2014 168 с.ISBN 978-5-94178-172-0 : 132825 сум BBK 34.4 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47094 0 34.437 Микропроцессорные поверочно-испытательные установки для расходомеров и счетчиков жидкостей : монография / Азимов Р. К., Шипулин Ю. Г., Алматаев О. Т., Холматов У. С. Ташкент : ITA PRESS, 2014 100 сISBN 978-9943-10-999-5 BBK 34.437 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48064 0 34.5 Safayev A. A. Mashinosozlik texnologiyasi va loyihalash asoslari / Safayev A. A. , Abdigafforov X. J., Rajibayev P. Toshkent : Sano-standart , 2014 288 bISBN 978-9943-4366-0-2 : 4636 so’m UDK 621.01(075). BBK 34.5 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48041 0 34.5 Орлов В. Н. Промышленные технологии и инновации в автомобиле- и тракторостроении : учебное пособие / Орлов В. Н., Овсянников В. Е., Шпитко Г. Н. Курган : Изд–во Курганского гос. ун-та, 2014 154 c.12 см ISBN 978-5-4217-0240-5 UDK 621.002. BBK 34.5 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47674 0 34.5 Основы технологии машиностроения и формализованный синтез технологических процессов. Часть 1. : Учебник / Горохов В. А., Схиртладзе А. Г., Беляков Н. В., Махаринский Е. И., Махаринский Ю. Е. Старый Оскол : ТНТ, 2014 496 с.ISBN 978-5-94178-262-8 : 385067 сум BBK 34.5 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47186 0 37.013(075) Avazboyev A.I. Kasbiy pedagogika : O`quv qo`llanma / Avazboyev A.I., Ismadiyarov Y.U. Toshkent : Cho`lpon nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi, 2014 320 b12 sm ISBN 978-9943-05-692-2 BBK 37.013(075) 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48051 5104 39.1-08 Muhitdinov A. Transport vositalarining tuzilishi Design of vehicles : o\'quv qo\'llanma / Muhitdinov A. Toshkent : Ta’lim nashriyoti, 2014 160 bISBN 978-9943-4081-2-8 : 9475 s UDK 625-11-9(575.1). BBK 39.1-08 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47270 0 53.54 Shifobaxsh jismoniy tarbiya : o`quv qo`llanma / Agzamova Sh. A., Shamansurova E. A., Altiboyeva S. SH., Ubaydullayeva S. A., Shayxova M. I., Toirova N. N., Koshimbetova G. K., Karimova D. I., Mahkamova G. T. Cho`lpon nomidagi NMIU. : Toshkent , 2014 160 bISBN 978-9943-05-687-9 : 13000 so`m. UDK 615.851.32 (075). 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47582 0 60 Олий таълим муассасалари фаолиятининг асосий кўрсаткичлари (2013-2014 ўқув йили бўйича кўрсаткичлар) : Тўплам / Раҳимов Б. Ҳ., Ходжаев А. А., Рахимова У. А., Назаров Ҳ. Ҳ. Toшкент : Tafakkur-Bo‘stoni, 2014 202 б.: 18600 сўм BBK 60 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47882 0 63.3 Қурбонова Н. Чоризмнинг Туркистондаги аграр сиёсати ва унга қарши кураш : Монография / Қурбонова Н., Мирзаева Г. Тошкент : Янги аср авлоди, 2014 164 б.ISBN 978-9943-27-233-1 UDK 94(575.121). BBK 63.3 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48045 36809 63.3(5Ў)я2 Қаюмов А. Заҳириддин Муҳаммад Бобур энциклопедияси : энциклопедия / Қаюмов А. Тошкент : Шарқ, 2014 744 бISBN 978-9943-26-204-1 BBK 63.3(5Ў)я2 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48093 0 65 Курбанов З. Н. Теория бухгалтерского учета / Курбанов З. Н., Хотамов К. Р. Ташкент : TAFAKKUR BO’STONI, 2014 248 стр.ISBN 978-9943-16-172-6 : 18300 сум BBK 65.052 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47187 0 65.011 Karilbayeva R. X. Ishlab chiqarish infratuzilmasi : darslik / Karilbayeva R. X., Tashxodjayev M. M., Ashurov Z. A., Tursunova M. Toshkeht : O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2014 160 bISBN 978-9943-391-79-6 : 14500 so`m BBK 65.011 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47280 0 65.011 Karlibayeva R. X. Ishlab chiqarish infratuzilmasi : darslik / Karlibayeva R. X., Tashxodjayev M. M., Ashurov Z. A. Toshkent : O`zbekiston faylasuflari milliy jamiyati , 2014 160 b.ISBN 978-9943-391-79-6 : 14500 so`m. UDK 330.111.2(075). BBK 65.011.3 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47237 0 65.012 Maxmudov N. M. Makroiqtisodiy tahlil va prognozlash : darslik / Maxmudov N. M., Asqarova M., Umarov I. Toshkent : Fan va texnologiya, 2014 288 bISBN 978-9943-4497-6-3 : 18800 so`m BBK 65.012 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47161 0 65.05 Masharipov O. Amaliy audit : o`quv qo`llanma / Masharipov O., Ilxomov Sh. I., Jorayev O. Toshkeht : Cho`lpon nomidagiNMIU, 2014 264 b.ISBN 978-9943-05-689-3 : 18300 so`m BBK 65.053 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47176 0 65.05 Navro`zova K. N. Naqd pulsiz hisob- kitoblar va to`lov tizimi : o`quv qo`llanma / Navro`zova K. N., Ortiqov O. A. Toshkent : Cho’lpon nomidagi - matbaa ijodiy uyi, 2014 240 b.ISBN 978-9943-05-692-0 : 17300 so`m BBK 65.052 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47200 0 65.052 Ismatullaev G. P. Hisoblash usullari : o`quv qo`llanma / Ismatullaev G. P., Kosbergenova M. S., Rahimqoriyev Sh. Тoshkent : Tafakkur-bo`stoni, 2014 240 bISBN 978-9943-4239-2-3 : 18000 so`m BBK 65.052 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47293 0 65.268 Bobakulov T. I. XAlqaro valyuta va kredit munosabatlari : darslik / Bobakulov T. I., Abdullayev U. A. Toshkent : Sano-standart, 2014 232 b.ISBN 978-9943-4365-6-5 : 17600 so`m. UDK 339.732.4(075). BBK 65.268 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47275 0 65.271 Sug`urta ishi : o`quv qo`llanma / Shennayeva X. M., Ochilov I. K., Shirinov S. E., Kenjayev I. G`. Toshkent : Tafakkur bo`stoni, 2014 272 b.ISBN 978-9943-4239-1-6 : 19350 so`m UDK 368.1(075). BBK 65.271 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48057 0 65.29 Muratov R. Korxona iqtisodiyoti : darslik / Muratov R. , Djalalova I. A., Oripov S. Sh. Toshkent : Fan va texnologiya , 2014 424 bISBN 978-9943-4500-4-2 : 26900 so’m UDK 665(075). BBK 65.29 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47273 0 65.290 Ergashxodjayeva Sh. Dj. Strategik marketing : darslik / Ergashxodjayeva Sh. Dj., Tursunova M. Toshkent : O`zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2014 240 b.ISBN 978-9943-391-80-2 : 16875 so`m UDK 339.138(075). BBK 65.290-2 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47285 0 65.290 Umarxodjayeva M. Operatsion menejment : darslik / Umarxodjayeva M., Tursunova M. Toshkent : O`zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti, 2014 368 bISBN 978-9943-391-82-6 : 18600 so`m. UDK 338.24.01(075). BBK 65.290-2 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47279 0 65.421 Yo`ldoshev N. Q. Birja va yarmarka faoliyatini boshqarish : darslik / Yo`ldoshev N. Q., Yunosov M. P. Toshkent : Sano-standart, 2014 232 b.ISBN 978-9943-4365-7-2 : 17600 so`m. UDK 338.242(075). BBK 65.421 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47274 0 65.9 Yo`doshev Z. Y. Milliy va jahon iqtiusodi : o`quv qo`llanma / Yo`doshev Z. Y., Xalilova X. T., Po`latho`jayev X. Toshkent : Cho`lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2014 352 cISBN 978-9943-05-690-9 : 23000 so`m. UDK 336.14(575.1+100). BBK 65.9(5O`) 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47997 5307 65.9 Тойлоқова Ф. Оилавий тадбиркорлик: иқтисодий ва ижтимоий самарадорлик омиллари : Ўқув қўлланма / Тойлоқова Ф. , Тўйчиев М. Ўзбекистон : Тошкент, 2014 106 б.ISBN 978-9943-4307-3-0. 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48059 4628 65.9(5O’)09 Umurzakov U. P. KIchik biznes va tadbirkorlik : o’quv qo’lanma / Umurzakov U. P. , Toshboyev A. J. Toshkent : Sano-standart , 2014 480 bISBN 978-9943-4365-2-7 : 29500 so’m UDK 334.722. BBK 65.9(5O’)09 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47694 36936 66.3 Karimov Islom Abdug`aniyevich Ona yurtimiz baxt-u iqboli va buyuk kelajagi yo`lida xizmat qilish- eng oliy saodatdir / Karimov Islom Abdug`aniyevich, Ahmedov I., Akbarov B. Toshkent : O`zbekiston NMIU, 2014 304 betISBN 978-9943-28-369-5 : 4525,90 so`m BBK 66.3(5O`) 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43731 0 66.3 Амалга ошираётган ислохотларимизни янада чуқурлаштириш ва фуқоролик жамяти қуриш - ёруг келажагимизнинг асосий омилидир : Ўқув услубий қўлланма / Маврулов А., Каримов З., Қодиров Э, Ғопуров У Тошкент : Ўқитувчи, 2014 104 б12 sm ISBN 978-994302-762-6 UDK 323(575.14)(075). 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42750 0 66.3 Ғофуров У. Амалга ошираётган ислоҳотларимизни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамияти қуриш- ёруғ келажагимизнинг асосий омилидир : ўқув- услубий қўлланма / Ғофуров У., Ғофуров У., Маврулов А., Умурзоқов Б., Мавлонов Ў., Зулфиқоров Ш. Тошкент : O`qituvchi нашриёт- матбаа ижодий уйи, 2014 104 бISBN 978-9943-02-762-6 : 6743,98 сўм BBK 66.3(5Ў) 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43621 36243 66.3(5Ў) Каримов И. А. 2014 йил юқори ўсиш суръатлари билан ривожланиш, барча мавжуд имкониятларни сафарбар этиш, ўзини оқлаган ислоҳатлар стратегиясини изчил давом эттириш йили бўлади : рисола / Каримов И. А. Тошкент : Ўзбекистон, 2014 64 бISBN 978-9943-01-997-3 : 1049,23 сум BBK 66.3(5Ў) 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47294 0 66.4 Ғойибназаров Ш. Халқаро терроризм илдизи, омиллари ва манбалари : Тўлдирилган иккинчи нашри / Ғойибназаров Ш., Ахмедов И. O`zbekiston : Тошкент, 2014 312 бISBN 978-9943-01-390-2 : 16347.08 сўм. UDK 323.28(100). BBK 66.4(О) 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47073 36411 67.402 Ўзбекистон Республикасининг Бюджет кодекси Тошкент : Адолат, 2014 304 бISBN 978-9943-4378-5 : 12000 сўм BBK 67.402 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47204 0 67.404 Yodgarov V. Ko`chmas mulkdan foydalanishni tashkil etish va boshqarish : darslik / Yodgarov V., Mirjalilova D., Suvonov A. Тoshkent : Cho´lpon nomidagi hashriyot matbaa ijodiy uyi,, 2014 200 bISBN 978-9943-05-691-6 : 15000 so`m BBK 67.404 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47612 36657 67.9 O`zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi : O`n ikkinchi chaqiriq O`zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining o`n birinchi sessiyasida 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan. / Sagdullayev A., Xodjayev Sh. Toshkent : O`zbekiston nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2014 76 betISBN 978-9943-01-459-6 : 3800 co`m BBK 67.99 (5U)01 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47589 36579 67.9 Конституция Республики Узбекистан : Принята 8 декабря 1992 года на одиннадцатой сессии Верховного Совета Республики Узбекистан двенадцатого созыва / Шопен Ю., Исаева В. Узбекистан : ИПТД Узбекистан, 2014 76 сISBN 978-9943-01-458-9 : 3000 cум BBK 67.99 (5У)01 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47570 36563 67.9 Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси : Ўн иккинчи чақириқ Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг ўн биринчи сессиясида 1992 йил 8 декабрда қабул қилинган. / Сагдуллаев А., Ходжаев Ш. Тошкенг : Ўзбекистон НМИУ, 2014 76 бетISBN 978-9943-01-457-2 : 700 сўм BBK 67.99(5Ў)01 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47282 0 67.99 O`zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi / Xodjayev A. Toshkent : O`zbekiston nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2014 76 b.ISBN 978-9943-01-459-6 : 3800 so`m. UDK 342.4(575.1). BBK 67.99(5U)01 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47281 0 67.99 Ўзбекистон Республикасининг конститутцияси / Ходжаев Ш. Тошкент : Ўзбекистон нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2014 76 б.ISBN 978-9943-01-457-2 : 700 cўм. UDK 342.4(575.1). BBK 67.99(5Ў)01 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48038 36601 67.99(5U)01 Constitution of the republic of uzbekistan : risolaToshkent : Uzbekistan, 2014 72 pISBN 978-9943-01-460-2 : 300 s UDK 342.4(575.1). BBK 67.99(5U)01 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 44145 36365 72(5) O`rta asrlar Sharq allomalari va mutafakkirlarining tarixiy merosi, uning zamonaviy sivilizatsiya rivojidagi roli va ahamiyati : maruza / Saloxutdinova S., Xolmatova D. Toshkent : O`zbekiston, 2014 88 bISBN 978-9943-01-993-5 : 1165 so`m. 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 44171 36361 72.5 Историческое наследие ученых и мыслителей средневекового Востока, его роль и значение для современной цивилизации : лекции / Рахимова И., Исаева В. Ташкент : Узбекистан, 2014 88 сISBN 978-9943-28-101-1 : 2172 сум. 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47127 0 74 Avazboyev A. I. Kasbiy pedagogika : o`quv qo`llanma / Avazboyev A. I., Ismadiyarov Y. U. Toshkent : Cho`lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2014 320 b12 sm ISBN 978-9943-05-692-3 UDK 37.013(075). BBK 74r 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47861 4705 74 r Avazboyev A. I. Kasbiy mahorat : o\'quv qo\'llanma / Avazboyev A. I. , Ismadiyarov Y. U. Toshkent : Cho´lpon nomidagi hashriyot matbaa ijodiy uyi,, 2014 320 bISBN 978-9943-05-692-3/ UDK 37.013. BBK 74 r 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47927 23377 84(5У)1 Навоий А. Жемчужные строфы / Навоий А., Вульф О. Ташкент : Ўзбекистон, 2014 160 с.ISBN 978-9943-02-710-7 BBK 84(5У)1 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47278 0 85.11 Raupov Ch. S. Foydalanishdagi transport inshootlarining ishonchliligi : o`quv qo`llanma / Raupov Ch. S., Ashrabov A. A. Toshkent : Voris-nashriyoti, 2014 128 b.ISBN 978-9943-4215-3-0 : 11500 so`m UDK 624.21.03(075.8). BBK 85.11(5) 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47276 0 85.118 Mirzayev M. K. Tumanni rejalashtirish va hududiy joylashtirish : darslik / Mirzayev M. K., Kusherbayeva Sh. Toshkent : Fan va texnologiya , 2014 164 b.ISBN 978-9943-4497-5-6 : 13000 so`m. UDK 71(075). BBK 85.118 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43809 0 87 Назаров М. Демократия ва маънавият : монография / Назаров М. , Юнусов К. Андижон : АндМИ, 2014 120 бBBK 87 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47242 0 87.8 Abdulla Sher Estetika (nafosat falsafasi) : darslik / Abdulla Sher, Ziyadov A. Toshkent : O`zbekiston, 2014 368 betISBN 978-9943-28-042-7 UDK 18(075). BBK 87.8 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47284 0 87.8 Abdulla Sher Estetika nafosat falsafasi : darslik / Abdulla Sher, Ziyadov A. Toshkent : O`zbekiston, 2014 368 b.ISBN 978-9943-28-042-7 : 16651.06 so`m UDK 18(075). BBK 87.8 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48049 36807 91.9 Шокиров Р. Бобур ва бобурийлар библографияси : тўплам / Шокиров Р. Тошкент : Андижон нашриёт матбаа МЧЖ , 2014 482 бISBN 978-9943-4406-0-9 UDK 94(575.1). BBK 91.9 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 45243 36372 Abdurahimov M. O`zbekcha-ruscha va ruscha-o`zbekcha lug`at : lug`at / Abdurahimov M. Toshkent : Akademnashr, 2014 704 betISBN 978-9943-4295-1-2 : 8800 сўм UDK 811.161.1:811.512.133(038). BBK 81.2O`zb 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48655 0 Abralov M. A. Qo’lda yoyli payvandlash jihozlari / Abralov M. A., Ermatov Z. D., Dunyashin N. S. Toshkent : OUMTV, 2014 12 см. 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48711 0 Abulkasimov X. P. Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish / Abulkasimov X. P., Xamrayev O. Toshkent : OO\'MTV, 2014 12 sm. 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48189 0 Hayot faoliyati xavfsizligi fanidan : ma`ruzalar matni / Xaydarov V. R., Zufarova Z. X., Sharipova S. T. Toshkent, 2014 113 b.12 sm. 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48172 0 Kadrlar masalalari bo`yicha ma`lumotnoma Toshkent, 2014 80 b.12 sm ISBN 2010-5959. 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47420 0 Masharipov .O AMALIY AYDIT / Masharipov .O, Ilhomov Sh Tqsnkent : Cholpon, 2014 ISBN 978-9943-05-689-3 : 18300 c UDK 657.(075). BBK 65.053 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47149 36407 Sattarov T. K. English-russian-uzbek comprehensive law DICTIONARY : lug`at / Sattarov T. K., Imomov I. A. Toshkent : Tafakkur Bo`stoni, 2014 668 bISBN 978-9943-16-169-6 : 37 000 so`m UDK 81`374.823:34. BBK 81.2ya2 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 45235 36366 Абдурахимов М. Узбекско-русский и русско-узбекский словарь : словарь / Абдурахимов М. Тошкент : Akademnashr, 2014 704 бетISBN 978-9943-4294-9-9 : 8800 сўм UDK 811.161.1:811.512.133(038). BBK 81.2 Ўзб: 82.3я2 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47811 36725 БМТ Жаҳон сайёҳлик ташкилоти Ижроия кенгашининг 99-сессияси : ТўпламТошкент : O’zbekiston, 2014 64 б.ISBN 978-9943-28-200-1 : 100 сўм UDK 664(08). BBK 66.410+65.433 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47900 0 Дуняшин Н. С. Автоматизация сварочных процессов : конспект лекций / Дуняшин Н. С. Ташкент : ТашГТУ, 2014 69 с.12 см UDK 621.791.1. 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 45256 23334 Жеймс Жойс Мусаввирнинг ёшликдаги шамойили / Жеймс Жойс, Ахмад Отабой Тошкент : Akademnashr, 2014 256 бетISBN 978-9943-389-79-3 : 4500 сўм UDK 821.152.1. BBK 84(4Ирл) 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47583 0 Иголкин А. Ф. Метрология, стандартизация и сертификация : учебно-методическое пособие / Иголкин А. Ф., Вологжанина С. А. Санкт-Петербург : НИУ ИТМОИХиБТ, 2014 UDK 621.753. 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 45211 36386 Карим Баходир Абдулла Қодирий ва герменевтик тафаккур / Карим Баходир Тошкент : Akademnashr, 2014 256 бетISBN 978-9943-4295-5-0 : 11000сўм UDK 821.512.133. BBK 83.3(5Ў) 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47901 362191 Каримов И. А. 2014 йил юқори ўсиш суръатлари билан ривожланиш, барча мавжуд имкониятларни сафарбар этиш, ўзини оқлаган ислоҳотлар стратегиясини изчил давом эттириш йили бўлади : рисола / Каримов И. А. Тошкент : Ўзбекистон, 2014 64 б.ISBN 978-9943-01-997-3 BBK 66.3(5Ў) 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43719 0 Колесник П. А. Материалловедение на автомобильном транспорте. : Учебник / Колесник П. А. Москва : Академия, 2014 318 с12 см ISBN 978-5-4468-0473- 3 UDK 620,22:656,13(075.8). BBK 30,3:393я73 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48447 0 Мамашарипов А. А. Муххандислик қарорларини қабул қилиш / Мамашарипов А. А., Хакимов О. Андижон : Анд МИ, 2014 12 см. 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47523 0 Материаловедение Введение информация о курсеКрасноярск , 2014 230 с12 см. 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48607 0 Мирхайдаров М. М. Электр ва электрон аппаратлар : маъруза / Мирхайдаров М. М. Тошкент : ДТУ, 2014 12 см. 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48563 0 Олий таълимнинг Давлат таълим стандарти. Йўналишлар ва мутахассисликлар классификаториТошкент : Шарқ, 2014 12 см. 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48654 0 Солиев А. Иқтисодий география асослари / Солиев А., Мухамадалиев Р. Тошкент : ОЎМТВ, 2014 12 см. 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 45224 23329 Сомерсет Моэм Ёмғир / Сомерсет Моэм, Отабоев Алишер Тошкент : Akademnashr, 2014 144 бетISBN 978-9943-389-93-9 : 4000 UDK 821.111-3. BBK 84(4ингл) 2014
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41999 0 «Меҳнат иқтисодиёти. Инсон тараққиёти» фани бўйича якуний назорат вариантлари Андижон, 2013 50 б12 см. 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48046 36808 20 г Машрабов З. Бори элга яхшилиғ қилғин : тўплам / Машрабов З. Тошкент : Ғофур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2013 304 бISBN 978-9943-03-550-8 UDK 821.512. BBK 20 г 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43076 36123 20.1 Ўзбекистонда табиатни муҳофаза қилиш ва барқарор экологик муҳитни яратиш : Илмий-амалий анжуман материаллари / Отажонов И. Урганч : УрДУ, 2013 196 бISBN 978-9943-314-94-8 BBK 20.1 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39613 0 24 Shokirova M. English-uzbek-russian distionaru of chemistry terms : Lug`at / Shokirova M., Nurullayev Sh. Toshkent : Tafakkur bo`stoni , 2013 336 bISBN 978-9943-362-99-4 : 21965 so`m UDK 81.374.82.3. BBK 24.1ya2 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42174 36077 28.6я2 Hayvonot olamining katta ensiklopediyasi / Kanayev O., Krasnikova Y. Toshkent : DAVR NASHRIYOTI, 2013 304 b.ISBN 978-9943-401-58-7 : 29300 сўм BBK 28.6я2 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47335 0 30.11 Чекмарев А. А. Инженерная графика машиностроительное черчение : учебник / Чекмарев А. А. Москва : ИНФРА, 2013 103 с.12 см ISBN 978-5-16-0 03571-0 UDK 744(075.8). BBK 30.11 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39846 0 30.11 Чекмаров А. А. Инженерная графика. Машиностроительное черчение : Учебник / Чекмаров А. А. Москва : ИНФРА-М, 2013 396 сISBN 978-5-16-003571-0 : 100380 сум BBK 30.11 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6546 0 30.11я73 Левицкий В. С. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения чертежей : Учебник / Левицкий В. С. Москва : Юрайт, 2013 435 стр.ISBN 978-5-9916-2150-2 : 100800 сум. UDK 744. BBK 30.11я73 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6607 0 30.11я73 Чекмарев А. А. Инженерная графика. Машиностроительное черчение : Учебник / Чекмарев А. А. Москва : ИНФРА-М, 2013 396 стр.ISBN 978-5-16-003571-0 : 100380 сум. UDK 744. BBK 30.11я73 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 40615 0 31.161 Эшмуродов А. М. Сыстемы коммутации : Учебник / Эшмуродов А. М. , Садчикова С. А. Ташкент : ИПТД имени Чулпана , 2013 408 сISBN 978-9943-05-608-4 : 25714 сум BBK 31.261 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43756 0 31.2 Karimov I. A. Maтериалы : 6-го заседания Азиатского форума солнечной енергии / Karimov I. A. Тошкент : Узбекистан, 2013 ISBN 978-9943-01-963- 8. 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42559 0 31.2 Эшмурадов А. М. Системы коммутации : учебник / Эшмурадов А. М., Садчикова С. А., Зайнутдинова Н. А. Ташкент : Издателъско-полиграфический творческий дом имени Чулпана, 2013 408 сISBN 978-9943-05-608-4 : 25714 cум BBK 31.261я 73 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 40400 0 31.291 Лезнов Б. С. Частотно-регулируемый электропривод насосных установок : Учебное пособие / Лезнов Б. С. , Фомичев Н. Б. Москва : Машиностроение, 2013 176 с : илISBN 978-5-94275-688-8 : 122500 сум BBK 31.291 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43748 0 32 Садуллаев Н.Н Информационно-аналитическая система для исследования энергоэффективности в промышленности : монография / Садуллаев Н.Н Ташкент : Chashma print, 2013 172 с.ISBN 978-9943-4252-5-5 BBK 32.965.3 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 40561 0 32.8 Azimdjanova M. T. Informatika va axborot texnologiyalari : O`quv qo`llanma / Azimdjanova M. T. , Murodova M.T., Pazilov M, Toshkent : Ozbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2013 176 betISBN 978-9943-391-69-7 : 12777 So`m BBK 32.81 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 40529 0 32.84 Sxemotexnika : Darslik / Aripov X., Alimova N., Bustanov N, Toshmatov X., Abdullayev A. Toshkent : Tafakkur bo`stoni , 2013 448 betISBN 978-9943-4238-5-5 : 26058 so`m BBK 32.844 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48333 0 32.844 Oripov X. K. Sxematexnika : darslik / Oripov X. K., Abdullayev A. M., Alimova N. B., Bustonov X. X., Toshlanov Sh. T. Toshkent : Tafakkur bo`toni, 2013 448 b.12 sm ISBN 978-9943-4238-5-5. UDK 004(075). BBK 32.844ya73 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39558 0 32.9 Kabulov R. C va C ++ tili : o`quv qo`llanma / Kabulov R., Nazirov Sh., Babajanov M. R. Toshkent : Voris - nashriyot, 2013 488 betISBN 978-9943-4212-0-2 : 29000 so`m BBK 32.973.26-018.1 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47611 0 32.973 NX для конструктора-машиностроителя : Учебное пособие / Гончаров П. С., Ельцов М. Ю., Коршиков С. Б., Лаптев И. В., Осиюк В. А. Москва : ДМК Пресс, 2013 504 с. : ил.ISBN 978-5-94074-901-1 : 354480 сум BBK 32.973 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6660 0 34.41я73 Гаркунов Д. Н. Триботехника : Учебное пособие / Гаркунов Д. Н., Мельников Э. Л., Гаврилюк В. С. Москва : КНОРУС, 2013 408 стр.ISBN 978-5-406-02686-1 : 210000 сум. UDK 620.179. BBK 34.41я73 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47918 0 34.441 Abralov M. M. Payvand birikmalarning defektoskopiyasi : o\'quv qo`lanma / Abralov M. M., Abralov M. A. Toshkent : Noshir, 2013 244 b.12 sm ISBN 978-9943-4199-3-3 UDK 62(075). BBK 34.441уа722 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47756 0 34.5 Суслов А. Г. Основы технологии машиностроения : Учебник / Суслов А. Г. Москва : КНОРУС, 2013 288 с.ISBN 978-5-406-00819-5 : 210000 сум BBK 34.5 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47840 36812 34.6 Сибикин М. Ю. Современное металлообрабатывающее оборудование : Справочник / Сибикин М. Ю. Москва : Машиностроение, 2013 308 с. : ил.ISBN 978-5-94275-712-0 : 140000 сум BBK 34.6 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39630 0 36 G`afurov K. X. Texnologik mashinalardan foydalanish va ta`mirlash asoslari : darslik / G`afurov K. X., Shomurodov T. R., Boboyorov R. X. Toshkent : Sano-satandart nashryoti, 2013 384 bet12 sm ISBN 978-9943-4109-0-9 : 22148 so`m UDK 621(075). BBK 36.81-5ya73 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42415 0 36.8 Gafurov K. X. Texnologik mashinalardan foydalanish va ta`mirlash asoslari : Darslik / Gafurov K. X., Shomurodov T. R., Boboyorov R. O. Toshkent : Sano-standart, 2013 384 b12 см ISBN 978 - 9943 - 4109-0-9 BBK 36.8 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39572 0 38 ya7 Bakiyev M. R. Injenerlik konstruksiyalari : o`quv qo`llanma / Bakiyev M. R., Muslimov T. Toshkent : Voris - nashriyot, 2013 160 betISBN 978-9943--4212-5-7 : 16618 so`m BBK 38.77ya73 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47568 36104 38.7 \"Замонавий уй-жой қурилиши - қишлоқ жойларни комплекс ривожлантириш ва қиёфасини ўзгартириш ҳамда аҳоли ҳаётининг сифатини яхшилаш омили\" халқаро конференция : Тўплам / Қутлуков Ҳ. Toшкент : Ўзбекистон, 2013 216 бISBN 978-9943-01-967-6 BBK 38.7 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43085 36104 38.7 Замонавий уй-жой қурилиши - қишлоқ жойларни комплекс ривожлантириш ва қиёфасини ўзгартириш ҳамда аҳоли ҳаётининг сифатини яхшилаш омили : Халқаро конференция материаллариТошкент : Ўзбекистон, 2013 216 бISBN 978-9943-01-967-6 BBK 38.7 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47306 0 39.38-022 Мусаджанов М. З. Проектирование предприятий отрасли автотранспорта : учебник / Мусаджанов М. З. Ташкент : Изд-во Национальной биб-ки Узбекистана им. Алишер Навоий, 2013 328 с.12 см UDK 658.629.113.01. BBK 39.38-022я73 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39350 0 491.71(07) Ахмедова Л. Т. Методика преподавания русского языка : учебник / Ахмедова Л. Т., Кон О., Андриянова В. И., Лагай Е. А. Ташкент : Fan va texnologiya, 2013 238 сISBN 978-9943-10-890-5 : 39400 сум UDK 491.71(07). 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39563 0 51.9 Murtazayev O. M. Harbiy epidemiologiya : o`quv qo`llanma / Murtazayev O. M., Toshboyev B. Yu. Toshkent : Sano-standart, 2013 112 bISBN 978-9943-4109-6-1 : 9541 so`m BBK 51.9 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6457 0 532я73 Ухин Б. В. Гидравлика : Учебное пособие / Ухин Б. В. Москва : ИНФРА-М, 2013 464 стр.ISBN 978-5-16-003450-8 : 123060 сум. UDK 30.1. BBK 532я73 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 40729 0 60.6 Shadiyev X. Statistika : darslik / Shadiyev X., Xabibullayev I., Omonov A. Toshkent : Tafakkur bo`stoni, 2013 384 betISBN 978-9943-362-76-5 : 24000 so`m UDK 31(075). BBK 60.6ya73 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39584 0 60.6 Shadiyev X. Statistika : darslik / Shadiyev X., Xabibullayev I. Toshkent : Tafakkur bo’stoni, 2013 384 betISBN 978-9943-362-76-5 : 24000 so`m BBK 60.6 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39555 0 63.2ya73 Raxmonqulova Z. Xronologiya : o`quv qo`llanma / Raxmonqulova Z., Saidboboyev Z. A. Toshkent : Voris - nashriyot, 2013 160 bISBN 978-9943-4212-1-9 : 12000 so`m BBK 63.2ya73 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47103 0 63.3 Shamsutdinov R. O`zbekiston tarixi : o`quv qo`llanma / Shamsutdinov R., Mo`minov X. Toshkent : Sharq, 2013 672 b.ISBN 978-9943-26-109-9 : 2000 so`m BBK 63.3(O`) 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43745 0 63.3 Ийманова Д. А. Ўзбекистонда совет тузумининг кадрлар сиёсати ва унинг оқибатлари (1945-1991 йиллар) : монография / Ийманова Д. А. Тошкент : Янги аср авлоди, 2013 188 бISBN 978-9943-27-158-6 BBK 63.3 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41968 0 65 Biznes - rejalashtirish : Ishchi dastur Andijon : AndMI, 2013 32 b12 sm BBK 65 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41978 0 65 Biznes strategiyasi : Ishchi dastur / Aybeshov X. Andijon : AndMI, 2013 16 b12 sm BBK 65 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42542 0 65 Mamaturdiyeva D. Yo’nalishga kirish : Fan dasturi / Mamaturdiyeva D. Andijon : AndMI, 2013 16 b12 sm BBK 65 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42541 0 65 Mamaturdiyeva D. Yo’nalishga kirish : Ishchi dastur / Mamaturdiyeva D. Andijon : AndMI, 2013 28 b12 sm BBK 65 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41738 0 65 Mehnat ko`rsatkichlari tahlili : Ishchi dastur Andijon : AndMI, 2013 28 b12 sm BBK 65 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41953 0 65 Sanoatda ilmiy-texnika taraqqiyoti iqtisodiyoti : Ishchi dastur Andijon : AndMI, 2013 28 b 12 sm BBK 65 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42000 0 65 Абдураҳмонов Қ. Х. Меҳнат иқтисодиёти. Инсон тараққиёти : Маъруза матни / Абдураҳмонов Қ. Х., Бакиева И. А. Тошкент : ТДИУ, 2013 211 б12 см BBK 65 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41727 0 65 Беркинов Б. Б. Институционал иқтисодиёт : Маъруза матни / Беркинов Б. Б., Суннатов М. Н. Тошкент : ТДИУ, 2013 145 б12 см BBK 65 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41211 0 65 Қобилов Ш. Р. Иқтисодиёт назарияси : дарслик / Қобилов Ш. Р., Раҳмонова М. С. Тошкент : Академия , 2013 775 б12 см BBK 65я73 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41985 0 65 Махмудов Э. Х. Корхона иқтисодиёти : Маъруза матни / Махмудов Э. Х., Исақов М. Ю. Тошкент : ТДИУ, 2013 369 б12 см BBK 65 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42004 0 65 Меҳнатни ташкил этиш ва нормалаш : Маъруза матни Тошкент : ТДИУ, 2013 220 б12 см BBK 65 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43746 31111 65.012 Бахромов Ж. Макроэкономическая сбалансированность и комплексное социально-экономическое разбите : сборник / Бахромов Ж., Кутлиев Х. А. Тошкент : BAKTRIA PRESS, 2013 304 сUDK 338.24(575.1). 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39623 0 65.05 Xasanov B. A. Boshqaruv xisobi : darslik / Xasanov B. A., Xashimov A. A., Po`latxo`jaev X., Aliqulov A. I., Mahmudov A. N. Toshkent : Cho`lpon nomidagi nashryot matbaa ijodiy uyi, 2013 312 b12 sm ISBN 978-9943-05-602-2 : 20867 so`m UDK 336.14(075). BBK 65.052.21ya73 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42691 0 65.053 Xakimov B. J. Iqtisodiy tahlil nazariyasi : o ‘quv qo`llanma / Xakimov B. J., Xakimov B. J., AIimov B. B., Xolmirzayev U. A., Po‘latov A. X. Toshkent : Iqtisod-moliya, 2013 240 b12 sm BBK 65.053ya73 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39606 0 65.2 Yuridik shaxslarni soliqqa tortish : Darslik / Alimardonov M. I., Agzamov A. T., Xudayqulov S. Q., Yusupov O. A. Toshkent : Cho`lpon nomidagi nashryot-matbaa ijodiy uyi, 2013 296 bISBN 978-9943-05-609-1 : 20076 so`m UDK 336.2(075). BBK 65.261.4ya73 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48180 0 65.247ya73 Mehnatni muhofaza qilish : o`quv qo`llanma / Zamov A. A., Tursunov T., Shomurotova Sh., Lutfullayeva N., Tillavov A., Bozorova S., Ataquziyev T. A., Yo`ldashev O`. A. Toshkent : Sano-standart nashryoti, 2013 232 bet12 sm ISBN 978-9943-4109-2-3 UDK 331.101(075). BBK 65.247ya73 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42710 0 65.261 Vahobov A. V. Moliyaviy va boshqaruv tahlili : darslik / Vahobov A. V. , Ishonqulov N. F., Ibrohimov A. T., Rustamova N. Tashkent : Iqtisod-Moliya, 2013 600 b12 sm ISBN 978-9943-13-399-0 UDK 336 (075). 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47302 0 65.262 Karaliyev T. M. Tijorat banklari faoliyati tahlili : o`quv qo‘llanma / Karaliyev T. M. Toshkent : Iqtisod-moliya, 2013 192 b.12 sm UDK 336.7(575.1)(075). BBK 65.262.1 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42713 0 65.27 Shennayev X. O`zbekiston sug‘urta bozori : O`quv qo`llanma / Shennayev X. , Artikova N., Xaydarov N., Shirinov S. Tashkent : Iqtisod-Moliya, 2013 264 b12 sm ISBN 978-9943-13-406-5 UDK 339.13.012(575.1). BBK 65.27(5O‘) 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47460 0 65.290 Митрофанова Е. А Управление персоналом - теория и практика : Учебние пособие / Митрофанова Е. А Москва : Праспект, 2013 64 сUDK 005.95(075.8). BBK 65.290.2я73 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41048 0 65.315 Ушакова В. В. Строительство автомобильных дорог : Учебник / Ушакова В. В. , Ольховикова В. М. Москва : Кнорус, 2013 576 с12 см ISBN 978-5-406-01770-8 UDK 625.7/.8(075.8). BBK 65.315.373я73 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39589 0 65.9 Korxona iqtisodiyoti : Darslik / Abdukarimov B. A., Bektemirov A. B., Pardayev M. Q., Salimov SH. S., SHavqiyev E. SH, Abdukarimov F. B. Toshkent : Fan va tehnologiya, 2013 368 bISBN 978-9943-10-986-5 : 23712 so`m BBK 65.9 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 40507 0 65.9 Yuldashev A. Moliyaviy menejment : O`quv qo`llanma / Yuldashev A., Sirojiddinov I., Xusainov M. Toshkent : Voris Nashriyot, 2013 272 bISBN 978-9943-4212-2-6 : 18949 сўм BBK 65.9 (5O`) 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 40321 0 65.9 Беркинов Б. Б. Институционал иқтисодиёт : Ўқув кулланма / Беркинов Б. Б., Мирбабаева С. А. Тошкент : Иқтисодиёт, 2013 226 бISBN 978-9943-330-30-6 : 11793 сўм UDK 330(075). BBK 65,9(5ў)-56 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43124 36108 65.9 Международная конференция ``О роли и значении малого бизнеса и частного предпринимательства в реализации социально-экономической политики в Узбекистане`` : Сборник / Шопен Ю., Рахимова И. Ташкент : Узбекистан, 2013 240 с.ISBN 978-9943-28-003-8 BBK 65.9 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43743 31115 65.9 Методологические вопросы разработки стратегий долгосрочного развития : сборник / Тошходжеав А. М., Садыков А. Тошкент : IFMR, 2013 512 сUDK 330.101.54.575.1. BBK 65.9 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39040 35675 65.9(5У) Основные тенденции и показатели экономического и социального развития Республики Узбекистан за годы независимости (1990-2011гг.) и прогноз на 2012-2015 гг. : статистический сборник / Рахимова И. Ташкент : Узбекистан, 2013 128 сISBN 978-9943-28-000-7 : 3980,50 сум BBK 65.9 (5У) 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39033 35669 65.9(5Ў) Ўзбекистон Республикаси иқтисодий-ижтимоий тараққиётининг мустақиллик йилларидаги (1990-2011 йиллар) асосий тенденция ва кўрсаткичлари ҳамда 2012-2015 йилларга мўлжалланг прогнозлари : стватистик тўплам / Аҳмедов И., Азизова Г., Закирова К., Харитонова Т. Тошкент : Ўзбекистон, 2013 128 бISBN 978 - 9943 - 01 - 974 - 4 : 2596,51 сўм BBK 65.9 (5Ў) 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6488 0 65я73-1 Липсиц И. В. Экономика : Учебник / Липсиц И. В. Москва : Омега-Л, 2013 607 стр.ISBN 978-5-370-02771-0 : 76360 сум. UDK 330. BBK 65я73-1 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43128 0 66.3 \"Ёшлар сиёсатини амалга оширишнинг долзарб масалалари\" : Илмий-амалий анжуман материаллари тўплами Андижон : АндМИ, 2013 191 бBBK 66.3 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47340 0 66.3 Каримов И. А. Ўзбек ҳалқига тинчлик ва омонлик керак рисоласини ўрганиш бўйича : ўқув қўлланма / Каримов И. А., Комилов М., Ғофуров У., Амонбоев М. Тошкент : O`qituvchi, 2013 84 б.12 см. UDK 323(575.1)(075). BBK 66.3(5Ў)6ya722 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42421 0 66.3 Қадр-қимматим, таянчим, ифтихоримсан, мустақил Ўзбекистон : Услубий қўлланма Тошкент : Маънавият, 2013 176 б12 см ISBN 978-9943-04-220-9 BBK 66.3 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43029 0 66.3 Ўзбекистон Республикаси Президенти И. А. Каримовнинг \"Бош мақсадимиз - кенг кўламли ислоҳотлар ва модернизация йўлини қатъият билан давом эттириш\" мавзуидаги маърузасини ўрганиш бўйича ўқув қўлланма / Бекмуродов А. Ш., Каримов З. Й., Ғофуров У. В., Мустафақулов Ш. И., Мирзаев Т. Тошкент : O’qituvchi, 2013 360 бISBN 978-9943-02-665-0 : 19098,30 сўм BBK 66.3 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39003 0 66.3 Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг \"Ўзбек халқига тинчлик ва омонлик керак\" рисоласини ўрганиш бўйича : ўқув қўлланма / Комилов М., Ғафуров У., Амонбоев М., Қуранбаев Қ., Бекмуродов М. Toшкент : O`qituvchi, 2013 80 бISBN 978-9943-02-702-2 : 3898,10 сўм BBK 66.3(5Ў) 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43129 36119 66.3 Ўзбекистон Республикасида ёнғин хавфсизлигини таъминлаш соҳасида кадрлар тайёрлаш сифатини оширишнинг долзарб муаммолари : Илмий-амалий конференция материаллари / Қўлдошев А. Ҳ., Мавлянкариев Б. А., Муслимов Б. А., Вахобов Б. В., Ибрагимов Б. Т. Тошкент : Ўзбекистон Республикаси ИИВ Ёнғин хавфсизлиги олий техник мактаби, 2013 200 бBBK 66.3 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39091 0 66.3(5O`) Karimov I. O`zbek xalqiga tinchlik va omonlik kerak : risola / Karimov I. Toshkent : O`zbekiston, 2013 36 b.ISBN 978-9943-01-971-3 : 701 so`m BBK 66.3(5O`) 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39567 0 66.3(5Ў) Каримов И. А. Амалга ошираётган ислоҳотларимизни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамияти қуриш - ёруғ келажагимизнинг асосий омилидир : рисола / Каримов И. А. Тошкент : Ўзбекистон, 2013 79 бISBN 978-9943-01-991-1 : 962,53 сўм BBK 66.3(5Ў) 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42909 0 66.3(5Ў) Каримов И. А. Мустақиллик - барча эзгу режа ва марраларимизнинг мустаҳкам мезонидир : ўқув қўлланма / Каримов И. А. Тошкент : Ўқитувчи, 2013 142 б12 см UDK 323(575.1). BBK 66.3(5Ў) 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39131 0 66.3(5Ў)3 Диний экстремизм ва терроризмга қарши курашнинг маънавий- маърифий асослари / Муҳамедов Н., Раҳимов О., Абдуҳалимов Б. Тошкент : Тошкент ислом университети, 2013 246 бISBN 978-9943-390-53-9 : 7428 сўм BBK 66.3 (5Ў)3 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42431 0 66.3(5Ў)6 Каримов И. А. Ўзбек халқига тинчлик ва омонлик керак / Каримов И. А., Комилов М., Ғафуров У., Амонбоев М. Тошкент : O`qituvchi, 2013 12 см ISBN 978-9943-02-702 -2 BBK 66.3(5Ў)6 ya722 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39047 35657 66.3(5Ў)6 Президентга мактублар : тўплам / Қаршибоев М. Тошкент : Маънавият, 2013 240 бISBN 978-9943-04-215-5 : 5238 сўм BBK 66.3(5Ў)6 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47560 36460 66.4 Шуҳрат Ғойибназаров Халқаро терроризм: илдизи, омиллари ва манбалари : тўлдирилган иккинчи нашри / Шуҳрат Ғойибназаров, Жумаев Р. З., Тўлаганова Н. Ў. Toшкент : 0 ‘zbekiston, 2013 312 бетISBN 978-9943-01-390 -2 BBK 66.4 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 40574 0 67 Otaxo`jayev F.M. Oila huquqi : Darslik / Otaxo`jayev F.M., Yuldasheva Sh. R. Toshkent : Cho`lpon nomidagi nashriyot - matbaa ijodiy uyi, 2013 208 betISBN 978-9943-05-600-8 : 15824 so`m UDK 347.61/64. BBK 67.404 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43807 35611 67 Ислом Каримов - Ўзбекистон Республикаси Президенти : фотоальбомТошкент, 2013 319 бBBK 67 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 40580 0 67.4 Imomov N. F. Uy joy huquqi : darslik / Imomov N. F. Toshkent : Cho`lpon nomidagi NMIU , 2013 320 bISBN 978-9943-05-607-7 : 21000 so`m BBK 67.404 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 38913 0 67.4 Mo`minov A. R. Inson huquqlari : darslik / Mo`minov A. R., Tillaboyev M. A., Saidov A. X. Toshkent : Adolat, 2013 504 bISBN 978-9943-394-69-8 : 9000 so`m BBK 67.412.1 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43783 36113 74 Ишлаб чиқариш ва олий таълимда инновациялар ва инновацион технологиялар (2 қисм) : Республика илмий-амалий конференцияси материаллари / Сайдахмедов Р. Х. Андижон : АндМИ, 2013 522 б 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47074 35617 74 Олий таълим : меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар тўплами / Ходиев Б. Ю., Мажидов И. Tошкент : Tafakkur- Bo`stoni, 2013 576 б.: 18875 сўм BBK 74 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47084 35627 74 Олий таълим : меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар тўплами / Ходиев Б. Ю. Toшкент : Tafakkur- Bo`stoni, 2013 512 б.: 18875 сўм BBK 74 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43174 0 74 Олий таълим. 1-қисм : Меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар тўплами / Мажидов И., Раҳимов Б., Мусурмонов Р., Бузрукхонов З., Ражабов Б., Ражаббоев Р. Тошкент : Tafakkur- Bo`stoni, 2013 576 бBBK 74 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43175 35628 74 Олий таълим. 2-қисм : Меъёриу-ҳуқуқий ҳужжатлар тўплами / Мажидов И., Рахимов Б., Мусурмонов Р., Бузрукхонов З., Ражабов Б., Ражаббоев Р. Тошкент : Tafakkur- Bo`stoni, 2013 512 бBBK 74 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43749 36118 74.3 Проблемы подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса и высоких технологий : Сборник документов, решений и рекомендаций / Балтян В. К. Москва : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2013 226 сISBN 978-5-91916-018-2 BBK 74.3 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39602 0 76.17 Babaxanova X. A. Matnli axborotni qayta ishlash texnologiyasi : Darslik / Babaxanova X. A., Komolova S. R., Zaytayev M. Toshkent : Tafakkaur bo`stoni, 2013 208 bISBN 978-9943-362-94-9 : 15700 so`m UDK 004.9(075). BBK 76.17 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 40523 0 81 Batirbekova M. M. Nemis tili : O`quv qo`llanma / Batirbekova M. M., Friederike Moschel Toshkent : Voris nashriyoti , 2013 208 betISBN 978-9943-4212-7-1 : 12000 so`m BBK 81.2 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47101 0 81.2 Bonk N. A. Ingliz tili darsligi : darslik / Bonk N. A., Kotiy G. A., Lukyanova N. A. Toshkent : ART FLEX, 2013 752b.ISBN 978-9943-301-92-4 : 1025 so`m BBK 81.2 Англ 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39547 0 81.2 ing Muminov A. A gude to consecutive translation : (Кетма- кет таржима, Последовательный перевод) o`quv qollanma / Muminov A., Abduazizov A. A., Ikramov T. T. Toshkent : Tafakkur Bo`stoni, 2013 320 betISBN 978-9943-4237-1-8 : 21965 co`m BBK 81.21ingl-7 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 45358 36376 81.2 Ингл Пўлатов А. Қ. Инглиз тили : мустақил ўрганувчилар учун / Пўлатов А. Қ., Тайметов Қ. С., Ҳамдамов Т. Қ., Ҳошимов У. Х. Тошкент : Akademnashr, 2013 276 б.ISBN 978-9943-4119-2-0 : 8800 cўм BBK 81.2 Ингл 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 45335 36396 81.2 Ўзб Мадвалиев А Ўзбек тилининг имло луғати / Мадвалиев А Тошкент : Akademnashr, 2013 520 бISBN 978-9943-389-18-2 : 28000 сўм UDK 811.512.133(038). BBK 81.2 Ўзб 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42006 23185 84(4Гем) Цвайг С. Аёл ҳаётидан йигирма тўрт соат : новелла ва ҳикоялар / Цвайг С. Тошкент : O`zbekiston, 2013 344 б.ISBN 978-9943-01-872-3 : 10732 сўм BBK 84(4Гем) 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47138 35753 84(5У)6 Султан Х. Триста тестьдесят четыре дня : рассказы и повести / Султан Х. Tашкент : Маънавият, 2013 360 с.ISBN 978-9943-04-212-4 : 14000 сум BBK 84(5У)6 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39609 0 85.1 Qayimov A. Aholi yashash joylarini ko`kalamzorlashtirish : darslik / Qayimov A., Hasanov S., Yuldashev Ya. X., Sharipov A. X. Toshkent : Fan va texnologiya, 2013 204 b12 sm ISBN 978-9943-10-987-2 : 15659 so`m UDK 504.75. BBK 85.118.7 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39180 0 86.2 Мелиқўзиев Ж. Ҳалокат тузоғи : рисола / Мелиқўзиев Ж. Тошкент : Тошкент ислом университети, 2013 32 бISBN 978-9943-390-04-1 : 1387 cўм BBK 86.2 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39228 0 86.38 Диний бағрикенглик ва мутаассиблик : (100 саволга-100 жавоб) / Юсупов О., Исломов З., Акмалов Ш. Тошкент : Тошкент ислом университети, 2013 156 бISBN 978-9943-306-15-8 : 4968 сўм BBK 86.38 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39220 33646 86.38 Тулепов А. Ислом ва ақидапараст оқимлар : тўплам / Тулепов А., Шайх Абдулазиз Мансур Тошкент : Sharq, 2013 336 б.ISBN 978-9943-00-943-1 : 8550 сўм BBK 86.38 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43755 0 87.8 Nazarov M. Estetika did-nafosat ilmi : o`quv qo’llanma / Nazarov M., Karimov T., Isaqov M., Abdullayev A. Andijon , 2013 312 b 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42138 0 A’zamov S. M. Mehnatni tashkil etish va normalash : Ishchi o`quv dastur / A’zamov S. M. , Saidova M. J. Andijon, 2013 24 b12 sm. 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47831 0 Abralov M. A. Payvantlash jarayonlarining nazariyasi : o`quv qo`llanma / Abralov M. A., Abralov M. M. Toshkent, 2013 192 b.12 sm. 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47809 0 Abralov M. A. Pаyvаndlаsh jаrаyonlаrining issiqlik аsoslаri : ma\'ruza matni / Abralov M. A. Toshkent : TDTU, 2013 63 b.12 sm. 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47797 0 Dunyashin N. S. Bosim ostida payvandlash : ma\'ruza matn / Dunyashin N. S. Toshkent : TDTU, 2013 267 b.12 sm ISBN Bosim ostida payvandlash. 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47794 0 Ermatov Z. D. Payvandlash asosiy uslublari : ma\'ruza matni / Ermatov Z. D. Toshkent : TDTU , 2013 151 b.12 sm. 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42773 0 Ilmiy xabarnoma № 1 : Илмий-амалий журналАндижон : Akademnashr NMM, 2013. 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42770 0 Ilmiy xabarnoma № 3 : Илмий-амалий журнал Андижон : Akademnashr NMM, 2013. 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42772 0 Ilmiy xabarnoma № 4 : Илмий-амалий журнал Андижон : Akademnashr NMM, 2013. 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43726 0 Kabulov R. C va C++ til : o\'quv qo\'llanma / Kabulov R. , Nazirov SH. Toshkent : Voris nashiryoti, 2013 48812 sm ISBN 978-9943-4212-02 UDK 32.973.26-019.1. 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43729 0 Mamarajabov M. E. Kompyuter grafikasi va web-dizayn : darslik / Mamarajabov M. E. Toshkent : Cho\'lpon, 2013 376 b12 sm ISBN 978-9943-05-601- 5 UDK 004(075). BBK 32.973.26-018.2ya73 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39573 0 Nizomov Sh. R. Kompyuter dasturlari asosida qurilish konstruktsiyala : o`quv qo`llanma / Nizomov Sh. R., Matkarimov S. Yu., Xoldjigitov A., Xodjayev A. A. Toshkent : Fan va texnologiya, 2013 160 bISBN 978-9943--10-980-3 : 13140 so`m UDK 004(075). BBK 38.5-5-05YA73 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48340 0 Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish asoslari : o`quv qo`llanma / Yusupbekov N. R., Igamberdiyev X. Z., MaliKov A. V. Toshkent, 2013 12 sm. 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39597 0 Yeshbayeva U. J. Maxsus bosish jarayoni texnologiyasi asoslari : darslik / Yeshbayeva U. J., Zaytaev M. P., Komolova S. R. Toshkent : Tafakkur bo`stoni , 2013 232 bISBN 978-9943-4237-2-5 : 17089 so`m UDK 655.1(075). BBK 76.17 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42299 0 Yuldashеva Sh. M. Sanoat tarmoqlari tеxnologiyasi : darslik / Yuldashеva Sh. M., Karabayeva G. Sh. Toshkent : TDIU, 2013 326 b12 sm. 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48478 0 Балашов А.И Управление проектами / Балашов А.И, Рогова Е.М, Тихонова М.В 2013 12 см. 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48399 0 Ер усти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси (автомобил транспорти) таълим йщналиши бщйича бакалаврларнинг тайёргарлик даражаси ва зарурий билимлар мазмунига кщйиладиган талаб.Тошкент : ОЎМТВ, 2013. 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 49216 0 Исматуллаев П. Р. Катталик этолонлари ва бирликлар щлчамини ўзлаштиришнинг илмий асослари : ўқув қўлланма / Исматуллаев П. Р., Тўраев Ш. А. Тошкент : ТошДТУ, 2013 12 см. 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42003 0 Исроилова Д. Мехнат иқтисодиёти. Инсон тараққиёти : ўқув дастур / Исроилова Д. Андижон, 2013 31 б12 см. 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41145 0 Каримов И. А. Бош мақсадимиз-кенг кўламли ислохотлар ва модернизация йўлини қатъият билан давом эттириш : Ўқув қўлланма / Каримов И. А. Тошкент : Ўкқитувчи , 2013 360 б12 см ISBN 978-9943- 02-665-0. 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47894 36449 Каримов И. А. Замонавий уй - жой қурилиши - қишлоқ жойларни комплекс ривожлантириш ва қиёфасини ўзгартириш ҳамда аҳоли хаётининг сифатини яхшилаш омили / Каримов И. А. , Ҳ. Қутлуқов Тошкент : Ўзбекистон, 2013 40 б.ISBN 978-9943-01-959-1 : 742 сўм UDK 323:69(Ўзбекистон575.1). BBK 66.3(5Ў) 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 40480 0 Кибанова А. Я. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : учебное пособие / Кибанова А. Я. Москва : Праспект, 2013 64 с12 см UDK 005,95(075.8). 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 40471 0 Кибанова А. Я. Управление персоналом теория и практика мотивация и стимулирование трудовой деятельности : Учебние пособие / Кибанова А. Я. Москва : Праспект , 2013 64 с12 см UDK 005.95(075.8). 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48755 0 Маликов Т. Бюджет - солиқ сиёсати / Маликов Т. Тошкент : ОЎМТВ, 2013 12 sm. 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41995 0 Мехнат иқтисодиёти. Инсон тараққиётиАндижон, 2013 75 б12 см. 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42008 0 Меҳнат иқтисодиёти. Инсон тараққиёти : тест Андижон, 2013 15 б12 см. 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42011 0 Меҳнат иқтисодиёти. Инсон тараққиёти : умумий саволлар Андижон, 2013 10 б12 см. 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42032 0 Меҳнат иқтисодиёти. Инсон тараққиёти Фани бўйича глоссарий : луғат Андижон, 2013 6 б12 см. 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42033 0 Меҳнат иқтисодиёти. Инсон тараққиёти фани бўйича реферат мавзулари Андижон, 2013 4 б12 см. 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42042 0 Меҳнат иқтисодиёти. Инсон тараққиёти фани бўйича таянч конспект Андижон, 2013 95 б12 см. 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42221 0 Меҳнатни ташкил этиш ва нормалаш : Маъруза матнлари Тошкент, 2013 242 б12 см. 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48564 0 Олий таълимнинг Давлат таълим стандарти. Тошкент : Шарқ, 2013 12 см. 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 45248 23339 Рауф Парфи Сайланма / Рауф Парфи Тошкент : Akademnashr, 2013 432 бетISBN 978-9943-4098-9-7 : 22000 сўм UDK 821.512.133-1. BBK 84(5Ў)6 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43511 35734 Сибикин М. Ю. Соврименое металлообрабатывающее оборудование : справочник / Сибикин М. Ю. Москва : Машиностроение, 2013 308 сISBN 978-5-94275-712-0 UDK 621.9. BBK 34.63-5 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47423 0 Статистик тўплам (2011-2012 ўқув йили бўйича кўрсаткичлар) : дарсликТошкент, 2013 424 б.12 см. 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39308 0 Ўзб 327(50) Karimov Islom Bosh maqsadimiz - keng ko`lamli islohatlar va modernizatsiya yo`lini qat`iyat bilan davom ettirish : O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining majlisidagi ma`ruza 2013-yil 18-yanvar / Karimov Islom , Xudoyorova B., Mullajonova D., Xaritonova T. Toshkent : O`zbekiston nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2013 64 bISBN 978-9943-01-899-0 : 664 so`m UDK 327(50). 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48195 0 Ўзбекистон Республикаси вазирлар махкамаси аттестацияси комиссияси раёсатининг карори. Фан доктори илмий даражасини бериш тартиби тўғрисидаги низоми тасдиқлаш хакида Тошкент, 2013 12 см. 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 31406 35607 Ўзбекистон Республикаси ёшлар сиёсатини амалга оширишнинг долзарб масалалари : Республика илмий-амалий анжумани материаллари / Абдуқодиров А., Комилов В. Тошкент : Маънавият, 2013 304 бISBN 978-9943-04-211-7 : 1700 0 сўм BBK 74.5(5Ў) 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39060 0 Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг \"Мустақиллик- барча эзгу режа ва марраларимизнинг мустаҳкам мезонидир\" : рисоласи- Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигининг 22 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги табрик сўзини ўрганиш бўйича ўқув қўлланма / Комилов М., Амонбоев М., Ғафуров У., Жўраев Н., Каримов А., Ҳусанов Б. Tошкент : O`qituvchi, 2013 152 бISBN 978-9943-02-664-3 : 10920 сўм BBK 66.3(5Ў)0ya722 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48459 0 Хакимова М. Ф. Касбий педагогика / Хакимова М. Ф., Мусахонова Г. М. Тошкент : ТДИУ, 2013 308 б.12 см. 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41137 0 Ходиев Б. Ю. Олий таълим Меъёрий-хукукий хужжатлар туплами 1 том / Ходиев Б. Ю. Тошкент, 2013( : Tafakkur-Bo`stoni) 576 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 45261 36381 Шарқнинг машҳур сулолалари / Вохидов Шодмон, Қодиров Алишер Тошкент : Akademnashr, 2013 624 бетISBN 978-9943-389-94-6 : 9500 сўм UDK 297(092). BBK 63.3(5)я2 2013
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42057 0 «Меҳнат иқтисодиёти. Инсон тараққиёти» фанидан Тавсия этиладиган адабиётлар рўйхати Тошкент : Ўзбекистон, 2012 40 б12 см. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 40946 0 20.18 Turobjonov S. M. Atrof-muhit kimyosi : O`quv qo`llanma / Turobjonov S. M., Adilova K. M., Tursunov T. T. Toshkent : Cho’lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2012 176 b12 sm ISBN 978-9943-05-513- 1 BBK 20.18 ya 74 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6460 0 20.4 Адаскин А. М. Материаловедение (металлообработка) : Учебное пособие / Адаскин А. М., Зуев В. М. Москва : Академия, 2012 288 сISBN 978-5-7695-9271-3 : 112260 сум UDK 620.22. BBK 20.4 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6603 0 22.213я73 Эрдеди А. А. Теоретическая механика : Учебное пособие / Эрдеди А. А., Эрдеди Н .А. Москва : КНОРУС, 2012 208 сISBN 978-5-406-01776-0 : 49500 сум UDK 531.3. BBK 22.213я73 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6580 0 22.2я9 Нитта Х Занимательная физика. Механика. Манга : Учебник / Нитта Х, Такацу К. Москва : Издательский дом Додэка - ХХI, 2012 240 стр.ISBN 978-5-94120-277-5 : 73080 сум. UDK 531. BBK 22.2я9 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39662 0 22.33 Степанова В. А. Физика: электричество и магнетизм : Учебно-методическое пособие / Степанова В. А., Цесарская Л. М. Москва : МИСиС, 2012 106 сISBN 978-5-87623-634-0 : 96250 сум BBK 22.33 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 25376 0 26.17 Kartashunoslik : darslik / Mirzaliyev T., Egamberdiyev A., Qoraboyev J. S., Safarov E. Y. Toshkent : Cho’lpon, 2012 240 b.ISBN 978-9943-05-507-0 : 17088 so`m. UDK 912.43(075). BBK 26.17 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41182 35933 26.8г Гадоев К. Сайёрамиз мўьжизалари : ғаройиб давлатлар, обидалар, ҳодисалар / Гадоев К., Бердиева С. Тошкент : 0`zbekiston, 2012 280 б.ISBN 978-9943-01-867-9 : 8645 сўм BBK 26.8 г 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 38891 0 30.10 Ismatullayev P. R. Metrologiya asoslari : o`quv qo`llanma / Ismatullayev P. R., Qodirova Sh. A. Toshkent : Extremum - Press, 2012 288 bISBN 978-9943-4101-1-4 : 20000 so`m BBK 30.10 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6597 0 30.10я723 Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике : Учебное пособие / Зайцев С. А., Толстов А. Н., Грибанов Д. Д., Меркулов Р. В. Москва : Академия, 2012 224 стр.ISBN 978-5-7695-9042-9 : 108750 сум. UDK 389. BBK 30.10я723 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6654 0 30.11 Учаев П. Н. Альбом чертежей и заданий по машиностроительному черчению и компьютерной графике : Учебное пособие / Учаев П. Н., Емельянов С. Г., Попов Ю. А. Старый Оскол : ТНТ, 2012 228 стр.ISBN 978-5-94178-293-2 : 116175 сум. UDK 621. BBK 30.11 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6584 0 30.2 Соколова Т. Ю. AutoCAD 2012 на 100% ( СD с интерактивной тренинг-системой) : Учебное пособие / Соколова Т. Ю. Санкт-Петербург : Питер, 2012 576 сISBN 978-5-459-00781-7 : 170370 сум. UDK 004.896. BBK 30.2 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47300 0 30.2 Соколова Т. Ю. Соколова Т. Ю. Санкпетербург : Питер, 2012 576 с.12 см ISBN 978-5- 459-00781-7 UDK 004.896(075). BBK 30.2-5-05я7 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39686 0 30.3 Дзидзигури Э. Л. Процессы получения наночастиц и наноматериалов. Нанотехнологии : Учебное пособие / Дзидзигури Э. Л., Сидорова Е. Н. Москва : МИСиС, 2012 71 сISBN 978-5-87623-605-0 : 77000 сум BBK 30.3 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39660 0 30.3 Колесник. П. А. Материаловедение на автомобильном транспорте : Учебник / Колесник. П. А., Кланица В. С., Левченкова Л. А. Москва : Академия, 2012 318 сISBN 978-5-4468-0473-3 : 140000 сум BBK 30.3 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39848 0 30.3 Материаловедение : Учебник / Сеферов Г. Г., Батиенков В. Т., Сеферов Г. Г., Фоменко А. Л., Штейман Б. И. Москва : ИНФРА-М, 2012 150 сISBN 978-5-16-002308-3 : 38820 сум BBK 30.3 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39688 0 30.3 Медведева С. В. Материаловедение: неметаллические материалы : Учебное пособие / Медведева С. В., Мамзурина О. И. Москва : МИСиС, 2012 73 сISBN 978-5-87623-590-9 : 96250 сум BBK 30.3 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6524 0 30.3 Основы материаловедение (металлообработка) : Учебник / Заплатин В. Н. Москва : Академия, 2012 272 стр.ISBN 978-5-7695-9182-2 : 141600 сум. UDK 620.22. BBK 30.3 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39691 0 30.3 Современные проблемы металлургии и материаловедения благородных металлов : Учебное пособие / Цесарская Л. М. Москва : МИСиС, 2012 196 сISBN 978-5-87623-479-7 : 96250 сум BBK 30.3 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6568 0 30.3я723 Солнцев Ю. П. Материаловедение : Учебник / Солнцев Ю. П., Вологжанина С. А., Иголкин А. Ф. Москва : Академия, 2012 496 стр.ISBN 978-5-7695-9068-9 : 199560 сум. BBK 30.3я723 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39685 0 30.4 Седых Л. В. Технология конструкционных материалов : Курс лекций / Седых Л. В., Кравченко Т. А. Москва : МИСиС, 2012 170 сISBN 978-5-87623-603-6 : 77000 сум BBK 30.4 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47842 0 30.60 Протасов В. Н. Качество машиностроительной продукции на различных стадиях её жизненного цикла : Учебное пособие / Протасов В. Н., Рубинская Т. К. Москва : Издателъский дом Недра, 2012 231 с. : ил.ISBN 978-5-8365-0389-5 : 322000 сум UDK 006.622. BBK 30.60 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6535 0 30.6я723 Селевцов Л. И. Автоматизация технологических процессов : Учебник / Селевцов Л. И., Селевцов А. Л. Москва : Академия, 2012 352 сISBN 978-5-7695-9438-0 : 179880 сум. UDK 658.562. BBK 30.6я723 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6646 0 30.82я723 Виноградов В. М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Основные и вспомогательные технологические процессы: Лабораторный практикум : Учебное пособие / Виноградов В. М., Храмцова О.. Москва : Академия, 2012 160 стр.ISBN 978-5-7695-9030-6 : 114300 сум. UDK 656.071. BBK 30.82я723 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6608 0 30.82я73 Вахламов В. К. Автомобили: Эксплуатационные свойства : Учебник / Вахламов В. К. Москва : Академия, 2012 240 стр.ISBN 978-5-7695-9044-3 : 109410 сум. UDK 629.017. BBK 30.82я73 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42841 0 30ц Hojiahmedov G`. Sifat menejmenti : darslik / Hojiahmedov G`., Hojiahmedov G ‘., Yaxyayeva I., Umarova M., Usmonov A. Tashkent : Cho‘lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uy, 2012 228 b12 sm ISBN 978-9943- 05-512-4 UDK 338.24(075). 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39712 35685 31.23 Душин А. Н. Электротехника и электроника: электроника : Учебное пособие / Душин А. Н., Анисимова М. С., Попова И. С., Оратовская И. Е. Москва : МИСиС, 2012 107 с: 46200 сум BBK 31.23 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39706 35707 31.23 Колистратов М. В. Электротехника и электроника: электротехника на оборудовании National Instruments : Учебное пособие / Колистратов М. В., Шапошникова Л. А., Оратовская И. Е. Москва : МИСиС, 2012 79 с: 96250 сум BBK 31.23 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47610 0 31.29 Марк Б. Электрические цепи и электрические устройства : Учебное пособие / Марк Б., Раутани Д., Пэтил Д. Москва : Додэка-XXI, 2012 328 с. : ил.ISBN 978-5-94120-275-1 : 142677 сум BBK 31.29 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6470 0 31.3 Кузнецов А. С. Устройство и работа двигателя винутренного сгорания : Учебное пособие / Кузнецов А. С. Издателъский центр Академия : Москва, 2012 80 стр.ISBN 978-5-7695-9211-9 : 100050 сум. UDK 621.43. BBK 31.3 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39702 35680 31.3 Сборщиков Г. С. Теплофизика и теплотехника: теплофизика : Учебное пособие / Сборщиков Г. С., Чибизова С. И., Иванова О. В. Москва : МИСиС, 2012 104 с: 77000 сум BBK 31.3 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 32947 0 32.8 ya7 Informatika va axborot texnologiyalari : o`quv qo`llanma / Abdullayev Z. S., Shodmonova G., Mirzayev S. S., Shamsiddinov N. B. Tosnkent : Noshir, 2012 400 betISBN 978-9943-353-89-3 : 25500 so`m. BBK 32.81ya7 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47440 0 32.81 Чистова Д. В. Новые информационные технологии : учебное пособие / Чистова Д. В. Москва : 1С-Паблишинг, 2012 423 с12 см ISBN 978-5-9677-1705-5 BBK 32.81я73 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47846 3534 32.81ya 7 Abdullayev Z.S. Informatika va axborot texnologiyalari : O’quv qo’llanma / Abdullayev Z.S., Shodmonova G., Mirzayev S.S., Shamsuddinov N.B. Toshkent : Noshir , 2012 400 bISBN 978-9943-353-89-3 : 25500 s UDK 004(75). BBK 32.81ya 7 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39733 0 32.84 Сушков В. П. Конструирование компонентов и элементов микро- и наноэлектроники: компьютерное моделирование оптоэлектронных приборов : Учебно-методическое пособие / Сушков В. П., Кузнецов Г. Д., Рабинович О. И., Кравченко Т. А. Москва : МИСиС, 2012 128 сISBN 978-5-87623-565-7 : 96250 сум BBK 32.84 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39732 0 32.844 Рабинович О. И. Основы технологии электронной компонентной базы: моделирование процессов получения тонкопленочных материалов : Учебно-методическое пособие / Рабинович О. И., Крутогин Д. Г., Евсеев В. А., Кравченко Т. А. Москва : МИСиС, 2012 81 сISBN 978-5-87623-566-4 : 96250 сум BBK 32.844 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39769 0 32.96 Салихов З. Г. Теория автоматического управления: линейные системы : Учебное пособие / Салихов З. Г., Сириченко А. В., Иванова О. В. Москва : МИСиС, 2012 84 сISBN 978-5-87623-632-6 : 77000 сум BBK 32.96 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47119 0 32.965 Vaxidov A. X Avtomatikaning texnik vositalari : darslik / Vaxidov A. X, D.A. Abdullayev Toshkent : Fan va texnologiya, 2012 192 b.12 sm ISBN 978-10-732-8 UDK 681.5.(075). BBK 32.965 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 40618 35726 32.965 Салихов З. Г. Теория автоматического управления: линейные системы : Лабораторный практикум / Салихов З. Г., Кимяев И. Т., Иванкова Л. В. Москва : МИСиС, 2012 48 с: 57750 сум BBK 32.965 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39770 35729 32.97 Белащенко Д. К. Компьютерные методы в физике и физической химии : Учебное пособие / Белащенко Д. К., Цесарская Л. М. Москва : МИСиС, 2012 109 с: 77000 сум BBK 32.97 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6592 0 32.97 Трайнев В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании : Учебное пособие / Трайнев В. А., Теплышев В. Ю., Трайнев И. В. Москва : Издательско-торговая корпорация Дашков и К, 2012 320 стр.ISBN 978-5-394-01685-1 : 70680 сум. UDK 004. BBK 32.97 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 27061 0 32.973 Ayupov R. X. Exzel jadval hisoblagichida iqtisodiy va moliyaviy masalalarni yechish : o`quv qo`llanma / Ayupov R. X., Alimov R. X., Afzalov Z. Sh. Tashkent : Tafakkur bo`stoni, 2012 148 bISBN 978-9943-362-65-9 : 13100 so`m UDK 002.6(075). BBK 32.973.26-018.2 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42805 0 34 Zhonghe Ye. Mechanisms and machine theoriy : o`quv qo`llanma / Zhonghe Ye. , Zhaohui Lan., Smith M. R. Andijon : Higher education press, 2012 244 bISBN 7-04-009234-4 BBK 34.41 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43114 0 34 Zhonghe Ye. Mechanisms and machine theoriy : the book / Zhonghe Ye. , Zhaohui L., Smith M. R. Andijan : Higher education press, 2012 244 p12 sm BBK 34 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43063 0 34.2 Шишко В. Б. Проектирование формоизменения металла при прокатке на сортовых прокатных станах : Монография / Шишко В. Б., Линчевская Л. Б. Москва : МИСиС, 2012 ISBN 978-5-87623-553-4 : 23485 сум BBK 34.2 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42370 35679 34.23 Золоторевский В. С. Металловедение цветных металлов : Лабораторный практикум / Золоторевский В. С., Поздняков А. В., Михайловская А. В., Кравченко Т. А. Москва : МИСиС, 2012 79 с: 96250 сум BBK 34.23 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42371 0 34.39 Нарва В. К. Технология порошковых материалов и изделий : Курс лекций / Нарва В. К., Оратовская И. Е. Москва : МИСиС, 2012 171 сISBN 978-5-87623-559-6 : 96250 сум BBK 34.39 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42369 0 34.4 Веремеевич А. Н. Конструирование и детали машин: пути и перспективы модернизации среднемодульных механических передач в общем машиностроении : Учебное пособие / Веремеевич А. Н., Веремеевич А. Н., Морозова И. Г., Наумова М. Г., Волкова Е. А., Оратовская И. Е. Москва : МИСиС, 2012 127 сISBN 978-5-87623-597-8 : 77000 сум BBK 34.4 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 34311 0 34.4 Кондаков А. И. Курсовое проектирование по технологии машиностроения : Учебное пособие / Кондаков А. И. Москва : КНОРУС, 2012 400 стр.ISBN 978-5-406-00669-6 : 148500 сум. UDK 621.01. BBK 34.4 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6475 0 34.4 Рощин Г. И. Детали машин и основы конструирования. : Учебник / Рощин Г. И., Самойлов Е. А. Москва : Юрайт, 2012 415 сISBN 978-5-9916-1664-5 : 111540 сум BBK 34.4 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 7607 0 34.4 Современные материалы, техника и технологии в машиностроении. 1-часть : Сборник статей конференцииАндижан : АнМИ, 2012 616 стр.: б/ц. BBK 34.4 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 7608 0 34.4 Современные материалы, техника и технологии машиностроении. 2-часть : Сборник статей конференцииАндижан : АнМИ, 2012 580 стр.: б/ц. BBK 34.4 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 40144 0 34.41 Теория механизмов и машин : Учебник / Фролов К. В., Попов С. А., Мусатов А. К., Тимофеев Г. А., Нилова Г. А. Москва : МГТУ, 2012 686 с : илISBN 978-5-7038-3582-1 : 136500 сум BBK 34.41 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6632 0 34.41я73 Салтыков В. А. Машины и оборудование машиностроительных предприятий : Учебник / Салтыков В. А., Семенов В. П., Семин В. Г. Санкт-Петебург : БХВ-Петербург, 2012 288 стр.ISBN 978-5-9775-0726-4 : 92760 сум. UDK 621.05. BBK 34.41я73 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6661 0 34.41я73 Тимофеев Г. А. Теория механизмов и машин : Учебное пособие / Тимофеев Г. А. Москва : ИД Юрайт, 2012 351 сISBN 978-5-9692-1348-7 : 96840 сум BBK 34.41я73 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6637 0 34.42я723 Хруничева Т. В. Детали машин: типовые расчеты на прочность : Учебное пособие / Хруничева Т. В. Москва : ИНФРА-М, 2012 224 стр.ISBN 978-5-16-002962-7 : 87450 сум. UDK 621.81. BBK 34.42я723 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6544 0 34.43я73 Адаскин А. М. Материаловедение в машиностроении. : Учебник / Адаскин А. М., Седов Ю. Е. Москва : Юрайт, 2012 535 стр.ISBN 978-5-9916-1654-6 : 161100 сум. UDK 620. BBK 34.43я73 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6655 0 34.44 Гузенков П. Г. Детали машин : Учебник / Гузенков П. Г. Москва : Альянс, 2012 359 стр.ISBN 978-5-91872-022-6 : 216540 сум. UDK 621.81. BBK 34.44 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43461 0 34.44 Рощина Г. И. Детали машин и основы конструирование : учебник / Рощина Г. И., Алексеева Н. А., Самойлова Е. А., Джамай В. В., Зезин Н. Л. Москва : Юрайт, 2012 415 с12 см ISBN 978-5- 9916-1664-5 UDK 621.8. BBK 34.44я73 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 25351 0 34.5 Holiqberdiyev T. U. Mashinasozlik texnologiyasi asoslari : darslik / Holiqberdiyev T. U., Umarov T. U., Usmanov A. I. Toshkent : NOSHIR, 2012 416 betISBN 978-9943-353-84-8 : 26167 so`m UDK 621.0(075). BBK 34.5 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6614 0 34.5я73 Иванов И. С. Технология машиностроения : Учебное пособие / Иванов И. С. Москва : ИНФРА-М, 2012 192 сISBN 978-5-16-003630-4 : 51810 сум BBK 34.5я73 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 7623 0 34.6 Сайдахмедов Р. Х. Наноструктурные покрытия и современные методы обработки материалов : Монография / Сайдахмедов Р. Х., Кадырбекова К. К., Камардин А. И. Ташкент : Фан, 2012 200 сISBN 978-9943-19-191-4 : б/ц UDK 621.7. BBK 34.6 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6578 0 34.63 Металлорежущие станки. Том 2 : Учебник / Бушуев В. В., Еремин А. В. Москва : Машиностроение, 2012 584 стр.ISBN 978-5-94275-595-9 : 510000 сум. UDK 621.9. BBK 34.63 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6545 0 34.641 Чернышов Г. Г. Сварочное дело: сварка и резка металлов : Учебник / Чернышов Г. Г. Москва : Академия, 2012 496 стр.ISBN 978-5-7695-9069-6 : 203730 сум. UDK 621.79. BBK 34.641 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 40143 0 34.65 Головин И. С. Внутреннее трение и механическая спектроскопия металлических материалов : Учебник / Головин И. С., Кравченко Т. А. Москва : МИСиС, 2012 247 сISBN 978-5-87623-638-8 : 138600 сум BBK 34.65 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6606 0 34-5-05 Схиртладзе А. Г. Автоматизация технологических процессов и производств : Учебник / Схиртладзе А. Г., Федотов А. В., Хомченко В. Г. Москва : Абрис, 2012 565 стр.ISBN 978-5-4372-0006-3 : 183360 сум. UDK 621. BBK 34-5-05 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43787 0 35 Артыков А. Компьютерные методы анализа и синтеза химико- технологических систем : учебник / Артыков А., Сафаров А., Мухитдинов Д. П. Ташкент : Voris - nashriyot, 2012 159 стрISBN 978-9943-375-64-2 : 11900 сум BBK 35я 73 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 25346 0 35я73 Артиков А. Компьютерные методы анализа и синтеза химико-технологических систем : учебник / Артиков А. Ташкент : Voris- nashriyot, 2012 160 cтр.ISBN 978-9943-375-64-2 : 11900 сум. UDK 004:54(075). BBK 35я73 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6576 0 364.5 Металлорежущие станки. Том 1 : Учебник / Авраамова Т. М., Бушуев В. В. Москва : Машиностроение, 2012 608 стр.ISBN 978-5-94275-594-2 : 510000 сум. UDK 621.9. BBK 364.3 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6622 35601 39 Волгин В. В. Автосервис: структура и персонал : Практическое пособие / Волгин В. В. Москва : Издательско-торговая корпорация \"Дашков и К\", 2012 408 стр.ISBN 978-5-394-01585-4 : 194340 сум. UDK 656.13. BBK 39 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43082 0 39 Машинасозлик тармоқларининг республика иқтисодиётидаги ўрни ва истиқболлари : Республика илмий-амалий конференция материаллари / Акбаров Х., Мамаджанов Б., Собиров У., Тешабоев А., Умаров И. Андижон : АндМИ, 2012 336 бBBK 39 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42588 0 39 Нышанбаева А. Б. Математическое моделирование рабочих процессов гидравлических тормозных приводов автомобилей в горных условиях / Нышанбаева А. Б., Нусупов Э. С. Бишкек, 2012 22 бBBK 39 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42587 0 39 Шарафутдинов Т. Т. Повышение надежности транспортных средств при перевозке нефтепродуктов через перевал \"Камчик\" / Шарафутдинов Т. Т., Мусаджанов М. З. Ташкент, 2012 22 б 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6644 0 39.33я73 Виноградов В. М. Технологические процессы ремонта автомобилей : Учебное пособие / Виноградов В. М. Москва : Академия, 2012 432 сISBN 978-5-7695-9110-5 : 199140 сум. BBK 39.33я73 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 7650 0 39.5 Сайдахмедов Р. Х. Авиационное материаловедение : Учебное пособие / Сайдахмедов Р. Х., Кадырбекова К. К., Фетисов Г. П., Нарходжаев Ф. Р. Ташкент : Fan va texnologiya, 2012 268 стр.ISBN 978-9943-10-793-9 : б/ц. UDK 629.73. BBK 39.5 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 25532 0 51.23 Shayxova G. I. Ovqatlanish gigiyenasi : darslik / Shayxova G. I., Zareddinov D. A., Duschanov B. A. Toshkent : Tafakkur bo`stoni, 2012 432 b.ISBN 978-9943-05-522-3 : 27300so`m. UDK 613.2(075). BBK 51.23 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41066 0 531.1 To‘rayev H. T. Nazariy mexanika. Statistika va kinematika : Darslik / To‘rayev H. T. , Tilavov A., Po‘latxo‘jayev X. Toshkent : Noshir, 2012 304 b12 sm ISBN 978-9943-353-87 -9 UDK 531.1(075). 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 25589 0 60.6 Shodiyev X. Statistikadan praktikum : o`quv qo`llanma / Shodiyev X., Abdullayev Y. A., Nabixodjayev A. A. Toshkent : Tafakkyr bo`stoni, 2012 320 betISBN 978-9943-362-49-9 : 21000 so`m. UDK 31(075). BBK 60.6 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 13006 33593 60.6 Олий таълим муассасалари фаолиятининг асосий кўрсаткичлари : статистик тўплам / Ражаббаев Р, Рахимова У. А. Тошкент : Тафаккур-Бўстони, 2012 212 б: 20290 cўм BBK 60.6 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43182 36005 63.3 Зиёдов Ш. Абу Мансур Мотуридий / Зиёдов Ш., Норматов Ф. Тошкент : O`zbekiston, 2012 40 б.ISBN 978-9943-01-704-7 : 2080 сўм BBK 63.3 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 40335 0 65 Salimov B. Mikroiqtisodiyot masalalar, namunalar, topshiriqlar, testlar : O`quv qo`llanma / Salimov B., Mustafaqulov Sh., To`rayeva F. B., Salimov D. Toshkent : Iqtisodiyot, 2012 191 b: 10576 so`m UDK 330.101.542. BBK 65(07) 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41979 0 65 Бизнес стратегияси : Ўқув дастур Тошкент : ТДИУ, 2012 12 б12 см BBK 65 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41715 0 65 Йўлдошев М. К. Инновацион менежмент : Маърузалар курси / Йўлдошев М. К. Тошкент : Тошкент давлат иқтисодиёт университети, 2012 377 бBBK 65 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42062 0 65 Карабаева Г. Ш. Саноат корхоналарида ишлаб чиқаришни ташкил этиш : Масалалар тўплами / Карабаева Г. Ш. Тошкент : ТДИУ , 2012 64 б12 см. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42074 0 65 Карабаева Г. Ш. Саноат корхоналарида ишлаб чиқаришни ташкил этиш : Ўқув қўлланма / Карабаева Г. Ш., Юлдашева Ш. Тошкент : ТДИУ, 2012 123 б12 sm BBK 65 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41971 0 65 Махмудов Э. Х. Бизнесни режалаштириш : Ўқув дастур / Махмудов Э. Х., Махмудов Э. Х. Тошкент : ТДИУ , 2012 12 б12 см BBK 65 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41742 0 65 Меҳнат кўрсаткичлари таҳлили : Ишчи дастур Андижон : АндМИ, 2012 8 б12 см BBK 65 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47109 0 65 Юсупов А. Т. Иқтисодиёт : ўзбекча-русча қисқача луғат / Юсупов А. Т., Ходиев Б. Ю. Тошкент : O`zbekiston, 2012 368 б.ISBN 978-9943-01-646-0 : 3017 сўм BBK 65.я2 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 25850 0 65.01 Tadbirkorlik asoslari : o`quv qo`llanma / Fayzullayev N., Atayev J., Saidov D., Gulmonov M. Toshkent : Fan va texnologiya, 2012 ISBN 978-9943-10-735-9 : 15850 so`m. UDK 626/627(035.5). BBK 65.012-1 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47443 0 65.012 Носова С. С Макроэкономи в вопросах и ответах : Учебное пособие / Носова С. С Москва : КНОРУС, 2012 224 сISBN 978-5406-01821-7 UDK 330(075.8). BBK 65.012.3я73 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 40474 0 65.012 Носова С. С. Макроэкономика в вопросах и ответах : Учебное пособие / Носова С. С. Москва : Мир, 2012 224 с12 см ISBN 978-5-406-01821-7 UDK 330(075.8. BBK 65.012,3я73 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48653 0 65.04я73 Алексейчева Е. Ю. Экономическая гелграфия и регионалистика / Алексейчева Е. Ю. Москва : Дашков и К, 2012 376 с12 см ISBN 978-5-394-01244-0 UDK 911.3. BBK 65.04я73 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48071 0 65.05 Шапкин А. С. Математические методы и модели исследования операций : учебник / Шапкин А. С., Илларионова А. Е., Шапкин В. А. Москва : Издательско-торговая корпорация Дашков и К, 2012 400 с.12 см ISBN 978-5-394-01595- 3 UDK 519.87:330.4(075.8). BBK 65.05 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48313 0 65.050 Проволов В. С. Автоматизированные информационные технологии управления : учебник / Проволов В. С. Москва : Флинта , 2012 373 с.12 см ISBN 978-5-9765-0269-7 UDK 004:35(075.8). BBK 65.050.2я73 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 7654 0 65.050 Туйчибоев Н. С. Теория эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в управлении компанией : монография / Туйчибоев Н. С. Ташкент : Фан, 2012 192 сISBN 978-9943-19-215-7 : б/ц BBK 65.050 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42700 0 65.050.2 Shoha`zamiy Sh. SH. Korporativ siyosat : darslik / Shoha`zamiy Sh. SH., Hayitova M. Tashkent : Fan va tehnologiya, 2012 204 b12 sm ISBN 978-9943-10-680-2 UDK 321.65. BBK 65.050.2 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 27059 0 65.050.2 Xodiyev B. Yu. Korporativ boshqaruv : o`quv qo`llanma / Xodiyev B. Yu., Qosimova D. S. Tosnkent : Cho`lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2012 144 bISBN 978-9943-05-516-2 : 11952 so`m UDK 338.24(075). BBK 65.050.2 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42681 0 65.080.8 Shoha’zamiy Sh. Sh. Bozor asoslari : darslik / Shoha’zamiy Sh. Sh. Toshkent : Fan va texnologiya, 2012 212 b12 sm ISBN 978-9943-10-646-8 UDK 324.65.5. BBK 65.080.8 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39303 0 65.2 Fayziyev Sh. N. Investitsiyalar auditi va baholash : o`quv qo`llanma / Fayziyev Sh. N., Xodjayeva M. X., Davlatov X. M. Toshkent : Tafakkur bo’stoni, 2012 160 bISBN 978-9943-362-60-4 : 13100 so`m BBK 65.262.1 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6656 0 65.2047 Минько В. М. Охрана труда в машиностроении : Учебник / Минько В. М. Москва : Академия, 2012 256 сISBN 978-5-7695-9283-6 : 124000 сум UDK 331.45. BBK 65.247 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42761 0 65.26 Оmоnоv А. А. Pul, krеdit vа bаnklаr : dаrslik / Оmоnоv А. А., Qоrаliyеv T. M. Toshkent : Iqtisod-Moliya, 2012 324 b.12 sm ISBN 978-9943-13-365-5 BBK 65.26(5O‘) 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42697 0 65.261 Malikov T. S. Moliya: chizmalarda : o`quv qo`llanma / Malikov T. S. , Vahobov D. R. Toshkent : Iqtisod-moliya, 2012 660 b12 sm ISBN 978-9943-13-367-9 BBK 65.261 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42707 0 65.261 Sаfаyеvа Q. Mоliya mаtеmаtikаsi : darslik / Sаfаyеvа Q. , Bozorov E. Tashkent : Iqtisod - Moliya, 2012 264 b12 sm ISBN 978-9943-13-363-1 UDK 336.51(075). 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42894 0 65.261 Мехмонов С. У. Бюджет ҳисоби : ўқув қўлланма / Мехмонов С. У., Убайдуллаев Д. Тошкент : Fan va texnologiya, 2012 352 б12 см ISBN 978-9943-10-633-8 BBK 65.261.3я73 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43009 0 65.261. Касимова Г. А. Махаллий бюджетлар : ўқув қўлланма / Касимова Г. А., Шаакрамов К. К. Тошкент : Молия, 2012 260 б12 см BBK 65.261.3 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42692 0 65.262 Fayziyav Sh. N. Investitisiyalar auditi va baholash : о ‘quv qo ‘llanma / Fayziyav Sh. N. , Xodjayeva M. X., Davlatov X. M. Toshkent : Tafakkur bo‘stoni, 2012 160 b12 sm ISBN 978-9943-362-60 -4 BBK 65.262.1 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 27754 0 65.290 Jalolov J. Marketingni boshqarish strategiyalari : o`quv qo`llanma / Jalolov J., Ergachxodjayeva A., Shodiyev T. Tosnkent : Fan va texnologiya, 2012 160 bISBN 978-9943-10-730-4 : 13150 so`m. UDK 339.1. BBK 65.290-2 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 25865 0 65.290 Qudratov T. Korxonalar faoliyatining tahlili va nazorati : darslik / Qudratov T., Fayziyeva N. Toshkent : Voris- nashriyot, 2012 ISBN 978-9943-375-62-8 : 18300 so`m UDK 631.(075). BBK 65.290 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43001 0 65.290 Qudratov T. Korxonalar faoliyatining tahlili va nazorati : darslik / Qudratov T., Fayziyeva N. Toshkent : Voris-nashriyot, 2012 256 b12 sm ISBN 978-9943-375- 62 -8 BBK 65.290 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 26829 0 65.290-2 Ziyavitdinova N. M. Menejment : o`quv qo`llanma / Ziyavitdinova N. M., O`rinov Y. M., Xayitov Sh. N. Toshkent : Tafakkur-bostoni, 2012 312 b.ISBN 978-9943-362-68-0 : 20500 so`m. UDK 338/24(075). BBK 65.290-2 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42908 0 65.42 Бурханов У. Давлат хариди : ўқув қўлланма / Бурханов У., Атамурадов Т. Тошкент : Fan va texnologiya, 2012 152 б12 см ISBN 978-9943-10-659-8 BBK 65.42 (5У) 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 27733 0 65.9 Abdusattarova H. M. Innovatsiya strategiyasi : o`quv qo`llanma / Abdusattarova H. M., Irmatov M. M., Xakimov N. X. Tosnkent : Tafakkur bo`stoni, 2012 240 b.ISBN 978-9943-362-50-5 : 17600 so`m. BBK 65.9(5o`) 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 27753 0 65.9 Amonboyev M. Bozor infratuzilmasi nazariyasi : o`quv qo`llanma / Amonboyev M., O`rmonov N., Saidov M. Tosnkent : Tafakkur-bo’ston, 2012 224 b.ISBN 978-9943-362-58-1 : 16600 so`m. UDK 339.1(075). BBK 65.9(5o`) -96 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42709 0 65.9 Toshmurodova B. Moliyaviy menejment : O‘quv qo‘llanma / Toshmurodova B., Xamdamov O., Rustamova N. Tashkent : Iqtisod-Moliya, 2012 160 b12 sm ISBN 978-9943-13-401-0 UDK 336(075). BBK 65.9(5O‘)-93 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 28242 0 65.9 Иминов О. К. Янги иқтисодиёт: ўтмиш, бугун ва келажак : ўқув қўлланма / Иминов О. К., Жумаев Н. Х., Муҳитдинов Х. А. Tошкент : Академия, 2012 48 б.ISBN 978-9943-00-633-1 BBK 65.9 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39655 35725 65.9 Костюхин Ю. Ю. Управление производством : Лабораторный практикум / Костюхин Ю. Ю., Федоров Л. А., Шерснева М. А., Линчевская М. Б. Москва : МИСиС, 2012 72 с: 77000 сум BBK 65.9 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 7621 33524 65.9 Материалы форума молодых ученых-экономистов : Сборник / Садыкова А. М. Ташкент : BAKTRIA PRESS, 2012 379 стр.ISBN 978-9943-4008-9-4 : б/ц. UDK 330.101. BBK 65.9 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43753 36120 65.9 Стратегия социально-экономического разбития Андижанской области на долгосрочную перспективу Ташкент, 2012 200 с 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47095 0 65.9 Ҳасан Абулқосимов Давлатнинг иқтисодий хавфсизлиги : ўқув қўлланма / Ҳасан Абулқосимов, Набиев Э. Ғ., Хошимов П. З. Тошкент : Akademiya, 2012 351 бISBN 978-9943-368-43-9 : 1556 сўм BBK 65.9 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 29729 0 66 Политология : дарслик / Эргашев И. Тошкент : Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 2012 282 б: 11680 сўм BBK 66.0 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42706 0 66.060.5 Shoha’zamiy Sh.Sh. Moliya bozori va qimmatli qog’ozlar : darslik / Shoha’zamiy Sh.Sh., Hayitova M. Tashkent : Fan va texnologiya, 2012 440 b12 sm ISBN 978-9943-10-644-4 UDK 321.66+68.3. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47217 0 66.3 Каримов И. Тарихий хотира ва инсон омили - буюк келажагимизнинг гаровидир : ўқув қўлланма / Каримов И. Тошкент : O`qituvchi, 2012 143 б12 см ISBN 978 -9943 -02 -506 -6 UDK 323(575.1). BBK 66.3(5Ў) 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43800 33579 66.3 Узбекистан XXI век - век нового поколения : фотоальбомТошкент : Узбекистан, 2012 45 сBBK 66.3 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47110 0 66.3(5Ў) Karimov I. Bizning yo`llarimiz - demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va modernizatsiya jarayonlarini izchil davom ettirish yo`lidir. 20 tom / Karimov I. Tоshkеnt : 0 ‘zbekiston, 2012 312 b.ISBN 978-9943-01-827-3 : 1178 so`m 05 tiyin UDK 323(575.1). BBK 66.3(5Ў) 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 11537 0 66.3(5ў) Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг ``Ўзбекистон мустақиллика эришиш остонасида`` : Ўқув-услубий қўлланма / Бекмуродов А. Ш., Мажидов И. У., Ғофуров У. В. Тошкент : Ўқитувчи, 2012 176 б : иллISBN 978-99-43-02-466-3 : 6010 сўм BBK 66.3(5ў) 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43671 35735 669(091) Карабасов Ю. С. Металлургия и время (энциклопедия Том 3) : энциклопедия / Карабасов Ю. С. Москва : МИСиС, 2012 216 сISBN 978-5-87623-539-8 : 770 000 сўм UDK 669(091). BBK 34.3 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6636 0 67.410.3 Компьютерные технологии при проектировании и эксплуатации технологического оборудования : Учебное пособие / Алексеев Г. В., Бриденко И. И. Санкт-Петербург : ГИОРД, 2012 256 с.ISBN 978-5-98879-147-8 : 238260 сум. UDK 681.410. BBK 67.410.3 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43221 0 67.99 O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi : risolaTosnkent : O`zbekiston, 2012 40 bISBN 978 - 9943-01-459-6 BBK 67.99 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43286 0 67.99 Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси : рисола / Саъдуллаев А. Тошкент : Ўзбекистон, 2012 40 бISBN 978-9943-01-457-2 : 403 сўм BBK 67.99 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 34186 0 67.99(5U) O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi : RisolaTosnkent : O`zbekiston, 2012 40 b.ISBN 978-9943-01-459-6 : 403 so’m. UDK 342.4(575.1). BBK 67.99(5U) 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 31399 409 67.99(5У) Ўзбекистон Республикасининг конституцияси / Саъдуллаев А. Тошкент : Ўзбекистон, 2012 40 б.ISBN 978-9943-01-457-2 : 403 сўм BBK 67.99(5У) 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48186 0 68.9 Tojiyev M. X. Hayot faoliyati xavfsizligi : o‘quv qo`llanma / Tojiyev M. X., Nigmatovc I., Ziyadov A. Toshkent : Tafakkur-Bo‘stoni, 2012 272 b.12 sm ISBN 978-9943-362-69-7 UDK 61.4.8.084(075). 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 32600 33526 72 Интеллектуал ёшлар - Ватанимиз келажаги : Тўплам / Халилов Н. Тошкент : Ta`lim nashriyoti, 2012 292 бISBN 978-9943-368-05-7 : 19300 сўм BBK 72 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43750 36110 74 Сборник статей националной команды экспортов по реформированию вышего образования : сборник / Абдурахмонова А Ташкент, 2012 45 с. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 40619 0 74.26 Юнусов Т. Ю. Производство энергии современность и будущее : Учебное пособие / Юнусов Т. Ю. Ташкент : Фан ва технология , 2012 204 сISBN 978-9943-10-836-3 : 9804 сум BBK 74.26 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 45280 36391 81.2 O`zb Madvaliyev A O`zbek tilining imlo lug`ati : lug`at / Madvaliyev A Toshkent : Akademnashr, 2012 528 b.ISBN 978-9943-389-19-9 : 28000 so\"m UDK 811.512.133(038). BBK 81.2 O`zb 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39428 0 83(5У)4 Арипова З. С. Шахс ахлоқий фазилатлари такомилида миллий маънавият ва умуминсоний қадриятларнинг ўзаро алоқадорлиги / Арипова З. С., Тўйчиев Б. Т. Tошкент, 2012 30 б 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47068 23319 84(0) Дон Кристобалнинг хатоси : қиссалар ва ҳикоялар / Саъдулла А., Игамова Л. Тошкент : O`zbekiston, 2012 216 б.ISBN 978-9943-01-831-0 : 7670 cўм BBK 84(0) 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41595 23308 84(4 Ингл) Монте Кристоннинг сирли хазинаси / Саьдуллаев А., Харитонова Т. Тошкент : O`zbekiston, 2012 216 б.ISBN 978-9943-01-868-6 : 9100 cўм BBK 84(4Ингл) 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41602 23296 84(4Пор) Бранко К. К. Хазон бўлган муҳаббат : роман / Бранко К. К. , Фустер Ж., Жўраев Н., Харитонова Т. Тошкент : O`zbekiston, 2012 280 б.ISBN 978-9943-01-748 : 8060 сўм BBK 84(4Пор) 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48087 23315 84(5Ў)6 Абдураҳмонов Ў. Чангалзор \"Пайғамбари\"нинг ҳалокати : бадиий / Абдураҳмонов Ў., Орипов А. Тошкент : O`zbekiston, 2012 376 б.ISBN 978-9943-01-804-4 : 8854 сўм UDK 821.512.133. BBK 84(5Ў)6 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42102 23314 84(5Ў)6 Абдураҳмонов Ў. Чангалзор ``Пайғамбари``нинг ҳалокати : эссе / Абдураҳмонов Ў., Норматов Ф., Закирова К ., Харитонова Т. Тошкент : 0`zbekiston, 2012 376 б.ISBN 978-9943-01-804-4 : 8854 сўм BBK 84(5Ў)6 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41207 23325 84(5Ў)6 Қуролбой қизи З. Қадимий қўшиқ : Бадиий / Қуролбой қизи З., Игамова Л., Гадрахманова Д. Тошкент : 0`zbekiston, 2012 360 б.ISBN 978-9943-01-763-4 : 7800 cўм BBK 84(5Ў)6 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42015 23306 84(5Ў)6 Мирзаёр Ў. Тупроқ ҳиди : қиссалар, ҳикоялар / Мирзаёр Ў. Тошкент : 0`zbekiston, 2012 224 б.ISBN 978-9943-01-755-9 : 9750 сўм BBK 84(5Ў)6 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41196 23153 84(5Ў)6 Юсуф О. М. Оқ рўмол / Юсуф О. М., Игамова Л., Габдрахманова Д. Тошкент : O`zbekiston, 2012 208 б.ISBN 978-9943-01-769-6 : 6500 сўм BBK 84(5Ў)6 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 31388 23024 84(5Ў)7 Elmurodov B. Ko`zlarimdagi dunyo : She`rlar / Elmurodov B. Toshkent : Adib, 2012 64 bISBN 978-9943-317-80-2 : 564 so`m BBK 84(5Ў)7 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47099 0 84(5Ўзб)7 Нишонов И. Улар қотилликда айбланмайди : қиссалар ва ҳикоялар / Нишонов И. Наманган : Наманган, 2012 174 б.ISBN 978-9943-328-77-8 : 800 сўм BBK 84(5Ўзб)7 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47102 0 84.(5U)1 Qodiriy A. Mehrobdan chayon : roman / Qodiriy A., Yunusov O. Toshkent : Sharq, 2012 288 b.ISBN 978-9943-00-167-1 : 1000 сўм BBK 84.(5U)1 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42402 0 88ya73 Umarov B. M. Psixologiya : Darslik / Umarov B. M. Toshkent : Voris-nashroyot, 2012 272 b12 sm ISBN 978-9943-375-36-7 BBK 88ya73 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 14478 33557 94.8 Мустаҳкам оила-жамият пойдевори : 2012 йил -``Мустаҳкам оила йили``да тасвирий воситалар орқали маънавий-маърифий, тарғибот-ташвиқот ишларида кенг қўлланиладиган шиорлар ва ҳикматли иборалар шаклидаги тавсиялар / Қуронов М., Қирғизбоев Д. Tошкент : Extremum Press, 2012 76 бISBN 978-9943-356-58-0 : 1450 сўм BBK 94.8 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 34499 0 Abdullayev A. Tadbirkorlik moliyasi : Darslik / Abdullayev A., Aybeshov H. Toshkent : Ilm ziyo, 2012 128 bISBN 978-9943-303-81-2 UDK 338.22.(075). BBK 65.292ya722 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8436 0 Abdullayev U. O`zbekiston tarixi : o`quv-uslubiy majmua / Abdullayev U., Tadjiakbarova A., Taylakova F. Andijon, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 9006 0 Abdurahmonov A. Meхnatni muхоfaza qilish va ekologiya : o`quv-uslubiy majmua / Abdurahmonov A. Andijon, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 34376 0 Abdurahmonov Q. X. Mehnat resurslarini muhofaza qilish : o`quv qo`llanma / Abdurahmonov Q. X., Abduramanov X. X. Tosnkent : TAFAKKUR-BO’STONI, 2012 192 b.ISBN 978-9943-36-266-6 : 14900 so`m. BBK 65.24ya73 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 32940 23019 Abdurahmonova N. Xayol qo’shig’i : She’rlar / Abdurahmonova N. Tosnkent : Adib, 2012 64 b.ISBN 978-9943-317-83-3 : 565 so’m. BBK 84(5O’)7 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43595 0 Abralov M. A. Qo`lda yoyli payvandlash jihozlari / Abralov M. A., Ermatov Z. D., Dunyashin N. S. Toshkent : O`zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2012 344 bet12 sm ISBN 978-99-43-391-52-9 UDK 62(075). BBK 30.61 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48710 0 Abulkasimov X. P. Iqtisodiyotnitartibga solishning bozor va davlat mexanizmlari / Abulkasimov X. P. Toshkent : OO’MTV, 2012 12 sm. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 32703 0 Alibekov Sh. Kasbiy pedagogika : O`quv uslubiy majmua / Alibekov Sh. Andijon, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 32704 0 Alibekov Sh. Pedagogika. Psixologiya. : O`quv uslubiy majmua / Alibekov Sh. Andijon, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8346 0 Axmedova M. Konstruksion materiallar texnologiyasi : o`quv-uslubiy majmua / Axmedova M., Qosimov U., Xamdamov B. Andijon, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8348 0 Axmedova M. Materialshunoslik , konstruksion materiallar texnologiyasi : o`quv-uslubiy majmua / Axmedova M., Xamdamov B. Andijon, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8782 0 B. Bekqulov Amaliy mexanika : o`quv-uslubiy majmua / B. Bekqulov, S. Hadjiyeva Andijon, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8776 0 B. Bekqulov Matеriallar qarshiligi : o`quv-uslubiy majmua / B. Bekqulov, S. Hadjiyeva Andijon, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8960 0 Bekqulov B. Matеriallar qarshiligi : o`quv-uslubiy majmua / Bekqulov B., Hadjiyeva S. Andijon, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8925 0 Bekqulov B. Nazariy mexanika : o`quv-uslubiy majmua / Bekqulov B., Yuldashev K. K. Andijon, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 31381 0 Chimirzayev A. Hayot yog’dulari : Hikoyalar / Chimirzayev A. Toshkent : Adib, 2012 80 b.: 978-9943-317-79-6 BBK 84(5Ў)7 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 31525 0 Constitution of the republic of uzbekistan : risolaToshkent : Publishing and printing greative houseUzbekistan, 2012 40 p.ISBN 978-9943-01-460-2 : 403 sum. BBK 67.99(5У)01 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 9363 0 Daliyev Sh. Patеntshunoslik, standartlashtirish va sertifikatlashtirish : o`quv-uslubiy majmua / Daliyev Sh. Andijon, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 33176 0 Ergashev X. N. Bank ishi : O\'quv-uslubiy majmua / Ergashev X. N. Андижон, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 33177 0 Ergashev X. N. Xalqaro valyuta va kredit munosabatlari : O\'quv-uslubiy majmua / Ergashev X. N. Andijon, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 27418 0 Fayziyev Sh. N. Investitsiyalar audit va baholash : o`quv qo`llanma / Fayziyev Sh. N., Xodjayeva M. X., Davlatov X. M. Toshkent : Tafakkur-bostoni, 2012 160 b.ISBN 978-9943-362-60-4 : 13100 so`m. BBK 65.262.1 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47477 0 Fizika kursi 1-qism (Mexanika va molekulyar fizaka) : darslikQarshi : Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti, 2012 126 b12 sm BBK Fizika kursi 1-qism (Mexanika va molekulyar fizaka) 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8952 0 G’iyasiddinov A. Avtotransport tarmog’i korxonalarini loyihalash : o`quv-uslubiy majmua / G’iyasiddinov A. Andijon, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8395 0 Hamdamov B. Metrologiya va standartlash asoslarii : o`quv-uslubiy majmua / Hamdamov B. Andijon, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8702 0 Ikromov N. Maxsus avtomobillar : o`quv-uslubiy majmua / Ikromov N. Andijon, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8951 0 Ikromov N. Transport vositalarida qo`llaniladigan ekspluatatsion matеriallar : o`quv-uslubiy majmua / Ikromov N. Andijon, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42753 0 Ilmiy xabarnoma № 1 : Илмий-амалий журнал Андижон : Akademnashr NMM, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42767 0 Ilmiy xabarnoma № 2 : Илмий-амалий журнал Андижон : Akademnashr NMM, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42763 0 Ilmiy xabarnoma №4 : Илмий-амалий журнал Андижон : Akademnashr NMM, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42759 0 Ilmiy xabrnoma № 2 : Илмий-амалий журнал Андижон : Akademnashr NMM, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 49167 0 Ismatullaev P. R. Metrologiya asoslari : o`quv qo`llanma / Ismatullaev P. R., Qodirova Sh. A. Toshkent, 2012 12 sm. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8961 0 Ismoilov O. I. Texnik tizimlarni boshqarish : o`quv-uslubiy majmua / Ismoilov O. I. Andijon, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8943 0 Ismoilov O. I. Texnologik mashina va jixozlarni avtomatlashtirish : o`quv-uslubiy majmua / Ismoilov O. I. Andijon, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43617 0 Karimov Sh. A. Chilangarlik va modellashtirish ishlari / Karimov Sh. A. Toshkent : Noshir, 2012 12 sm240 bet ISBN 978-9943-4087-5-3 UDK 621(075). BBK 34/67ya73 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8926 0 Mamasharipov A. Tarmoq mashinalarini ta’mirlash : o`quv-uslubiy majmua / Mamasharipov A. Andijon, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8967 0 Mamasharipov A. Tarmоq mashinalari puhtaligi : o`quv-uslubiy majmua / Mamasharipov A. Andijon, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8947 0 Mirkomolov O. Metrologiya va standartlash asoslarii : o`quv-uslubiy majmua / Mirkomolov O., ltonova F. Andijon, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 31391 0 Mirvohid R. Bu-oshiq so’zim : She`rlar / Mirvohid R. Toshkent : Adib, 2012 64 b.ISBN 978-9943-317-84-0 : 565 so`m. BBK 84(5Ў)7 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 31389 0 Muhammadisaqova Z. Yorug’ kun : She`rlar / Muhammadisaqova Z. Toshkent : Adib, 2012 64 b.ISBN 978-9943-317-79-6 : 565 so`m. BBK 84(5Ў)7 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 32702 0 Musahonova G. Umumiy pedagogika : O`quv uslubiy majmua / Musahonova G., Alibekov Sh. Andijon, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 31531 23035 Nabiyeva R. Farishta Mim sarguzashtlari : Ertakla, hikoyalar / Nabiyeva R., Adashboyev T. Toshkent : Adib, 2012 48 b.ISBN 978-9943-317-88-8 : 2 317 so`m. BBK 84(5Ў)7 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8705 0 Nasirov I. Issiqlik texnikasi va ichki yonuv dvigatеllari : o`quv-uslubiy majmua / Nasirov I. Andijon, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8391 0 Nasirov I. Z. Ichki yonuv dvigatеllari nazariasi va dinamikasining asoslari : o`quv-uslubiy majmua / Nasirov I. Z. Andijon, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 31423 410 O`zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi : risolaToshkent : O`zbekiston, 2012 40 b.ISBN 978-9943-01-459-6 BBK 67.99(5У) 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 49205 0 O`zbekiston Respublikasining KonstituytsiyaToshkent : O`zbekiston NMIU, 2012 12 sm. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 9747 0 O’tarboyev R. Jayhun jilvalari : She`rlar / O’tarboyev R. Toshkent : Adib, 2012 48 b.ISBN 978-9943-317-85-7 : 476 so`m. BBK 84(5Ў)7 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8390 0 Ortiqov S. Avtomobil konstruktsiyalari : o`quv-uslubiy majmua / Ortiqov S., Yusupov S. Andijon, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8397 0 Parpiyev O. Chizma gеomеtriya va muhandislik grafikasi : o`quv-uslubiy majmua / Parpiyev O., Musajonova M. Andijon, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8262 0 Po`latova А. O. Yangi pedagogik texnologiyalar : o`quv-uslubiy majmua / Po`latova А. O. Andijon, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8942 0 Qobulova N. Kiyimni foydalanish xususiyatini tiklash : o`quv-uslubiy majmua / Qobulova N. Andijon, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 31383 0 Rahimova D. Qishloqdagi buvijonim : Qissa / Rahimova D. Toshkent : Adib, 2012 56 b.ISBN 978-9943-317-81-9 : 565 so`m. BBK 84(5Ў)7 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8264 0 Raxmonova D. O’quvchilarni huquqiy tarbiyalash uslubiyoti : o`quv-uslubiy majmua / Raxmonova D. Andijon, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8398 0 Rejapov Z. Elektrotexnika, elektronika va elektr yuritma : o`quv-uslubiy majmua / Rejapov Z. Andijon, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 31539 23033 Sa`dullayev S. Qo`ng`iroq : badiiy (she`rlar) / Sa`dullayev S. Toshkent : Adib , 2012 48 b.ISBN 978-9943-317-87-1 BBK 84(5Ў)7 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 34475 0 Sa`dullayeva S Qo’ng’iroq : She`rlar / Sa`dullayeva S, Adashboyev T. Toshkent : Adib, 2012 48 b. : ill.ISBN 978-9943-317-87-1 : 1454 so`m. BBK 84(5O`) 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 31545 23034 Saidov A. Quyoshli yomg`ir qo`shig`i : badiiy (ertak va hikoyalar) / Saidov A. Toshkent : Adib, 2012 48 b.ISBN 978-9943-317-89-5 BBK 84(5Ў)7 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 27416 0 Samatov G`. A. Qishloq xo`jalik iqtisodiyoti va menejment : darslik / Samatov G`. A., Rustamova I. B., Sheripbayeva U. A. Toshkent : Cho’lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2012 320 b.ISBN 978-9943-05-506-3 : 20640 so`m. BBK 65.32ya73 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 27406 0 Sanakulova B. R. Kichik biznes va tadbirkorlikni soliqqa tortish : o`quv qo`llanma / Sanakulova B. R., Toshmatov Sh., Jorayev A. Toshkent : Noshir, 2012 236 b.ISBN 978-9948-353-90-9 : 15000 so`m. BBK 65.261.4 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8944 0 Sarimsaqov A. Loyihalash jarayonlarini avtomatlashtirish asoslari : o`quv-uslubiy majmua / Sarimsaqov A. Andijon, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42445 0 Sattorov T. K. English for law students : The book / Sattorov T. K., Khismatulina N. H., Normuratova V. I. Tashkent, 2012 180 p12 sm. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8405 0 Saydaliyev I. Tribologiya asoslari : o`quv-uslubiy majmua / Saydaliyev I. Andijon, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8621 0 Saydaliyev I. Tribonika : o`quv-uslubiy majmua / Saydaliyev I. Andijon, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8622 0 Saydaliyev I. Tribotexnika asoslari : o`quv-uslubiy majmua / Saydaliyev I. Andijon, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 9083 0 Sharipova N. I. Kimyo : o`quv-uslubiy majmua / Sharipova N. I. Andijon, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42694 0 Shayakubov Sh. K. Interfaol ta’lim usullari : o ‘quv qo‘llanma / Shayakubov Sh. K. , Ayupov R. X. Toshkent : Tafakkur-Bo‘stoni, 2012 136 b12 sm ISBN 978-9943-362-64-2. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8949 0 Sobirov M. Ishonchlilik nazariyasi va diagnostika asoslari : o`quv-uslubiy majmua / Sobirov M. Andijon, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8226 0 Sobirov U. Makroiqtisodiyot : o`quv-uslubiy qo`llanma / Sobirov U., Isroilova D. Andijon, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8945 0 Sobirov X. Mеxanizm va mashinalar nazariyasi : o`quv-uslubiy majmua / Sobirov X., Yuldashеv K. Andijon, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8779 0 Sobirov X. Nazariy mexanika : o`quv-uslubiy majmua / Sobirov X., Ismoilov H. Andijon, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8389 0 Soliyev Q. Avtoobillar texnik ekspluatatsiyasi : o`quv-uslubiy majmua / Soliyev Q., Yusupov S., Sobirov B. Andijon, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8394 0 Sulaymonov Sh. Mehnat muhofazasi va ekologiyasiI : o`quv-uslubiy majmua / Sulaymonov Sh. Andijon, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8393 0 Sulaymonov Sh. Mеhnаt muхоfаzаsi vа ekоlоgiyasi : o`quv-uslubiy majmua / Sulaymonov Sh. Andijon, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8434 0 To`raqulov S. Infоrmаtikа vа ахbоrоt tехnоlоgiyаlаri : o`quv-uslubiy majmua / To`raqulov S., Qosimova U. Andijon, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8345 0 To`rayev X. A. Jismoniy madaniyat va sport : o`quv-uslubiy majmua / To`rayev X. A. Andijon, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42483 0 Tulaxodjayeva M. M. Audit : O`quv qo`llanma / Tulaxodjayeva M. M., Ilhomov Sh. I. Toshkent : Iqtisodiyot , 2012 184 b12 sm. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 37207 0 Tursunov S. Milliy ma`naviyat va barkamol avlod tarbiyasi : Risola / Tursunov S., Murtazoyev B. Toshkent : O’zbekiston, 2012 112 b.ISBN 978-9943-01-886-0 : 816 so`m. BBK 87.60 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 35162 0 Vable M. Mechanics of materials: chapter 1 : mechanics / Vable M. 2012 17 p. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 35186 0 Vable M. Mechanics of materials: chapter 10 : Mechanics / Vable M. 2012 14 p. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 35164 0 Vable M. Mechanics of materials: chapter 2 : mechanics / Vable M. 2012 14 p. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 35165 0 Vable M. Mechanics of materials: chapter 3 : Mechanics / Vable M. 2012 18 p. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 35167 0 Vable M. Mechanics of materials: chapter 4 : mechanics / Vable M. 2012 22 p. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 35168 0 Vable M. Mechanics of materials: chapter 5 : Mechanics / Vable M. 2012 16 p. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 35174 0 Vable M. Mechanics of materials: chapter 6 : mechanics / Vable M. 2012 38 p. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 35183 0 Vable M. Mechanics of materials: chapter 8 : Mechanics / Vable M. 2012 20 p. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 35184 0 Vable M. Mechanics of materials: chapter 9 : Mechanics / Vable M. 2012 20 p. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 35182 0 Vable M. Mechanics of materials: chapter7 : Mechanics / Vable M. 2012 8 p. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 35702 0 Valiyev A. N. Perspektiva : darslik / Valiyev A. N. Toshkent : Voris-nashryot, 2012 320 b.ISBN 978-9943-375-00-0 : 21800 s. BBK 85.15 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 9519 0 Xaydarova X. Kasbiy mahorat : o`quv-uslubiy majmua / Xaydarova X. Andijon, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8263 0 Xaydarova X. Kasbiy psixologiya : o`quv-uslubiy majmua / Xaydarova X. Andijon, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42397 0 Xoliqberdiyev T. U. Mashinasozlik texnologiyasi asoslari : darslik / Xoliqberdiyev T. U. Toshkent : Noshir, 2012 12 см. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8964 0 Yusupova R. To’qimachilik materialshunosligi : o`quv-uslubiy majmua / Yusupova R. Andijon, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47442 0 А 165 Абакумова О. Г Макроэкономика : Конспект лекций / Абакумова О. Г Москва : А-Приор, 2012 77 сISBN 978-5-38400-488-2 UDK 330(075.8). 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 40381 0 Абакулова О. Г. Макроэкономика : конспект лекций / Абакулова О. Г. Москва : А-Приор, 2012 155 сISBN 978-5-384-00488-2 UDK 330(075.8). 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 31549 0 Абдулқосимов Ҳ. П. Давлатнинг иқтисодий хавфсизлиги : ўқув қўлланма / Абдулқосимов Ҳ. П. Тошкент : Академия, 2012 352 с.ISBN 978-9943-368-43-9 : 9200 c BBK 65.9(5Ў) 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 7887 0 Абдуллаев А. Бошқа тармоқларда бухгалтерия хисоби хусусиятлари : ўқув-услубий мажмуа / Абдуллаев А. Андижон, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 7893 0 Абдуллаев А. Молиявий ва бошқарув тахлили : ўқув-услубий қўлланма / Абдуллаев А. Андижон, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41804 0 Абдурахманов К. Х. Человеческое развитие / Абдурахманов К. Х. 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 32705 0 Абдурахмонов А. А. Махсус технология : Ўқув-услубий мажмуа / Абдурахмонов А. А. Андижон, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 32706 0 Абдурахмонов А. А. Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жиҳозлари : Ўқув-услубий мажмуа / Абдурахмонов А. А. Андижон, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 9085 0 Абдурахмонов А. Тадқиқот услуб ва воситалари : Ўқув-услубий мажмуа / Абдурахмонов А. Андижон, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 9514 0 Абулқосимов Ҳ. Давлатнинг иқтисодий хавфсизлиги : Ўқув қўлланма / Абулқосимов Ҳ., Набиев Э. Ғ., Хошимов П. З. Tошкент : Академия, 2012 352 б.ISBN 978-9943-368-43-9 : 9200 cўм BBK 65.9(5Ў) 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 7926 0 Айбешов Х. А. Халқаро бизнес : ўқув-услубий мажмуа / Айбешов Х. А., Эралиев А. А. Андижон, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42021 0 Акбарходжаева З. З. Инновацион менежмент / Акбарходжаева З. З. Тошкент, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8240 0 Анафияев А. Мехнат бозори иқтисодиёти : ўқув-услубий қўлланма / Анафияев А. Андижон, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8848 0 Бозорова Г. Иқтисодиёт назарияси : ўқув-услубий мажмуа / Бозорова Г., Рахимов Р. Андижон, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41965 0 Бреславцева Н. А. Бухгалтерский учет : Учебник / Бреславцева Н. А. Ростов на Дону, 2012( : Феликс). 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8232 0 Валиева М. Пул, кредит ва банк : ўқув-услубий қўлланма / Валиева М. Андижон, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43724 0 Власов В. С. Материаловидение : Учебное пособие / Власов В. С. Москва : Альфа-М, 2012 336 с12 см ISBN 978-598281-167-7 UDK 669,017(075). BBK 34,2 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6389 0 Власов В. С. Металловедение : Учебное пособие / Власов В. С. Москва : ИНФРА-М, 2012 336 сISBN 978-5-16-003589-5 : 71190 сум. UDK 669.017. BBK 34.2 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8706 0 Гиясиддинов А. Автосервис асослари : ўқув-услубий қўлланма / Гиясиддинов А. Андижон, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48469 0 Голиш В. Педагогик технологиялани лойихалаштириш ва режалаштириш : Ўқув услубий қўлланма / Голиш В., Файзуллаева Д. М. Тошкент : Иқтисодиёт, 2012 154 б.12 см. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43600 0 Джамбакиева Г. С. Финансовый учет / Джамбакиева Г. С. Ташкент : Iqtisod - Moliya, 2012 352 бет12 см ISBN 978-943-13-372-3 UDK 336.1(075). 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47422 0 Дусмуратов Р. Д. Теория бухгалтериского учета : учебник / Дусмуратов Р. Д. Тошкент, 2012 340 с.12 см. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43590 0 Дусмуратов Р. Д. Теория бухгалтерского учета / Дусмуратов Р. Д. Ташкент : Тахририят-нашриёт, 2012 340 стр12 см. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41967 0 Жўраев Н. Молиявий бошқарув ҳисоби : Дарслик / Жўраев Н. Тошкент, 2012( : Иқтисод-молия). 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8188 0 Зуфарова Г. Инсон ресурсларини бошқариш : ўқув-услубий мажмуа / Зуфарова Г. , Саидова М. Андижон, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8186 0 Зуфарова Г. Персонални бошқариш : ўқув-услубий мажмуа / Зуфарова Г. Андижон, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8866 0 И. Сулаймонов Миллий ва халқаро иқтисодиёт : ўқув-услубий мажмуа / И. Сулаймонов Андижон, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 49166 0 Исматуллаев П. Р. Метрология асослари : ўқув қўлланма / Исматуллаев П. Р., Қодирова Ш. А. Тошкент, 2012 12 см. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41045 0 Исмоилов A. И. «Aвтoмaтик бoшқaриш нaзaрияси» : Маърузалар курси / Исмоилов A. И. , Қурбoнoв Ё., Сaмaтов Н. A. Андижон, 2012 31 б31 см. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 9096 0 Исмоилов Б. Инглиз тили : Ўқув-услубий мажмуа / Исмоилов Б. Андижон, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8235 0 Исроилова Д. Меҳнат иқтисодиёти : ўқув-услубий қўлланма / Исроилова Д. Андижон, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 37259 0 История Андижана : в документах и материалах (1876-1917гг) / Шамсутдинов Р. Т., Хашимов С., Базаров К. Ташкент : Sharq, 2012 512 с.ISBN 978-9943-00-860-1 : 1356 сум. BBK 63.3(5У)5 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47459 0 Карабаева Г.Ш Саноат корхоналарида ишлаб чиқаришни ташкил этиш : Ўқув қўлланма / Карабаева Г.Ш Тошкент : ТДИУ, 2012 123 б 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47424 0 Кариева Ш. М. Русскии язык в упражнениях : учебное пособие / Кариева Ш. М., Самигджанова Ш. М., Исмаилова С. Р. Андижон, 2012 184 с.12 см. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47437 0 Каримов И. А Ўзбекистон мустақилликка эришиш остонасида : Президент асари / Каримов И. А Тошкент : Ўзбекистон, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48047 36468 Каримов И. А. Бизнинг йўлимиз- демократик ислоҳатларни чуқурлаштириш ва модернизация жараёнларини изчил давом эттириш йўлидир. 20-том. : тўплам / Каримов И. А. Тошкент : Ўзбекистон, 2012 320 бISBN 978-9943-01-828-0 : 4900 с UDK 323(575.1). BBK 66.3(5Ў) 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47365 0 Каримов И. А. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг \"Тарихий хотира ва инсон омили -буюк келажагимизнинг гаровидир\" рисоласини ўрганиш буйича : ўқув қўлланма / Каримов И. А. Тошкент : O\'qituvchi, 2012 142 б12см ISBN 978-9943-02-506-6/ UDK 323(575.1). BBK 66.3(5Ў) 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 9099 0 Каримова Г. Молия бозори ва қимматли қоғозлар : Ўқув-услубий мажмуа / Каримова Г. Андижон, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8438 0 Каримова М. Маданиятшунослик : ўқув-услубий қўлланма / Каримова М., Таджиакбарова А., Тайлакова Ф. Андижон, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8416 0 Каримова М. Маънавият аосслари ва диншунослик : Ўқув-услубий мажмуа / Каримова М. , Тайлақова Ф. Андижон, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47537 0 Касьянов С. В. Автомобильная промышленость : Журналь / Касьянов С. В., Горелышева М. М. : Изд-во Машиностроение, 2012 40 с.12 см ISBN 0005-2337 UDK 658.5.011. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 40314 0 Кичик бизнес ва тадбиркорлик : ўқув қўлланма / Болтабоев М. Р., Қосимова М. С., Эргашходжаева Ш. Ж., Ғойибназаров Б. К., Самадов А. Н., Отажонов Ш. Тошкент : Иқтисодиёт, 2012 289 бISBN 978-9943-333-41-3 : 13717 сўм UDK 334.75(07). BBK 65.050.9(2)2 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 31526 0 Конституция Республики Узбекистана : рисолаТошкент : Узбекистан, 2012 40с: 978-9943-01-458-9 BBK 67.99(5У)01 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8962 0 Қобулова Н. Тикув буюмларини конструкциялаш : ўқув-услубий қўлланма / Қобулова Н. Андижон, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 7913 0 Мамадалиев Қ. Қ. Ғазна : ўқув-услубий қўлланма / Мамадалиев Қ. Қ. Андижон, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 7907 0 Мамадалиев Қ. Қ. Давлат бюджети : ўқув-услубий қўлланма / Мамадалиев Қ. Қ. Андижон, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 7495 0 Мамадалиева М. Бюджетдан ташқари фондлар : Ўқув-услубий мажмуа / Мамадалиева М. Андижон, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 7488 0 Мамадалиева М. Молиявий назорат : Ўқув-услубий мажмуа / Мамадалиева М. Андижон, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8437 0 Марахимов А. Миллий истиқлол ғояси : ўқув-услубий қўлланма / Марахимов А., Тайлақова Ф., Ахмаджонова Д. Андижон, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6527 0 Материаловедение : Учебное пособие / Тарасенко Л. В., Пахомова С. А., Унчикова М. В., Герасимов С. А. Москва : ИНФРА-М, 2012 475 сISBN 978-5-16-004868-0 : 118170 сум BBK 30.3я73 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48857 0 Махсулот ва хизматларни сертификатлаштириш тўғрисида Ўзбекистон республикаси қонуни : қонуниТошкент, 2012 12 см. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47552 0 Месхи Б.Ч. X Международный научно-технический форум «инновация, экология и ресурсосберегающие технологии : Тест / Месхи Б.Ч. Ростов-на-Дону, 2012 77 с12 см. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48460 0 Мухриддинова М. Т. Касбий технология / Мухриддинова М. Т. Тошкент : ТАТУ, 2012 195 б.12 см. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 40392 0 Носова С. С. Макроэкономика в вопросах и ответах : учебное пособие / Носова С. С. Москва : Кнорус, 2012 224 сUDK 330(075.8). BBK 65.012.3я73 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 31213 0 Нурутдинов С. З. Основы рынка ценных бумаг : учебное пособие / Нурутдинов С. З., Мардонов Ш. Р., Хамидов Ф. А. Ташкент : Tafakkur-boston, 2012 144 с.ISBN 978-9943-36-257-4 : 12800 сум. BBK 65.262.2 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6628 35602 Пархамович Т. В. Русско-английский, англо-русский словарь фразеологизмов. : словарь / Пархамович Т. В. Минск : Попурри, 2012 128 сISBN 978-985-15-1492-8 BBK 81.2англ.-4 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47554 0 Решение по итогам X Международного научно-технического форума «Инновация, экология и ресурсосберегающие технологии»ИнЭРТ, 2012 4 с12 см. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8907 0 Рўзиев А. Тармоқ машиналарини ҳисоблаш ва лойиҳалаш : ўқув-услубий қўлланма / Рўзиев А., Далиев Ш. Андижон, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 33008 0 Саидов А. Конституция Республики Узбекистан: Правовая основа независимого развития : брошюра / Саидов А., Саидов А. Х. Ташкент : Узбекистан , 2012 80 стрISBN 978-9943-01-874-7 : 4000 сум BBK 67.400 (5У) 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 33004 0 Саидов А. Х. Ўзбекистон Республикаси конститутцияси: мустақил ва демократик тараққиётининг ҳуқуқий асоси : рисола / Саидов А. Х. Тошкент : O`zbekiston, 2012 72 б.ISBN 978-9943-01-873-0 : 4000 сўм. BBK 67.400(5У) 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 7882 0 Салиев Б. А. Иқтисодий тахлил назарияси : ўқув-услубий мажмуа / Салиев Б. А. Андижон, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 7879 0 Салиев Б. А. Молиявий менежмент : ўқув-услубий қўлланма / Салиев Б. А. Андижон, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47118 0 Самсонов О. С. Имитационное моделирование производственных процессов сборки в мультисистемной программно_информационной среде : учебник / Самсонов О. С., Саутенков М. Е., Шенаев М. О. Москва : Нич Мати , 2012 5 с12 см UDK 621.757. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 49221 0 Сандалов В. М. Электрические и электронные аппараты (конспект лекций) : учебное пособие / Сандалов В. М., Святых А. Б., Сергеев Ю. С. Челябинск : Изд. центр ЮУрГУ, 2012 105 c.12 см UDK 621.316.37(076). 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8233 0 Саримсақов А. М. Автотранспорт корхоналари иқтисодиёти : ўқув-услубий қўлланма / Саримсақов А. М. Андижон, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8225 0 Саримсақов А. М. Корхона иқтисодиёти : ўқув-услубий қўлланма / Саримсақов А. М. Андижон, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8241 0 Саримсақов А. М. Саноат корхоналрида ишлаб чиқаришни ташкил этиш : ўқув-услубий қўлланма / Саримсақов А. М. Андижон, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 9082 0 Саттикулова Г. Педагогика и психология : учебно методический комплекс / Саттикулова Г. Андижан, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41799 0 Соколова Т. Auto CAD 2012 : учебно пособие / Соколова Т. Москва, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43599 0 Сотволдиев А. С. Финансовый и управленческий учет / Сотволдиев А. С. Ташкент : Iqtisod-moliya, 2012 432 стр12 см ISBN 978-9943-13-358-7 UDK 336:657.1(575.1). 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42927 0 Тулаганов А. Давлат қокимиятининг вакиллик ва узини узи бошқариш орган лари фаолиятини ташкил этиш : дарслик / Тулаганов А. , Болисва М. Тошкент, 2012 192 б12 см. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42100 0 Тулаев М. Иқтисодий таҳлил ва аудит : ўқув услубий мажмуа / Тулаев М. , Тожибаева Ш. Тошкент : Иқтисодиёт, 2012 383 б 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8435 0 Туракулов А. С. Информатика и информационная технология : учебно-методический комплекс / Туракулов А. С., Касимова У. Андижан, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 9080 0 Тўрақулов С. Информатика и информационная технология : учебно-методический комплекс / Тўрақулов С., Касимова У. Андижан, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 9053 0 Тухтасинов Х. Правоведние Конституция Республики Узбекистан : Учебно-Методический комплекс / Тухтасинов Х. Андижан, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48719 0 Ўзбекистон Республикасининг Президентининг \"Тўғридан - тўғри хусусий хорижий инвеститцияларни жалб этишни рағбатлантириш борасидаги кўшимча чора тадбирлар тўғрисидаги\" фармониТошкент : ОЎМТВ, 2012 12 sm. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 7889 0 Умаров Н. Статистика : ўқув-услубий мажмуа / Умаров Н. Андижон, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6449 0 Чумаченко Ю. Т. Автослесарь: устройства, техническое обслуживание и ремонт автомобилей : Учебное пособие / Чумаченко Ю. Т., Герасименко А. И., Рассанов Б. Б. Ростов-на-Дону : Феникс, 2012 540 с.ISBN 978-5-222-19186-6 : 68370 сум. UDK 629.3. BBK 39.33я722 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 37175 0 Шерматов С. Қалбим сирлари : Шеърлар / Шерматов С. Тошкент : TAFAKKUR - BO’STONI, 2012 112 б.ISBN 978-9943-362-38-3 : 300 сўм. BBK 84(5У)6 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 9095 0 Эралиев А. А. Бизнесни режалаштириш : Ўқув-услубий мажмуа / Эралиев А. А., Ахметова К. И. Андижон, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8223 0 Эрматов А. Институтционал иқтисодиёт : ўқув-услубий қўлланма / Эрматов А. Андижон, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8874 0 Эрматов Қ. М. Гидравлика : Ўқув-услубий мажмуа / Эрматов Қ. М. Андижон, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 8870 0 Эрматов Қ. М. Иссиқлик техникаси : ўқув-услубий мажмуа / Эрматов Қ. М. Андижон, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 32901 0 Эсанова Ш. Тикув буюмлари технологияси : Ўқув-услубий мажмуа / Эсанова Ш. Андижон, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 7504 0 Эшонов М. Молия ва солиқлар : Ўқув-услубий мажмуа / Эшонов М. Андижон, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 7894 0 Юсупова М. Б. Аудит : учебно-методический комплекс / Юсупова М. Б. Андижан, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 7885 0 Юсупова М. Б. Управленческий учёт : учебно-методический комплекс / Юсупова М. Б. Андижан, 2012. 2012
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 40954 0 20.18 Ayubova I. X . Atrof-muhit sifat analizi уа monitoringi : darslik / Ayubova I. X . , Musayev M. N ., Jamgaryan I. A. Toshkent : ChoUpon nomidagi nashriyot-matbau ijodiy uyi, 2011 256 b12 sm ISBN 978-9943-05-411 -0 BBK 20.18ya73 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 29365 0 20.18ya73 Ayubova I. X. Atrof - muhit sifat analizi va monitoringi : darslik / Ayubova I. X., Musayev M. N., Jamgaryan I. A. Tosnkent : Cho`lpon nomidagi nashriyot - matbaa ijodiy uyi, 2011 256 b.ISBN 978-9943-05-411-0 : 17386 so`m. UDK 502(075). BBK 20.18ya73 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43747 4101 21. 1 ``Олий математика`` фани ўқув машғулотларининг лойихалари / Қўчқоров М. У., Зулфиқоров И. М., Изетаева Г. К., Опаева Г. А. Тошкент : Таfarrur bo’stoni, 2011 240 бISBN 978-9943-362-40- 6 BBK 22.1 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43179 36037 22.1 Аҳмедов А. Муҳаммад Ал-Хоразмий : рисола / Аҳмедов А., Худоёрова Б. Тошкент : O’zbekiston, 2011 56 б.ISBN 978-9943-01-668-2 : 3250 сўм BBK 22.1 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39673 0 22.12 Мурадханов С. Э. Алгоритмические языки высокого уровня : Курс лекций / Мурадханов С. Э., Широков А. И., Ганшина А. Ю. Москва : МИСиС, 2011 170 сISBN 978-5-87623-421-6 : 77000 сум BBK 22.12 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39666 0 22.17 Газимов Р. Т. Теория системного анализа и принятия решений : Курс лекций / Газимов Р. Т., Усачёв М. В., Салихов К. З., Оратовская И. Е. Москва : МИСиС, 2011 51 сISBN 978-5-87623-493-3 : 96250 сум BBK 22.17 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6529 0 22.176я723 Зоткин В. Е. Методология выбора материалов и упрочняющих технологий в машиностроении : Учебник / Зоткин В. Е. Москва : ИНФРА-М, 2011 320 стр.ISBN 978-5-16-003242-9 : 64740 сум. UDK 51. BBK 22.176я723 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42744 0 22.21 Fayzulayev B. A Nazariy mexanika : Darslik / Fayzulayev B. A Toshkent : Cho`lpon nomidagi nashiryot-matbaa ijodiy uyi, 2011 312 betISBN 978-9943-05-419-6 : 19992 so\'m UDK 531(075). BBK 22.21 ya 73 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39675 35732 22.3 Физика твердого тела : Сборник задач / Линчевская М. Б. Москва : МИСиС, 2011 70 сISBN 978-5-87623-426-1 : 57750 сум BBK 22.3 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6657 0 22.3я723 Графкина М. В. Экология и экологическая безопасность автомобиля : Учебник / Графкина М. В., Михайлов В. А., Иванов К. С. Москва : ФОРУМ, 2011 320 стр.ISBN 978-5-91134-349-1 : 84180 сум. UDK 53. BBK 22.3я723 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47499 0 24.1 Космодемьянская С. С. Методика обучения химии : учебное пособие / Космодемьянская С. С., Гильманшина С. И. Казань : ТГГПУ, 2011 136 с.12 см ISBN 978-5-87730-582-3 UDK 54 (075.8). BBK 24.1 я73 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47491 0 24.5 Ишанходжаева М. М. Физическая химия. Практическое руководство к квантово-химическому расчету молекул моделей природных полимеров и их растворителей : Часть II / Ишанходжаева М. М., Фролова Ю. В., Смирнова Т. А. Санкт-Петербург : СПбГТУРП, 2011 40 с.12 см. UDK 541.1:681.3(075). BBK 24.5я7 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42696 0 26.3 Vahobov A. V. Moliya : darslik / Vahobov A. V., Malikov T. S. Toshkent : Noshir, 2011 712 b12 sm ISBN 978-9943-353-52 -7 BBK 26.3я73 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39681 0 28.071 Михалина Е. С. Химия окружающей среды: химия живых организмов : Курс лекций / Михалина Е. С., Петелин А. Л., Кравченко Т. А. Москва : МИСиС, 2011 64 сISBN 978-5-87623-457-5 : 69300 сум BBK 28.071 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42886 0 30 Правила устройства электроустановок : Учебное пособиеТашкент : УзГОСЭНЕРГОНАДЗОР, 2011 758 с12 см BBK 30 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39700 0 30.1 Мокрецова Л. О. Инженерная графика: выполнение рабочих чертежей деталей с применением KOMПАС 3 D : Методическое указание / Мокрецова Л. О., Аксенов А. В., Деминова Е. Д., Ченцова В. И. Москва : МИСиС, 2011 52 с: 38500 сум BBK 30.1 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6539 0 30.123 Гидравлика гидромашины и гидроприводы : Учебник / Башта Т. М. Москва : Издательский дом Альянс, 2011 423 стр.ISBN 978-5-91872-007-3 : 150100 сум. UDK 62-82. BBK 30.123 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47585 0 30.2 Быков В. В. Исследовательское проектирование в машиностроении : Учебное пособие / Быков В. В., Быков В.П. Москва : Машиностроение, 2011 256 с.ISBN 978-5-94275-587-4 : 140000 сум BBK 30.2 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 545 0 30.3 Зиямухамедова У. А. Перспективные композиционные материалы на основе местных сырьевых и энергетических ресурсов. : Монография / Зиямухамедова У. А. Тошкент : ТашГТУ, 2011 160 стр. : илл.ISBN 978-9943-11-153-0 : б/ц UDK 620.22. BBK 30.3 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 40316 35736 30.3 Современные методы исследований функциональных материалов : Лабораторный практикум / Абрамов Н. Н., Белов В. А., Гершман Е. И., Горшенков М. В., Жевненко Е. И., Кравченко Т. А. Москва : МИСиС, 2011 160 с: 115500 сум BBK 30.3 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 24575 0 30.6 ya73 Sanoat chiqindilarini rekuperatsiya qilish texnologiyasi. : darslik / Niyazova M. M., Tursunov T. T., Pulatov X. L., Turobjonov S. M. Toshkent : O`zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2011 184 betISBN 978-9943-391-23-9 : 15200 so`m. UDK 504.75(075). BBK 30.6 ya 73 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41084 0 30.6 Yusupbekov N. R. Texnologik jarayonlarni nazorat qilish va avtomatlashtirish : Darslik / Yusupbekov N. R. Toshkent : O’qituvchi, 2011 266 b 12 sm ISBN 978-9943-02-455-7 BBK 30 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48217 0 30.61 Salimov J. S. Elektr mashinalari : darslik / Salimov J. S., Pirmatov N. B., Mirzahakimov Z. Toshkent : O`zbekiston faylasuflar milliy jamiyaitini, 2011 408 betISBN 978-9943-391-19-2 : 23400 so`m UDK 681.3(075). BBK 30.61ya73 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 24569 0 30.61 ya73 Salimov J. S. Elektr mashinalari : darslik / Salimov J. S., Pirmatov N. B. Toshkent : O`zbekiston faylasuflar milliy jamiyati, 2011 408 betISBN 978-9943-391-19-2 : 23400 so`m. UDK 681.3(075). BBK 30.61ya73 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41133 0 31 Нажмиддинов М. Ж. Материалшунослик : Маъруза матни / Нажмиддинов М. Ж. Наманган : НМПИ, 2011 39 б 12 см BBK 31 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43059 0 31.2 Ковалев А. Н. Транзисторы на основе полупроводниковых гетероструктур : Монография / Ковалев А. Н., Кравченко Т. А. Москва : МИСиС, 2011 ISBN 978-5-87623-489-6 : 154000 сум BBK 31.2 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39729 0 31.23 Легезина А. А. Электротехника и электроника: примеры расчетов параметров металлургических электроустановок : Учебно-методическое пособие / Легезина А. А., Лисафин А. Б., Фарнасов Г. А., Кравченко Т. А. Москва : МИСиС, 2011 138 сISBN 978-5-87623-478-0 : 173250 сум BBK 31.23 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39703 0 31.23 Тарасов В. П. Свойства аморфных ферромагнитных микропроводов : Учебное пособие / Тарасов В. П., Криволапова В. П., Дубынина Л. В., Оратовская И. Е. Москва : МИСиС, 2011 25 сISBN 978-5-87623-529-9 : 53900 сум BBK 31.23 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47586 0 31.264 Аполлонский С. М. Надежность и эффективность электрических аппаратов : учебное пособие / Аполлонский С. М., Куклев Ю. В. Санк-Петербург : Издательство Лань, 2011 444 с.12 см ISBN 978-5-8114-1130-6 BBK 31.264я73 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 7647 0 31.5 Хохлов В. А. Регулирование режимов работы струйных насосов. : Монография. / Хохлов В. А., Хохлов А. В., Титова Ж. О. Ташкент : Fan va tehnalogiya, 2011 120 стр.ISBN 978-9943-10-627-7 : б/ц BBK 31.5 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 40479 35687 32.8 Канева И. И. Технология микро- и наноэлектроники: технология материалов магнитоэлектроники : Лабораторный практикум / Канева И. И., Подгорная С. В., Андреев В. Г., Оратовская И. Е. Москва : МИСиС, 2011 161 с: 96250 сум BBK 32.8 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42807 0 32.81 Abduraxmonov R. P. Kompyutemi mustaqil o‘rganish : O`quv qo`llanma / Abduraxmonov R. P., Hamdamov O`. R., Elov J. B. Toshkent : Cho‘lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011 264 b12 sm ISBN 978-9943-05-437-0 BBK 32.81 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39768 0 32.81 Осипов Ю. В. Компьютерное моделирование нанотехнологий, наноматериалов и наноструктур: диффузия : Учебное пособие / Осипов Ю. В., Славин М. Б., Иванкова Л. В. Москва : МИСиС, 2011 73 сISBN 978-5-87623-420-9 : 63525 сум BBK 32.81 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47675 0 32.81 Радиосигналы : учебное пособие / Самигулина Г. В. Владивосток : Изд-во Дальневост. феде- рал. ун-та, 2011 159 с.12 см ISBN 978-5-7444-2618-7 UDK 621.396.67. BBK 32.81 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6565 0 32.85 Барыбин А. А. Физико-технологические основы макро-, микро- и наноэлектроники. : Учебное пособие / Барыбин А. А., Томилин В. И., Шаповалов В. И. Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2011 784 сISBN 978-5-9221-1321-2 : 100900 сум. BBK 32.85 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42411 0 32.9 O`ljayev E. MIkroprotsessorlar va mikroehm asoslari : O`quv qo`llanma / O`ljayev E. Toshkеnt : Farzay - Poligraf, 2011 368 b12 sm BBK 32.9 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 40579 0 32.9 Герасимов А. А. Самоучитель КОМПАС - 3D V12 : Учебное пособие / Герасимов А. А., Кондукова Е. Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2011 464 с : илISBN 978-5-9775-0558-1 : 119370 сум BBK 32.9 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39767 0 32.96 Захаров Н. А. Проектирование систем автоматизации : Курс лекций / Захаров Н. А., Салихов М. З., Оратовская И. Е. Москва : МИСиС, 2011 96 сISBN 978-5-87623-534-3 : 123200 BBK 32.96 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39766 35738 32.96 Миткевич Ю. Д. Автоматизированные системы управления технологическими процессами : Учебное пособие / Миткевич Ю. Д., Газимов Р. Т., Оратовская Р. Т. Москва : МИСиС, 2011 64 с: 82775 сум BBK 32.96 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6629 35600 32.973 Герасимов А. А. Самоучитель КОМПАС-3D V12 : Методическое пособие / Герасимов А. А. Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2011 436 стр.ISBN 978-5-9775-0558-1 : 119370 сум. UDK 681.3. BBK 32.973 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39957 0 32.973 Герасимов А. А. Самоучитель КОМПАС-3D V12. : Учебник / Герасимов А. А., Кондукова Е. Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2011 464 сISBN 978- 5-9775-0558-1 UDK 681.3.06. BBK 32.973.26-018.2 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6562 0 32.973 Хамбл Джез Непрерывное развертывание ПО: автоматизация сборки, тестирования и анедрения новых версий программ : Учебное пособие / Хамбл Джез, Фарли Дейвид Москва : ООО И.Д. Вильямс, 2011 432 сISBN 978-5-8959-1739-3 : 341170 сум. UDK 681.3. BBK 32.973 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6453 0 3288я7 Козырев Ю. Г. Применение промышленных роботов : Учебное пособие / Козырев Ю. Г. Москва : КНОРУС, 2011 488 сISBN 978-5-406-00367-1 : 114000 сум. UDK 621.396. BBK 32.88я7 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6471 0 33.01я73 Ковшов А. Н. Основы нанотехнологии в технике : Учебное пособие / Ковшов А. Н., Назаров Ю. Ш., Ибрагимов И. М. Москва : Академия, 2011 240 стр.ISBN 978-5-7695-8040-6 : 119640 сум. UDK 620.16. BBK 33.01я73 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 40102 0 34.1 Производство отливок из сплавов цветных металлов : Учебник / Курдюмов А. В., Белов В. Д., Пикунов М. В., Чурсин В. М., Герасимов С. П., Иванова О. В. Москва : МИСиС, 2011 615 сISBN 978-5-87623-573-2 : 231000 сум BBK 34.1 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43064 0 34.3 Черноусов П. И. Рециклинг. Технологии переработки и утилизации техногенных образований и отходов в черной металлургии : Монография / Черноусов П. И., Цесарская Л. М. Москва : МИСиС, 2011 ISBN 978-5-87623-366-0 : 173250 сум BBK 34.3 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43045 0 34.4 Веремеевич А. Н. Детали машин: контрольно-измерительные материалы : Учебно-методическое пособие / Веремеевич А. Н., Морозова И. Г., Наумова М. Г., Кравченко Т. А. Москва : МИСиС, 2011 ISBN 978-87623-428-5 : 38500 сум BBK 34.4 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6581 0 34.4 Лебедев М. П. Материалы и технологии в машиноведении : Учебное пособие / Лебедев М. П. Москва : Академия, 2011 256 стр.ISBN 978-5-87444-381-8 : 78750 сум. UDK 621.075. BBK 34.4 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 40390 0 34.44 Веремеевич А. Н. Детали машин: контрольно-измерительные материалы : Учебно-методическое пособие / Веремеевич А. Н., Морозова И. Г., Наумова М. Г., Кравченко Т. А. Москва : МИСиС, 2011 70 сISBN 978-5-87623-428-5 : 38500 сум BBK 34.44 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 45457 0 34.44 Веремеевич А.Н Детали машин : Контрольно-измерительные материалы / Веремеевич А.Н Москва : МИСиС, 2011 70 с12 см ISBN 978-5-87623-428-5 UDK 621.81. BBK 34.44 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6658 0 34.4я73 Жолобов А. А. Экономика и организация машиностроительного производства : Учебное пособие / Жолобов А. А., Барановский А. Г., Высоцкий В. Т. Минск : Изд-во Гревцова, 2011 328 стр.ISBN 978-985-6954-21-7 : 119190 сум. UDK 378.147. BBK 34.4я73 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 40373 0 34.53 Потёмкин В. К. Обработка металлов давлением: основы технологических процессов ОМД : Методическое указание / Потёмкин В. К., Трусов В. А., Капуткина Л. М., Линчевская М. Б. Москва : МИСиС, 2011 27 с: 48125 сум BBK 34.53 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47223 0 34.53 Трусов В. А. Обработка металлов давлением : Метод пособие / Трусов В. А., Потёмкин В. К. Москва : Мисис, 2011 17 с12 см UDK 621.7/9.001.891. BBK 34.53 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39772 0 34.53 Трусов В. А. Обработка металлов давлением: основы технологических процессов ОМД : Методическое указание / Трусов В. А., Потёмкин В. К., Линчевская М. Б. Москва : МИСиС, 2011 17 с: 46200 сум BBK 34.53 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6543 0 34.5я73 Схиртладзе А. Г. Технологические процессы автоматизированного производства : Учебник / Схиртладзе А. Г., Скворцов А. В. Москва : Академия, 2011 400 сISBN 978-5-7695-6980-7 : 218040 сум UDK 621. BBK 34.5я73 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 7629 0 34.6 Фетисов Г. П. Ионно-плазменные нестехиометрические покрытия на основе нитридов и карбидов переходных металлов : Монография / Фетисов Г. П., Карпман М. Г., Сайдахмедов Р. Х. Москва : МАИ-ПРИНТ, 2011 220 с : илл.ISBN 978-5-7035-2244-8 : б /ц. BBK 34.6 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39927 0 34.641 Томас К. И. Технология сварочного производства : Учебное пособие / Томас К. И., Ильяшенко Д. П., Сапожков С. Б., Холопова Л. А. : Томского политехнического университета , 2011 ISBN 978-5-98298-818-8 BBK 34.641я73 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42331 0 34.65 Ракоч А. Г. Коррозионностойкие и жаростойкие материалы: коррозионная стойкость легких конструкционных сплавов в различных средах : Курс лекций / Ракоч А. Г., Бардин И. В. Москва : МИСиС, 2011 78 сISBN 978-5-87623-557-2 : 77000 сум BBK 34.65 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42333 35696 34.66 Пустов Ю. А. Коррозия и защита металлов : Лабораторный практикум / Пустов Ю. А. , Пустов Ю. А., Ракоч А. Г., Баутин В. А., Бардин И. В., Цесарская Л. М. Москва : МИСиС, 2011 153 с: 77000 сум BBK 34.66 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 46969 0 37.24.2ya73 Kamilova X. K. Tikuv buyumlarini konstruksiyalash : Darslik / Kamilova X. K., Hamrayeva N. K. Toshkent : Cho`lpon nomidagi nashryot-matbaa ijodiy uyi, 2011 400 b.ISBN 978-9943-05-413-4 : 49,955 so`m UDK 687/1(075). BBK 37.24.2ya73 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6600 0 39.3 Кузьмин Н. А. Техническая эксплуатация автомобилей: нормирование и управление : Учебное пособие / Кузьмин Н. А. Москва : ФОРУМ, 2011 224 сISBN 978-5-91134-516-7 : 80910 сум BBK 39.3 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42412 0 39.33 Alimova Z. X. Transport vositalarida ishlatiladigan ekspluatatsion materiallar : o`quv qo`llanma / Alimova Z. X. Toshkent : Fan va texnologiya, 2011 160 bISBN 978-9943-10-559-1 UDK 656(075). BBK 39.33 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6494 0 39.33 Автомобильные двигатели : Учебное пособие / Шатров М. Г. Москва : Академия, 2011 464 стр.ISBN 978-5-7695-8456-5 : 203640 сум. UDK 621.4. BBK 39.33 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43885 0 39.33 Ярошевич В. К. Технология производства и ремонта автомобилей : учебник / Ярошевич В. К., Савич А. С., Иванов В. П. Минск : Адукацыя i выхаванне, 2011 592 с : илISBN 978-985-471-412-7 : 225060 сум BBK 39.33 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6481 0 39.33-08я73 Ярашевич В. К. Технология производтсва и ремонта автомобилей : Учебник / Ярашевич В. К., Савич А. С., Иванов В. П. Минск : Адукация и вихаванне, 2011 592 стр.ISBN 978-985-471-412-7 : 225060 сум. UDK 629.33. BBK 39.33-08я73 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6452 0 39.33я7 Бобович Б. Б. Утилизация автомобилей и автокомпонентов : Учебное пособие / Бобович Б. Б. Москва : Форум, 2011 168 с.ISBN 978-5-91134-504-4 : 51810 сум. UDK 629. BBK 39.33я723 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6587 0 39.35 Автомобильные двигатели с турбонаддувом : Учебное пособие / Ханин Н. С., Аболтин Э. В. Москва : ЭКОЛИТ, 2011 336 стр.ISBN 978-5-4365-0039-3 : 120000 сум. UDK 621.4. BBK 39.35 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 40388 0 39.808 Комментарии к правилам дорожного движения : Учебник / Мухитдинов Н. Ф., Иноятов А. А., Нурмухамедов Г. К., Гафуров К. Ю. Тошкент, 2011 140 с12 см ISBN 978-9943-03-288-0 BBK 39.808 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 1159 22970 54.101 Муҳаммад С. Юрак-бир умр керак : ўқув қўлланма / Муҳаммад С. Тошкент : Yurist-media markazi, 2011 64 бISBN 978-9943-337-53-4 : 1500 сўм BBK 54.101 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42804 0 60.7 Abdurahmonov Q. X. Demografiya : O`quv qo`llanma / Abdurahmonov Q. X., Abdurahmonov X. X., Ahmedov M. Toshkent : Noshir, 2011 2963 b12 sm ISBN 978-9943-353-46-6 BBK 60.7 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39529 0 63 Курбанова Н. Н. Чоризмнинг Туркистондаги аграр сиёсати ва унга қарши кураш (Фарғона вилояти мисолида) / Курбанова Н. Н., Алимов И. А. Toшкент, 2011 32 б 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39540 0 63 Мирзаева Н. Д. Русские поселения Мирзачульского Оазиса и их социально-экономическое положение в конце XIX - начале XX века / Мирзаева Н. Д., Зияева Д. Х. Tашкент, 2011 30 с 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39539 0 63 Нормуродова Г. Б. Социальные страты Самаркандской области в конце XIX - начале XX века: исторический анализ / Нормуродова Г. Б., Алимова Д. А. Tашкент, 2011 30 с 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47114 0 63.3 Jo`rayev Narzulla O`zbekiston tarixi : (Milliy istiqlol davri) 3-kitob / Jo`rayev Narzulla, Sagdullayev A., Abduazizova N., Jumayev R., Jo`rayev S. Toshkent : Sharq, 2011 736 b.ISBN 978-9943-00-637-9 : 5289 so`m UDK 94(575.1). BBK 63.3(59)64 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47115 0 63.3 Sodiqov Hamdam O`zbekiston tarixi : (Turkiston chorizm mustamlakachiligi davrida)1-kitob / Sodiqov Hamdam, Jo`rayev N., Sagdullayev A., Abduazizova N. Toshkent : Sharq, 2011 552 b.ISBN 978-9943-00-637-9 : 2094 so`m UDK 94(575.1). BBK 63.3(59)64 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 33144 33469 63.3(5Ў)4 Ғиёсиддин Ҳ. Х. Буюклик хислати : \"Ҳабиб ус-сийар фи ахбори афроди башар - \"Башар аҳли сийратидан хабар берувчи дўст\" китобининг Заҳириддин Муҳаммад Бобир ҳаёти ҳақидаги боблари / Ғиёсиддин Ҳ. Х., Бекжонов И. Тошкент : Sharq, 2011 304 б.ISBN 978-9943-00-752-9 : б/й. UDK 821.512.133(092). BBK 63.3(5Ў)4 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 33145 33470 63.3(5Ў)4 Рашкбурк В. Ўн олтинчи аср бунёдкори / Рашкбурк В., Сатимов Ғ., Сўфиева Х. Tошкент : Sharq, 2011 208 б.ISBN 978-9943-00-719-2 : б/й UDK 821.512.133. BBK 63.3(5Ў)4 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 1872 33408 63.3(5ў)4 Темур тузуклари : илмий / Бўриев О., Аҳмедов А. Тошкент : Ўзбекистон, 2011 184 б. : илл.ISBN 978-9943-01-356-8 : 6334 сўм 20 тийин BBK 63.3(5ў)4 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41127 0 63.5 Дониёров А. Х. Марказий Осиё халқлари этнографияси, этногенези ва этник тарихи : Ўқув қўлланма / Дониёров А. Х., Бўриев О., Аширов А. А. Тошкент : Yangi nashr, 2011 316 б 12 см ISBN 978-9943-22-039-3 BBK 63.5 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 32964 0 63.5(5Ў) Маҳмудов Қ. Қадимги Туркистон : Монография / Маҳмудов Қ. Тошкент : MUMTOZ SO’Z, 2011 168 б.ISBN 978-9943-398-06-1 : б/й BBK 63.5(5Ў) 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47116 0 63ю3 Jo`rayev N. O`zbekiston tarixi : O`zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida 2- kitob / Jo`rayev N., Karimov Sh. Toshkent : Sharq, 2011 720 b.ISBN 978-9943-00-666-9 : 4648 so`m 14 tiyin UDK 94(575.1). BBK 63.3(5Ў)6 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42116 0 65 Bobojonov O. Moliyaviy hisob : darslik / Bobojonov O. , Turkmanov A. Toshkent : TDIU, 2011 536 b12 sm BBK 65 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42117 0 65 Bobojonov O. Moliyaviy hisob : o`quv qo`llanma / Bobojonov O. , Jumaniyozov K., Axmedov X., Turkmanov A. Toshkent : TDIU, 2011 463 b12 sm BBK 65 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 40473 0 65 Personalni boshqarish : Darslik / Abdurahmonov Q. X., Xolmo’minov Sh. R., Zokirova N. Q., Irmatova A. B., Bekmurodov A. Sh. Toshkent : TDIU, 2011 579 b12 sm BBK 65 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42094 0 65 Shoalimov A. X. Iqtisodiy tahlil nazariyasi : Darslik / Shoalimov A. X. , Tojiboyeva Sh. A. Toshkent, 2011 149 b12 sm BBK 65 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 25746 0 65 Shodmonov Sh. Sh. Pul nazariyasi : talabalar uchun o’quv qo’llanma / Shodmonov Sh. Sh., Yaxshiyeva M. T., Yusupov R. A. Т. : Cho’lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011 152 b.ISBN 978-9943-05-402-8 : 12206 so`m. UDK 336.77(057.8). BBK 65.011 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39535 0 65 Абдукаримов Ф. Б. Савдода бозор механизмини такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш йўллари (Самарқанд вилояти мисолида) / Абдукаримов Ф. Б., Ходиев Б. Ю. Toшкент, 2011 26 б 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39537 0 65 Абдуллаев Ф. О. Иқтисодиётни модернизация қилишда лизинг хизматлари ва сервисини ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий омиллари (Хоразм вилояти мисолида) / Абдуллаев Ф. О., Салаев С. К. Toшкент, 2011 25 б 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39541 0 65 Абдуназарова Н. У. Место банковского сектора в экономическом развитии регионов / Абдуназарова Н. У., Вахабов А. В. Tашкент, 2011 24 с 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39532 0 65 Абдурахманов А. Д. Ўзбекистон Республикаси аҳолисини такрорий кўпайишини иқтисодий-статистик таҳлили / Абдурахманов А. Д., Усмонов Б. Б. Toшкент, 2011 23 б 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39534 0 65 Алимходжаева Н. Э. Тўқимачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва сотишни маркетинг тадқиқотлари асосида мувофиқлаштириш (Бурсел-Тошкент текстиль қўшма корхонаси мисолида) / Алимходжаева Н. Э., Қосимова М. С. Toшкент, 2011 25 б 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39533 0 65 Имомов Х. Х. Инвестицион муҳитни яхшилаш ва уни жозибадорлигини оширишни молиявий асослари / Имомов Х. Х., Иминов О. К. Toшкент, 2011 22 б 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43188 0 65 Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества : Выводы и рекомендации международной научно-практической конференции Ташкент, 2011 32 сBBK 65 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39536 0 65 Матьякубов У. Р. Экологик вазиятни инобатга олиб туризм самарадорлигини ошириш йўналишлари ва истиқболлари (Хоразм вилояти мисолида) / Матьякубов У. Р., Пардаев М. Қ. Toшкент, 2011 25 б 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39542 0 65 Мохова Е. А. Повышение эффективности управленческих процессов посредством внедрения систем электронного документооборота / Мохова Е. А., Бегалов Б. А. Tашкент, 2011 25 с 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39530 0 65 Рўзиев З. И. Маҳаллий бюджет даромадларини шакллантириш ва улардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш / Рўзиев З. И., Абдураҳмонов О. Қ. Toшкент, 2011 22 б 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39538 0 65 Хусанов Б. Ш. Проблемы регулирования финансового механизма социального обеспечения населения / Хусанов Б. Ш., Зайналов Д. Р. Tашкент, 2011 25 с 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42562 0 65 Юлдашева Ш. М. Саноатда илмий-техника тараққиёти иқтисодиёти : Ўқув дастури / Юлдашева Ш. М. Тошкент : ТДИУ, 2011 12 б12 см BBK 65 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 25727 0 65.050 Xodiyev B. Y. Korporativ boshqaruv : 200000 - Ijtimoiy soha, iqtisod va huquq bilim sohasi5A340211 - \"Korporativ boshqaru\" magistr. mutaxassisligi uchun o’quv qo’llanma / Xodiyev B. Y., Karlibayeva R. X., Akramova N. I. Тoshkent : Cho’lpon nomidagi - matbaa ijodiy uyi, 2011 304 b.ISBN 978-9943-05-418-9 : 19692 so`m. UDK 658(575.1)(075.8). BBK 65.050.2 ya73 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47351 0 65.051 Набиходжаев А. Ситема показателей индексов цен : учебное пособие / Набиходжаев А. Тошкент : Iqtisod-Moliya, 2011 112 с12см ISBN 978-9943-13-342-6 UDK 31:336(075). BBK 65.051 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42887 0 65.052.21 Urazov K. B. Boshqa tarmoqlarda buxgalteriya hisobining xususiyatlari : Darslik / Urazov K. B. Toskent : Adib , 2011 496 12 sm ISBN 978-9948-317-32-1 BBK 65.052. 21 я73 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 7603 0 65.053 Протасов В. Ф. Анализ деятельности предприятия (фирмы) производство, экономика, финансы, инвестиции, маркетинг, оценка персонала : Учебное пособие / Протасов В. Ф., Протасова А. В. Москва : Финансы и статистика, 2011 522 стр. : илл.ISBN 5-279-02769-3 : 104000 сум. UDK 658.012. BBK 65.053 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47096 0 65.2 To`lakov U. Soliqqa tortish asoslari : o`quv qo`llanma / To`lakov U., Mahmudov O. Toshkent : Tafakkur, 2011 208 b.ISBN 978-9943-372-14-6 : 1925 so`m BBK 65.261.4 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 4812 0 65.2 Котов В. А. Совершенствование деятельности банков по инвестиционному обеспечению стратегически важных предприятий Узбекистана : Монография / Котов В. А. Ташкент : Молия, 2011 320 стр.ISBN 978-9943-302-56-3 : б/ц. BBK 65.2 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 25607 0 65.23 Nasritdinov G`. Iqtisodiy- matematik modellar va usullar : darslik / Nasritdinov G`., Cafoyeva Q., Nazirov Sh. Toshkent : O`zbekiston faylasuflar milliy jamiyati, 2011 320 betISBN 998-9943-391-16-1 : 21200 so`m. UDK 330.4.001.57(075). BBK 65.23 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42997 0 65.262 Норқобилов С. Кредит механизми ва унинг элементлари : услубий қўлланма / Норқобилов С., Ортиқов Ҳ. Фарғона : Фарғона, 2011 200 б12 см ISBN 978-99-43-349-17-9 BBK 65.262.1 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42683 0 65.268 SHamsutdinov F. SH. Chet mamlakatlar soliq tizimi : Darslik / SHamsutdinov F. SH., Shamsutdinova Sh. F. Tashkent : Fan va texnologiya, 2011 508 b12 sm ISBN 978-9943-10-553-9 UDK 336.22 (4/9) (075). 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42695 0 65.290 Qosimova D. S. Menejment nazariyasi : darslik / Qosimova D. S. Toshkent : Tafakkur-bo`stoni, 2011 ISBN 978-9943-362-38 -3 BBK 65.290-2YA73 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42876 0 65.290 Зайнутдинов Ш. Н. Менеджмент : учебник / Зайнутдинов Ш. Н. Ташкент : Издательско-полиграфический творческий дом имени Чулпана, 2011 320 б12 см ISBN 978-9943-05-405 -9 BBK 65.290-2я73 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 25623 0 65.2Q Qosimova D. S. Menejment nazariyasi : Darslik / Qosimova D. S., Begalov B. A., Mahkamova M. A. Toshkent : TAFAKKUR - BO’STON, 2011 336 b.ISBN 978-9943-362-38-3 : 22100 so`m. UDK 65.012.4 (075). BBK 65.290-2YA 73 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 25771 0 65.3 Abdurashidov Q. S. Qurilishda metrologiya, standartlashtirish va sifat nazorati : darslik / Abdurashidov Q. S., Hobilov B. A., Nazarova M. Q. Toshkent : O`zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashr., 2011 212 b.ISBN 978-9943-391-22-2 : 16300 so`m. UDK 69(075)(575.1). BBK 65.31 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43754 36125 65.304 Санакулов К.С Проблемы развития иннавационной деятельности Навоийского горно-металлургического комбината / Санакулов К.С, Мадаминов Ш.А Бухоро : Бухоро, 2011 404 сISBN 978-9943-367-16-6 BBK 65.304.11 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42808 0 65.31 Abdurashidov Q. S. Qurilishda metrologiya, standartlashtirish va sifat nazorati : Darslik / Abdurashidov Q. S., Hobilov B. A., Nazarova M. Q., Ro’ziyev U. Toshkent : 0 ‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti , 2011 212 b12 sm ISBN 978 - 9943 - 391-22-2 BBK 65.31 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 27748 0 65.4 Саидов М. Х. Олий таълим тизимида молиявий бошқарув : ўқув қўлланма / Саидов М. Х., Юсупов Э. Ж., Икромов М. А. Тошкент : Tafakkur-bo’stoni, 2011 432 б.ISBN 978-9943-362-36-9 : 27000 сўм. BBK 65.497 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 27420 0 65.5 Nazarova G. G. Xalqaro biznes strategiyasi : o`quv qo`llanma / Nazarova G. G., Aliyeva M. T., Safarov N. Sh. Toshkent : Tafakkur-bo’stoni, 2011 147b.ISBN 978-9943-362-40-6 : 12662 so`m. BBK 65.5 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41106 0 65.5 Вахабов А. В. Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро иқтисодий муносабатлар : Ўқув қўлланма / Вахабов А. В., Таджибаева Д. А., Хажибакиев Ш. Х., Зиядов А. Тошкент : Молия, 2011 708 б12 см ISBN 978-9943-302-65-5 BBK 65.5 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42936 0 65.5 Вахабов А. В. Жохон иқтисодиёти ва халкаро иқтисодий муносабатлар : Ўқув қўлланма / Вахабов А. В., Тожибоева Д. А., Хажибакиев Ш. Х. Тошкент : Молия, 2011 708 б12 см ISBN 978-9943-302-65- 5 UDK 339(075). BBK 65.5(9) 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42995 0 65.5 Вахобов А. В. Жахон иқтисодиёти ва халқаро иқтисодий муносабатлар : ўқув қўлланма / Вахобов А. В., Таджибаева Д. А., Хажибакиев Ш. Х. Тошкент : Молия, 2011 708 б12 см ISBN 978-9943-302-65 -5 BBK 65.5(9) 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39531 0 65.9 Жалилов Ш. Қ. Ёқилғи-энергетика корхоналарини солиққа тортиш механизмини такомиллаштириш / Жалилов Ш. Қ., Альмардонов М. И. Toшкент, 2011 26 б 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 28100 0 65.9 Кичик бизнес ва тадбиркорлик : Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги / Суюнов Д. Х., Юсупов М. А. Tошкент : Adib nashriyoti, 2011 280 б.ISBN 978-9943-317-29-1 : 13700 сўм. UDK 334.722(575.1). BBK 65.9(5Ў)09 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39654 35724 65.9 Костюхин Ю. Ю. Управление производством : Практикум / Костюхин Ю. Ю., Костюхин Ю. Ю., Ларионова И. А., Скрябин О. О., Иванкова Л. В. Москва : МИСиС, 2011 157 сISBN 978-5-87623-480-3 : 71225 сум BBK 65.9 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 32503 0 65.9 Мадраҳимов У. А. Ўзбекистонда иқтисодий ўсиш сифати ва омиллари самарадорлигини ошириш: назария ва амалиёт : Монография / Мадраҳимов У. А. Тошкент : Иқтисодиёт, 2011 198 б.ISBN 978-9943-333-59-8 : б/й. BBK 65.9 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 5458 33433 65.9 Основные тенденции и показатели экономического и социального развития Республики Узбекистан за годы независимости (1990-2010 гг.) и прогноз на 2011-2015 гг. : Статистический сборник / Рахимова И. Ташкент : Узбекистан, 2011 136 стр.ISBN 978-9943-01-744-3 : 3106 сум. UDK 311.312. BBK 65.9 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 25766 0 65/2 Karlibayeva R. X. Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish : talabalari uchun o’quv qo’llanma / Karlibayeva R. X., Toymuhamedov I. R., Turayev Sh. Tosnkent : Cho’lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011 124 b.ISBN 978-9943-05-402-2 : 10914 so`m. UDK 330.322(075.8). BBK 65.262.1ya 73 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42151 0 65я73 Розанова Н. М. Экономика отраслевых рынков : учебник / Розанова Н. М., Юрайт И. Д. Москва : Юрайт, 2011 906 б12 см ISBN 978-5-9916-1189-3 BBK 65я73 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39901 3508 66.3 \"Барча режа ва дастурларимиз ватанимиз тараққиётини юксалтириш, халқимиз фаровонлигини оширишга хизмат қилади\" мавзусидаги маърузасини ўрганиш бўйича ўқув-услубий мажмуа / Бекмуродов А. Ш., Мажидов И. У., Ғафуров У. В., Мустафақулов Ш. И. Тошкент : Иқтисодиёт, 2011 376 б: 10900 сўм BBK 66.3 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 36537 33444 66.3 Karimov I. Demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini shakllantirish-mamlakatimiz taraqqiyotining asosiy mezonidir : To`plam / Karimov I. Toshkent : O’zbekiston, 2011 348 b.ISBN 978-9943-01-746-7 : 6930 so`m BBK 66.3 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47143 35763 66.3(5O`) Karimov I. O`zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida / Karimov I. Toshkent : O`zbekiston, 2011 432 b.ISBN 978-9943-01-728-3 : 6636 so`m 86 tiyin BBK 66.3(5O`) 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 11522 33423 66.3(5у) Каримов И. Ўзбекистон мустақилликка эришиш остонасида : тўплам / Каримов И. Тошкент : Ўзбекистон, 2011 440 б.ISBN 978-9943-01-727-6 : 11665 сўм BBK 66.3(5у) 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47548 0 66.75я431 Инновации в технологиях возделывания сельскохозяйствен- ных культур : учебник / Шелюто А. А., Потапенко М. В., Старовойтов М. Н., Янушко С. В., Равков Е. В., Волков М. М., Цыркунова О. А. Горки : Белорусская государственная сельскохозяй- ственная академия, 2011 244 с.12 см UDK 329.78+001(063). BBK 72+41.43я431 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 32591 33492 67.4 Ўзбекистон Республикаси меҳнат қонунчилиги бўйича меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар тўплами.Тошкент : NORMA, 2011 288 б.ISBN 978-9943-21-010-3 : 15600 сўм. BBK 67.4 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 32594 33474 67.4 Ўзбекистон Республикасининг Божхона кодекси / Жўраев А. Тошкент : Адолaт, 2011 204 бISBN 978-9943-332-63-8 : 15000 сўм BBK 67.4 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 32592 33478 67.4 Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси: (2011 йил 1 июлгача бўлган ўзгартириш ва қўшимчалар билан).Тошкент : Адолaт, 2011 556 б.ISBN 978-9943-394-08-7 : 19500 сўм. BBK 67.4 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43153 0 67.4 Шартномалар тўпламиТошкент : NORMA, 2011 196 бISBN 978 - 9943-21-001-1 BBK 67.4 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 40996 0 67.401 Ўзбекистон Республикасининг Божхона кодекси : Ўқув қўлланма / Омонов А., Ортиқхўжаева Г. Тошкент : Адолат, 2011 204 б12 см ISBN 978-9943-332-63- 8 BBK 67.401.21 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 4372 0 67.404ya73 Ro`ziyev R Fuqorolik huquqi / Ro`ziyev R, Topildiyev Toshkent : Cho’pon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, , 2011 624bISBN 978-9943-05-414-1 : 35740 UDK 347.1(075). BBK 67.404 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 35331 35599 67.405 Васильев М. В. Должностные инструкции работников образования / Васильев М. В. Москва : Московская финансово-промышленная академия, 2011 224 с.ISBN 978-5-4257-0007-0 : 39990 сум. UDK 37. BBK 67.405 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48170 0 67.405 Ўзбекистон Республикаси Меҳнат қодекси : қонун / Омонов А. Тошкент : Адолат , 2011 276 б.12 см ISBN 978-9943-394-26-1. UDK 347.754(575.1)(094.4). BBK 67.405(5Ў) 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48169 0 67.405 Ўзбекистон Республикаси меҳнат қонунчилиги бўйича меёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар тўплами : тўплам / Мелибоев М. Тошкент : NORMA, 2011 288 б.12 см UDK 349.2(045). BBK 67.405(045) 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48185 0 68.9 Nigmatov I. Favqulodda vaziyatlar va fuqaro muhofazasi : darslik / Nigmatov I., Tojiyev M., Sulaymonov S. S. Toshkent : Iqtisod-Moliya, 2011 260 b.12 sm ISBN 978-9943-13-327-3 UDK 351.862.2(075). BBK 68.9я7 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47216 0 69.9 Хаёт китоби : энциклопедик қўлланмаТошкент : Sharq, 2011 270 б.12 см ISBN 978 -9943 -00 -605 -8 UDK 37.018.1. BBK 69.9(Ў) 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 34622 33498 69.9(5Ў) Ҳаёт китоби : Ёш оилалар учун энциклопедик қўлланмаТошкент : Sharq, 2011 272 б.ISBN 978-9943-00-605-8 : 7000 сўм. UDK 37.018.1. BBK 69.9(5Ў) 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41163 0 69.9(5Ў) Ҳаёт китоби : Ёш оилалар учун энциклопедик қулланмаТошкент : Sharq, 2011 272 б12 см ISBN 978-9943-00-605 -8 BBK 69.9(5У) 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 40836 0 71 Абдурахмонов М. Маданиятшунослик : Ўқув қўлланма / Абдурахмонов М., Рахмонов Н. Тошкент : Ўзбекистон миллий кутубхонаси нашрёти , 2011 216 б12 см ISBN 978-9943-06-363-1 BBK 71я73 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42064 36021 72. 3(5Ў) Аҳмедов А. Улуғбек Муҳаммад Тарағай / Аҳмедов А. Тошкент : Ўзбекистон , 2011 48 б.ISBN 978-9943-01-667-5 : 4550 сўм BBK 72. 3(5Ў) 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43292 0 72.3 Қориев О. Бурҳониддин Марғиноний (1118-1197) : рисола / Қориев О., Норматов Ф. Тошкент : O`zbekiston, 2011 40 бISBN 978-9943-01-676-7 : 4000 сўм BBK 72.3 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 3954 0 74 Xasanboev J. Pedagogika : darslik / Xasanboev J., To’raqulov X. A., Alqarov I. SH., Usmonov N. O’. Toshkent : Noshir, 2011 256 b.ISBN 978-9943-353-59-6 : 29100 so`m. UDK 371(075). BBK 74.03 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43793 0 74 Файзуллаева Н. С. Мировая система образования : учебное пособие / Файзуллаева Н. С., Мамажонов И. Г. Ташкент : ТДИУ, 2011 143 сBBK 74 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41074 0 74.00 Xoliqov A. Pedagogik mahorat : darslik / Xoliqov A. Toshkent : Tafakkur- bo`stoni, 2011 ISBN 978-9943-362-29 -1 BBK 74.00ya73 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 1130 0 74.03 Axmedova M. E. Pedogogika nazariyasi va tarixi : (Pedagogika tarixi) / Axmedova M. E. Toshkent : Tafakkur-bo`stoni, 2011 127 b.ISBN 978-9943-362-45-1 : 11800 UDK 37(575.1)(09). BBK 74.03ya73 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 34539 33455 74я2 Сейтхалилов Э. А. Педагогический словарь-справочник : Издание 2-е переработанное и дополненное / Сейтхалилов Э. А., Рахимов Б. Х., Маджидов И. У. Ташкент : Согдиана, 2011 704 с.ISBN 978-9943-323-20-9 : 39900 сум. BBK 74я2 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 34271 0 75 Normurodov A. N. JIsmoniy tarbiya : o`quv qo`llanma / Normurodov A. N., Matkarimov R., Morgunova I. Tosnkent : TAFAKKUR-BO’STONI, 2011 192 betISBN 978-9943-362-31-4 : 14800 so’m UDK 796(075). BBK 75ya73 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48580 0 75.03 Goretskiy L. I. Aerodromlar ekspluatasiyasi. : darslik / Goretskiy L. I. Toshkent : Noshir, 2011 248 b.12 sm ISBN 978-9943-353-67-1 UDK 629.33.0025(075). BBK 75.03я73 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48581 0 75.03 Mahmudov G‘. N. Avtomobillarning elektr va etektron jihozlari : darslik / Mahmudov G‘. N., Sa’dullayev M. Toshkent : Noshir, 2011 304 b.12 sm ISBN 978-9943-353- 69-5 UDK 629.33.0025(075). BBK 75.03я73 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 40283 0 75.03 Yo‘l qurilish mashinalaridan foydalanish : darslik / Asqarxo‘jaev T. I., Dimetov X. N., Shukurov R. O`., Ikramov A. 0., Ibrohimov S. I., Maqsudov Z. O., Umirov M. T., Saidov Sh. V., Sharipov S. A., Sa ’dullayev M. Toshkent : Noshir, 2011 319 bISBN 978-9943-353-68-8 BBK 75.03я73 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42387 0 75.03z73 Goretskiy L. I. Aerodromlar ekspluatasiyasi : darslik / Goretskiy L. I. , Sa`dullaev M. Toshkent : Noshir, 2011 248 bUDK 629.33. BBK 75.03z73 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 27032 0 75.4я73 Нормурадов А. Н. Олимпийские игры : Учебное пособие для студентов и учащихся филологического направленияМВ и ССО РУз / Нормурадов А. Н., Моргунова И. И. Tашкент : Noshir, 2011 240 с.ISBN 978-9943-353-45-9 : 18880 сум. UDK 796(075). BBK 75.4я73 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41157 0 75.71 Люсеро Б. Плавание: 100 лучших упражнений : Учебное пособие / Люсеро Б. Москва : Эксмо , 2011 280 с : ил12 см ISBN 978-5-699-39872-0 BBK 75.71 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 2599 0 81.2 Qiyomova M. Deutsch : Lehruch der deutschen Sprache fu\"r das 1.2 und 3. Studienjahr / Qiyomova M., Qiyomova Z. Toshkent : Noshir, 2011 288 b.ISBN 978-9943-353-51-0 : 16080 UDK 811.112.2(075). BBK 81.2 Немя73 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47347 0 81.2Рус-96 Джураева З. Р. Русский язык : учебник / Джураева З. Р. Тошкент : Sharq, 2011 480 с12 см ISBN 978-9943-00791-8 UDK 811.161. BBK 81.2Рус-96 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41607 22901 84 (4 Рум ) Сэлкудяну П. Гумроҳ / Сэлкудяну П. , Исмоилова Д., Зуфаров Р. Тошкент : Ўзбекистон НМИУ , 2011 392 б.ISBN 978-9943-01-653-8 : 9100 сўм BBK 84 (4 Рум) 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41972 23160 84 (5Ў) 6 Йўлдошев А. Алвидо, гўзаллик : қиссалар, ҳикоялар / Йўлдошев А. , Нурқулов Н ., Меманов Ҳ . Тошкент : O`zbekiston , 2011 368 б.ISBN 978-9943-01-629-3 : 7800 сўм BBK 84 (5Ў)6 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41981 23286 84 (5Ў)6 Аьзам А . Ҳали ҳаёт бор... : қиссалар / Аьзам А ., Жўраев А., Харитонова Т., Закирова К. Тошкент : O`zbekiston , 2011 320 б.ISBN 978-9943-01-713-9 : 7150 сўм BBK 84 (5Ў)6 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41236 23157 84 (5Ў)6 Ҳайдар Ў. Икки ўлим / Ҳайдар Ў., Нурқулов Н., Юлдашев И. Тошкент : O’zbekiston, 2011 264 б.ISBN 978-9943-01-712-2 : 7800 сўм BBK 84 (5Ў)6 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42089 23258 84 (5Хин) Деҳлавий А. Х. Ёр васли / Деҳлавий А. Х., Қанаев О., Зуфаров Р., Ким У. Тошкент : Ўзбекистон , 2011 128 б.ISBN 978-9943-01-664-4 : 3250 сўм BBK 84 (5Хин) 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 34051 22880 84(5Ў)1 Бадоеъ ул-васат : Хазойин ул-маоний / Сулаймон Ҳ., Рафиддинов С., Ҳаққул И. Tошкент : Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2011 764 бISBN 978-9943-03-366-5 : 37000 сўм. BBK 84(5Ў)1 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 34043 22876 84(5Ў)1 Ғаройиб ус-сиғар / Иброҳим Ҳаққул Tошкент : Ғафур Ғулом номидаги нашриёт - матбаа ижодий уйи, 2011 804 б : иллISBN 978-9943-03-349-8 : 37000 сўм. BBK 84(5Ў)1 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 34085 22886 84(5Ў)1 Девоний Фони Қасоид Муфрадот Хамсат ул-мутаҳаййиринTошкент : Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2011 860 бISBN 978-9943-03-375-7 : 37000 сўм. BBK 84(5Ў)1 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 34047 22878 84(5Ў)1 Наводур уш-шабоб : Хазойин ул-маоний / Сулаймон Ҳ., Ҳаққул И. Tошкент : Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2011 772 бISBN 978-9943-03-365-8 : 37000 сўм. BBK 84(5Ў)1 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 34083 22884 84(5Ў)1 Фавойид ул-кибар : Хазойин ул-маонийTошкент : Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2011 840 бISBN 978-9943-03-367-2 : 37000 сўм BBK 84(5Ў)1 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 34087 22887 84(5Ў)1 Хамса Ҳайрат ул-аброр Фарҳод ва Ширин / Ҳайитметов А., Ҳаққул И., Ғаниева С. Tошкент : Ғафур Ғулом номидаги нашриёт - матбаа ижодий уйи, 2011 808 бISBN 978-9943-03-377-1 : 37000 сўм. BBK 84(5Ў)1 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 34095 22896 84(5Ў)1 Ҳолоти Саййид Ҳасан Ардашер Ҳолоти Паҳлавон Муҳаммад Назм ул-жавоҳир Насойим ул-муҳаббат Муҳокамат ул-луғатайн Мезон ул-авзон Арбаъин Сирож ул-муслимин Муножот / Ғаниева С., Рафиддинов С., Эргашев Қ. Tошкент : Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2011 692 бISBN 978-9943-03-386-3 : 37000 сўм BBK 84(5Ў)1 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 33024 22803 84(5Ў)6 Бухорий С. С. Ҳикматдир дунё : сайланма / Бухорий С. С. Tошкент : Ғ. Ғулом номидаги - матбаа ижодий уйи, 2011 356 б.ISBN 978-9943-03-355-9 : 6600 сўм BBK 84(5Ў)6 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 35116 22813 84(5Ў)6 Зойир И. Қисмат учи : Роман / Зойир И. Tошкент : Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2011 360 б.ISBN 978-9943-03-362-7 : 5000 сўм BBK 84(5Ў)6 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41201 23174 84(5Ў)6 Қобул Б. Эна шамол : қиссалар / Қобул Б. , Исмоилова Д., Қутлуқов Ҳ., Ким У. Тошкент : O`zbekiston, 2011 272 б.ISBN 978-9943-01-652-1 : 5870 сўм BBK 84 (5Ў)6 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47121 23267 84(5Ў1) Навоий А. Ишқ тилсими / Навоий А., Очилов Э. Тошкент : O`zbekiston, 2011 112 б.ISBN 978-9943-01-753-5 : 3900 сўм BBK 84(5Ў1) 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 34040 33508 85.13(5Ў) Мустақиллик даври Ўзбек меъморчилик ва монументал ҳайкалтарошлик санъати : Ўзбекистон Республикаси мустақиллигининг йигирма йиллигига бағишланадиТошкент : \"Санъат\" журнали нашриёти, 2011 176 б.ISBN 978-9943-388-10-9 : 41549сўм16тийин UDK 730(575.1)(084). BBK 85.13(5Ў) 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 33982 33421 86.35+63.3(5Ў)4я6 Пидаев Ш. Қадимги Ўзбекистонда буддавийлик ва буддавий мерос / Пидаев Ш. Тошкент : Ўзбекистон, 2011 120 б. : илл.ISBN 978-9943-01-684-2 : 24300 сўм UDK 902/904(575/1). BBK 86.35+63.3(5Ў)4я6 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 13877 33494 86.38 Алимов У Расулуллоҳнинг (алайҳиссалом)муборак васиятлари 4-жилд : Тўплам / Алимов У, Абдулҳамид Турсун Tошкент : Мовароуннахр, 2011 112 бISBN 978-9943-12-129-4 : 3500 сўм BBK 86.38 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 13876 33495 86.38 Алимов У. Расулуллоҳнинг (алайҳиссалом) муборак васиятлари 5-жилд : Тўплам / Алимов У., Абдулҳамид Турсун Tошкент : Мовароуннахр, 2011 104 бISBN 978-9943-12-149-2 : 3500 сўм BBK 86.38 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42896 0 87.22 Шермуҳамедова Н. А. Гносеология - билиш назарияси : дарслик / Шермуҳамедова Н. А. Тошкент : Noshir, 2011 464 б12 см ISBN 978-9943-391-11-6 UDK 004-11. BBK 87.22 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47106 0 87.3 Хаитов Ш. И. Ўзбекистон фалсафа тарихи : ўқув қўлланма / Хаитов Ш. И., Шермухамедов С., Носиров Р., Алимасов В. Тошкент : Noshir, 2011 560 б.ISBN 978-9943-353-46-6 : 1551 cўм BBK 87.3(5Ў) 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 36429 0 88ya7 Nishanova Z. Psixdiagnostika va eksperemental psixologiya : O`quv qo`llanma / Nishanova Z., Qurbonova Z., Abdiyev S. Toshkent : Tafakkur - bo`stoni, 2011 304 bISBN 978-9943-362-23-9 : 20600 so`m. UDK 159.9.072(075). BBK 88ya7 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 32967 22993 Abbosova M. Мen yoshlikman : She`rlar / Abbosova M. Tosnkent : Adib, 2011 64 b.ISBN 978-9943-317-44-4 : 730 so`m 37 tiyin. BBK 84(5O`)6 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 23280 0 Abdumalikov A. A. Elektrodinamika : 5140200 - Fizika yo`nalishi talabalari uchun darslik / Abdumalikov A. A. Т. : Cho’lpon nomidagi - matbaa ijodiy uyi, 2011 344 b.ISBN 978-9943-05-408-0 : so’m23210 UDK 537.8(075). 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6598 0 Abduraxmonov V. G`. Iqtisodiy tarbiya nazariyasi : o`quv-uslubiy majmua / Abduraxmonov V. G`., Shomurotova N. N. Andijon, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48709 0 Abulkasimov X. P. Makroiqtisodiy tartibga solish va O’zbekistonning barkaror rivojlanishi / Abulkasimov X. P. Toshkent : OO’MTV, 2011 12 sm. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6662 0 Alibekov Sh. Pedagogika, psixologiya : o`quv-uslubiy majmua / Alibekov Sh., Po`latova O., Raxmonova D. Andijon, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6687 0 Alibekov Sh. Umumiy pedagogika : o`quv-uslubiy majmua / Alibekov Sh., Sattiqulova G. Andijon, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6387 0 Aliyev F. Oliy matematika (AT, MYAMT, MTMICH, TJICHAB) : o`quv-uslubiy majmua / Aliyev F., Qodirov Z. Andijon, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41811 0 Asqarxo`jayev T. I. Yo`l qurilish mashinalaridan foydalanish / Asqarxo`jayev T. I., Asqarxo`jayev T. I., Dimetov X. N., SHukurov R. O., Ikramov A. O., Ibrohimov S. I., Maqsudov Z. O., UMIROV M. T. Toshkent : NOSHIR, 2011 324 b12 sm ISBN 978-9943-353-68-8 BBK 75.03я73 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 40433 0 Asqarxo‘jayev T. I. Yo‘l qurilish mashinalaridan foydalanish : darslik / Asqarxo‘jayev T. I. , Sa ’dullayev M. Toshkent : Noshir , 2011 324 b12 sm ISBN 978-9943-353-68-8 UDK 629.33.0025(075). BBK 75.03я73 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 32961 22997 Avazova N. Hayrat : She`rlar / Avazova N. Toshkent : Adib, 2011 64b.ISBN 978-9943-317-46-8 : 703 so`m 37 tiyin. BBK 84(5O`)6 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6391 0 Axmedov K. A. Oliy matematika (Iqtisod) : o`quv-uslubiy majmua / Axmedov K. A., Jalilova T. A. Andijon, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47417 0 Axmedova M. E. Pedagogika nazariyasi va tarixi : (Pedagogika tarixi) o`quv qo`llanma / Axmedova M. E., Toxtaxodjayeva M. X., Niyozov G. Tosnkent : Tafakkur-bo`stoni, 2011 128 b.ISBN 978-9943-362-45-1 : 11800 so`m. BBK 74.03 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48707 0 Ayubjonov A. N. Statistika / Ayubjonov A. N., Mamatqulov B. N., Sayfullayev S. H. Toshkent : OO’MTV, 2011 12 sm. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6393 0 Azizova M. Ingliz tili : o`quv-uslubiy majmua / Azizova M., Ibragimova M., Jo`rayev A. Andijon, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42774 0 Baymetov B. Plastik anatomiya (amaliy mashg‘ulotlari) : O`quv qo`llanma / Baymetov B., Bulatov S., Tolipov N. Tashkent, 2011 128 b12 sm. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 5077 0 Bekqulov B. Elektrotexnika : o`quv-uslubiy majmua / Bekqulov B., Yuldashev K. K. Andijon, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 5078 0 Bekqulov B. Mashina detallari : o`quv-uslubiy majmua / Bekqulov B., Yuldashev K. K. Andijon, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6075 0 Bobotoyev A. Texnik tizimlarni boshqarish : o`quv-uslubiy majmua / Bobotoyev A. Andijon, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41724 0 Byerkinov B. B. Institutsional iqtisodiyot : O‘quv qo‘llanma / Byerkinov B. B. Toshkent, 2011 215 b12 sm. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6388 0 Ergashev S. Oliy matematika (EUTT, EEE, KT) : o`quv-uslubiy majmua / Ergashev S., Qosimov SH. Andijon, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47792 0 Ermatov Z. D. Metall va nometall materiallarga gaz alangasida ishlov berish : ma\'ruza matni / Ermatov Z. D., Dunyashin N.S. Toshkent, 2011 218 с12 см. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6450 0 Hamdamov B. R. Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish asoslari : o`quv-uslubiy majmua / Hamdamov B. R. Andijon, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 33174 0 Hoshimov O`. Ikki eshik orasi : Roman / Hoshimov O`., Samad A. Tosnkent : MERIYUS, 2011 548 b.ISBN 978-9943-395-06-0 : 7700 сўм. BBK 84(O`)6 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 33175 22963 Hoshimov O`. Tushda kechgan umrlar : Roman / Hoshimov O`., Samad A. Toshkent : MERIYUS, 2011 288 b.ISBN 978-9943-395-21-3 : 6300 so`m. BBK 84(5O`)6 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6071 0 Ikromov N. Maxsus avtomobillar : o`quv-uslubiy majmua / Ikromov N. Andijon, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 37899 0 Ishsizlik.O’zbekistonda bandlik muammosi. Ishsizlarni ijtimoiy himoya qilish : ReferatToshkent, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 35367 0 Jo`rayev Z. M. Zamonaviy davlat ish yuritish nazariyasi, amaliyoti va boshqaruvni me`yoriy hujjatlar bilan ta`minlash : o`quv qo`llanma / Jo`rayev Z. M. Tosnkent : TAFAKKUR - BO’STONI, 2011 256 b.ISBN 978-9943-362-39-0 : 17840 so`m. UDK 351(575.1)(075). BBK 65.050 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 34892 0 Kamilova F. K. Xalqaro turizm bozori : o`quv qo`llanma / Kamilova F. K., Kamilov Z. K. Tosnkent : O`zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2011 144 bet.ISBN 978-9943-391-21-5 : 12800 so`m. UDK 338.48(075). BBK 65.433 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 27743 0 Kichik biznes va tadbirkorlik : o’quv qo’llanma / Boltabayev M. R., G’oyibnazarov B. K., Ergashxo’jayeva Sh., Samadov A. N., Otajonov Sh. I., Qosimova M. S. Tosnkent : Noshir, 2011 280 b.ISBN 978-9943-353-58-9 : 19816 so`m. UDK 334.722(075). BBK 65.9(2)09 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48263 0 Loyihalash jarayonlarini aytomatlashtirish asoslari: Kompyuterda AutoCADda chizmalarni ishlab chiqarish : o`quv qo`llanma / To`layev B. R., Yelin Ye. A., Daminov O. O., Xakimov J. O. Toshkent : ToshDTU, 2011 12 sm 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 40350 0 Mahmudov G`. N. Avtomobillarning elektr va elektron jihozlari : Darslik / Mahmudov G`. N., Sa`dullayev M. Toshkent : Noshir, 2011 304 b12 sm ISBN 978-9943-353-69-5 UDK 629.33.0025(075). BBK 75.03я73 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48715 0 Malikov T. S. Byudjet - soliq siyosati / Malikov T. S. Toshkent : OO’MTV, 2011 12 sm. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 35251 0 Mamarasulova G. Кutayotgan ayol : Hikoyalar / Mamarasulova G. Tosnkent : Adib, 2011 96 b.ISBN 978-9943-317-43-7 : 967 so`m 12 tiyin. BBK 84(5O`)6 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6667 0 Miraliyeva D. T. Jahon ta`lim tizimi : o`quv-uslubiy majmua / Miraliyeva D. T. , Abduraxmonov V. G`. Andijon, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 35249 23003 Musatdinova S. Кarvon yo\'llari : She`rlar / Musatdinova S., Musulmon R. Tosnkent : Adib, 2011 32 b.ISBN 978-9943-317-39-0 : 190 so`m 05 tiyin. BBK 84(5O`)6 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 32500 0 Musaxanov M. M. Kvant mexanikasi / Musaxanov M. M., Rahmatov A. S. Toshkent : \"Таfakkur-Bo’stoni \", 2011 352bISBN 978-9943-362-35-2 : 23000 UDK 530.1456(075). BBK 22.314ya73 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 548 0 Niyozov G. Pedagogika tarixidan seminar mashg’ulotlari / Niyozov G., Axmedova M. Toshkent : Noshir, 2011 139 b.ISBN 978-9943-353-56-5 : 12.120 so`m. UDK 371(09)571.1.1(075). BBK 74.03я3 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 34258 0 Niyozova G. Pedagogika tarixidan seminar mashg`ulotlari : o`quv qo`llanma / Niyozova G. Tошкент : Noshir, 2011 140 б.ISBN 978-9943-353-56-5 : 12120so’m. BBK 74.03 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 35247 22989 Norqulova D. Quyoshga yaqin maskan : She’rlar / Norqulova D. Toshkent : Adib, 2011 56 b.ISBN 978-9943-317-48-0 : 656 so`m 73 tiyin.. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 40922 0 O`zbekiston tarixi : o`quv qo`llanma / Oblomurodov N., Hazratqulov A., Tolipov F., Tursunov N. Toshkent : Fan va texnologiya, 2011 176 b12 sm ISBN 978-9943-10-514-0 UDK 94(575.1)(075). BBK 63.3(5Ў) 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6064 0 Ortiqov S. Avtomobil konstruktsiyalari : o`quv-uslubiy majmua / Ortiqov S. Andijon, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6663 0 Orziqulov O`. Pedagogik mahorat : o`quv-uslubiy majmua / Orziqulov O`., Alibekov Sh. Andijon, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6676 0 Po`latova O. Kasbiy ta`lim uslubiyoti : o`quv-uslubiy majmua / Po`latova O. Andijon, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6683 0 Po`latova O. Tarbiyaviy ishlar uslubiyoti : o`quv-uslubiy majmua / Po`latova O. Andijon, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6689 0 Po`latova O. Yangi pedagogik texnologiyalar : o`quv-uslubiy majmua / Po`latova O. Andijon, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 34988 0 Qoraboyev U. O’zbekiston madaniyati : O’quv qo’llanma / Qoraboyev U. Toshkent : TAFAKKUR - BO`STON, 2011 196 bet.ISBN 978-99-362-26-0 : 15300 so`m. UDK 008(575.1). BBK 63.3 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 34285 22306 Qudratova A. Oltin tariq : Ertak va hikoyalar / Qudratova A. Tosnkent : Adib, 2011 44 b. : ill.ISBN 978-9943-317-51-2 : 1582 so`m 07 tiyin. BBK 84(5O`)6 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6225 0 Radjiboyev P. Mashinasozlik texnologiyasi va loyihalash asoslari : o`quv-uslubiy majmua / Radjiboyev P. Andijon, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6060 0 Sarimsaqov A. Avtomobillarda yuk va yo`lovchi tashish asoslari : o`quv-uslubiy majmua / Sarimsaqov A. Andijon, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6455 0 Sattarov M. O. To`qimachilik materialshunosligi : o`quv-uslubiy majmua / Sattarov M. O., Hamdamov B. Andijon, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6073 0 Saydaliyev I. Tribonika : o`quv-uslubiy majmua / Saydaliyev I. Andijon, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 34730 22305 Shermatov Q. Qishloqjonim : She’rlar / Shermatov Q., Obidjon A. Tosnkent : Adib, 2011 44 b.ISBN 978-9943-317-50-5 : 1539 so’m 49 tiyin. BBK 84(5Ш)6 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6007 0 Sobirov M. Avtotransport tarmog’i korxonalarini loyihalash : o`quv-uslubiy majmua / Sobirov M. Andijon, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6086 13201 Soliyev Q. Avtomobillarni texnik ekspluatatsiyasi : o`quv-uslubiy majmua / Soliyev Q. Andijon, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48348 0 Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va nazorat qilish : o`quv qo`llanma / Yusupbekov N. R., Muxamedov B. E., Gulyamov Sh. M. O`qituvchi : Toshkent, 2011 12 sm. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 35245 22995 Tilovova M. Burgutlar : Hikoyalar / Tilovova M. Toshkent : Adib, 2011 96 b.ISBN 978-9943-317-45-1 : 969 so`m 22 tiyin. BBK 84(5O`)6 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6383 0 To`xtasinov X. Huquqshunoslik.O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi : o`quv-uslubiy majmua / To`xtasinov X., Otaxonov R. Andijon, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 34623 22307 Tojimurodova M. Bolalikning bir kuni : Hikoya va novellalar / Tojimurodova M. Tошкент : Adib, 2011 48 b. : ill.ISBN 978-9943-317-52-9 : 1701so`m 65 tiyin. BBK 84(5O`)6 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 34652 23000 Tolib O. Uchrashuv : She`rlar / Tolib O. Tosnkent : Adib, 2011 64 b.ISBN 978-9943-317-39-0 : 755 so`m 25 tiyin. BBK 84(5O`)6 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48187 0 Xasanov U. X. Fuqaro muhofazasi va tibbiy xizmati : o`quv qo`llanma / Xasanov U. X. Toshkent, 2011 451 b.12 sm UDK 623.454.86:378,661. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6675 0 Xaydarova X. R. Kasbiy Mahorat : o`quv-uslubiy majmua / Xaydarova X. R. Andijon, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6599 0 Xaydarova X. R. O`quvchilarni huquqiy tarbiyalash uslubiyoti : o`quv-uslubiy majmua / Xaydarova X. R., Raxmonova D. Andijon, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6679 0 Xaydarova X. R. Pedagogik etika : o`quv-uslubiy majmua / Xaydarova X. R. Andijon, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6680 0 Xaydarova X. R. Psixodiagnostika : o`quv-uslubiy majmua / Xaydarova X. R., Alibekov Sh. Andijon, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6681 0 Xaydarova X. R. Psixologiya : o`quv-uslubiy majmua / Xaydarova X. R., Alibekov Sh. Andijon, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48188 0 Yuldashev O. R. Hayot faoliyati xavfsizligi : darslik / Yuldashev O. R., Jabborova Sh. G. : Toshkent, 2011 468 b.12 sm. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41216 0 Yusupbekov N. R. Texnologik jarayonlarni nazorat qilish va avtomatlashtirish : darslik / Yusupbekov N. R., Muhamedov B. I., G`ulomov SH. M. Toshkent : O`qituvchi, 2011 775 b12 sm. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6066 0 Yusupov S. Ergonomika va dizayn asoslari : o`quv-uslubiy majmua / Yusupov S. Andijon, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6067 0 Yusupov S. Loyihalash jarayonlarini avtomatlashtirish asoslari : o`quv-uslubiy majmua / Yusupov S. Andijon, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 5948 0 Yusupov S. Yagona transport tizimi : o`quv uslubiy majmua / Yusupov S. Andijon, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6468 0 Yusupova R. Q. Yengil sanoat mahsulotlari materialshunosligi : o`quv-uslubiy majmua / Yusupova R. Q. Andijon, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6591 0 Yusupova R. Texnologik jarayonlarni loyihalash : o`quv-uslubiy majmua / Yusupova R. Andijon, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6384 0 Абдуллаев У. С. Ўзбекистон тарихи : ўқув-услубий мажмуа / Абдуллаев У. С., Марахимов А. Ғ., Таджиакбарова А., Тайлақова Ф. Андижон, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6419 0 Абдурахмонов А. Меҳнат мухофазаси ва экология : ўқув-услубий мажмуа / Абдурахмонов А. Андижон, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6595 0 Абдурахмонов А. Тўқимачилик махмулотлари технологияси ва жихозлари : ўқув-услубий мажмуа / Абдурахмонов А. Андижон, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6161 0 Аъзамов С. Меҳнатни илмий ташкил этиш ва нормалаштириш : ўқув-услубий мажмуа / Аъзамов С. Андижон : АндМИ, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6098 0 Базарова Г. Миллий ва халқаро иқтисодиёт : ўқув-услубий мажмуа / Базарова Г. , Турғунов Х. Андижон, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43601 0 Барулин С. В. Финансы / Барулин С. В. Москва : КНОРУС, 2011 640 бет12 см ISBN 978-5-406-01112-6 UDK 336(075.8). BBK 65.26я73 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 10958 0 Буюк ва муқаддассан, мустақил ватан : Рисола / Бекмуродов А. Ш., Мажидов И. У., Ғофуров У. В. Тошкент : Ўқитувчи, 2011 200 б. : илл.ISBN 978-99-43-02-422-9 BBK 66.3(5у) 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41793 0 Вагизов М. З. Машиналарни синаш асослари : Маъруза матни / Вагизов М. З. Тошкент, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41789 0 Вагизов М. З. Трактор ва автомобилларни синаш асослари / Вагизов М. З. Тошкент, 2011 12 см. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 35260 23016 Ватан учун яшайлик : Бадиий / Саййид С. Тошкент : Adib, 2011 95 б.ISBN 978-9943-317-41-3 : 4898 сўм. BBK 84я43 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 35253 0 Воҳобов А. В. Молия / Воҳобов А. В. , Маликов Т.С. Тошкент : Шарқ, 2011 460 б. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 35016 22796 Вюртле Ф. Андижон шаҳзодаси : Саргузашт - қисса / Вюртле Ф., Эгамова Я., Сирожиддин С. Tошкент : O`qituvchi, 2011 168 б. : илл.ISBN 978-9943-02-428-1 BBK 84(4Гем) 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48337 0 Гулямова Б. Х. Правила устройства электроустановок / Гулямова Б. Х., Салиева А. Г., Ташпулатова Б. Т., Тешабаева Б. М. Москва : Энергия, 2011 758 б 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6602 0 Дадажонова М. Менежмент ва маркетинг асослари : ўқув-услубий мажмуа / Дадажонова М., Юлчиев Э. Андижон, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 36541 33449 Демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини шакллантириш-мамлакатимиз тараққиётининг асосий мезонидир : ТўпламTошкент : Ўзбекистон, 2011 360 б.ISBN 978-9943-01-748-0 : 4463 сўм. BBK 66.3 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 26812 0 Зайнутдинов Ш. Н. Менеджмент : учебник для студ. бакалавриата направления 5340200 - \"Менеджмент\" / Зайнутдинов Ш. Н., Абдурахманов К. Х., Рахимова Д. Н. Tашкент : Издателъско-полиграфический творческий дом имени Чулпана, 2011 320 с.ISBN 978-9943-05-405-9 : 20544 сум. UDK 338.24(075). BBK 65.290-2я 73 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6111 0 Зуфарова Г. Инсон ресурсларини бошқариш : ўқув-услубий мажмуа / Зуфарова Г. , Саидова М. Андижон, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6159 0 Зуфарова Г. Меҳнат бозори иқтисодиёти : ўқув-услубий мажмуа / Зуфарова Г. , Тешабоева З. Андижон, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41146 0 Инглиз тили амалий курсидан 1 - боскич : Ўқув-услубий мажмуа / Исмаилов А. А., Саттаров Т. К., Жалолов Ж. Ж., Ибрагимхўжаев И. И. Тошкент, 2011 271 б12 см. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41147 0 Инглиз тили амалий курсидан 2 - боскич : Ўқув-услубий мажмуа / Исмаилов А. А., Саттаров Т. К., Жалолов Ж. Ж., Ибрагимхўжаев И. И. Тошкент, 2011 343 б12 см. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41148 0 Инглиз тили амалий курсидан 3 - боскич : Ўқув-услубий мажмуа / Исмаилов А. А., Саттаров Т. К., Жалолов Ж. Ж., Ибрагимхўжаев И. И. Тошкент, 2011 252 б12 см. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41149 0 Инглиз тили амалий курсидан 4 - боскич : Ўқув-услубий мажмуа / Исмаилов А. А., Саттаров Т. К., Жалолов Ж. Ж., Ибрагимхўжаев И. И. Тошкент, 2011 342 б12 см. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48157 0 Инглиз тили амалий курсидан ўқув-услубий мажмуа / Исмаилов А. А., Саттаров Т. К., Жалолов Ж. Ж., Ибрагимхўжаев И. И., Ирисқулов М. Т., Саитқулов З. К., Ражабов Б. С. Тошкент, 2011 343 б.12 см. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48156 0 Инглиз тили амалий курсидан Ўқув-услубий мажмуа / Исмаилов А. А., Саттаров Т. К., Жалолов Ж. Ж., Ибрагимхўжаев И. И. Тошкент, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48158 0 Инглиз тили амалий курсидан ўқув-услубий мажмуа : ўқув-услубий мажмуа / Исмаилов А. А., Саттаров Т. К., Жалолов Ж. Ж., Ибрагимхўжаев И. И., Ирисқулов М. Т., Саитқулов З. К., Ражабов Б. С. Тошкент, 2011 252 б.12 см. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48159 0 Инглиз тили амалий курсидан ўқув-услубий мажмуа : ўқув-услубий мажмуа / Исмаилов А. А., Саттаров Т. К., Жалолов Ж. Ж., Ибрагимхўжаев И. И. Тошкент, 2011 342 б.12 см. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47538 0 Инновационные центры высоких технологий в машиностроении : монография / Аверченков В. И., Аверченков А. В., Беспалов В. А., Шкаберин В. А., Казаков Ю. М., Симуни А. Е., Терехов М. В., Аверченкова В. И., Аверченкова А. В. Москва : ФЛИНТА, 2011 180 с.12 см ISBN 978-5-9765-1257-3 UDK 681.3.06. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6187 0 Исроилова Д. Меҳнат иқтисодиёти : ўқув-услубий мажмуа / Исроилова Д. Андижон, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47372 0 Канева И. И. Технология микро- и наноэлектроники: технология материалов магнитоэлектроники: : лабараторним практикум / Канева И. И., Подгорная С. В., Андреев В.Г. Москва : Изд. Дом МИСиС, 2011 161с12 см UDK 621.318.1.. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47388 0 Каримов И . А. Ўзбекистон мустақиллика эришиш остонасида : топлам / Каримов И . А. Тошкент : Ўзбекистон, 2011 442 б12 см. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6309 0 Каримова М. А. Маданиятшунослик : ўқув-услубий мажмуа / Каримова М. А., Таджиакбарова А. Н. Андижон, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6380 0 Каримова М. А. Маънавият асослари ва диншунослик : ўқув-услубий мажмуа / Каримова М. А., Тайлақова Ф. С. Андижон, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6469 0 Кобулова Н. Тикув буюмлари ишлаб чиқариш жихозлари : ўқув-услубий мажмуа / Кобулова Н. Андижон, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41676 0 Косимов Ю. Ю. Учебные материалы по русскому языку для студентов 1 курса всех специалъностей : учебные / Косимов Ю. Ю., Косимов Ю. Ю. Андижан , 2011 155 б12 см. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6618 35606 Кузьмин Н. А. Автомобильный справочник-энциклопедия. : справочное пособие / Кузьмин Н. А., Песков В. И. Москва : ФОРУМ, 2011 288 сISBN 978-5-91134-535-8 BBK 39.33я2 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6589 0 Қобулова Н. Тикув буюмлари ишлаб чиқариш жихозлари : ўқув-услубий мажмуа / Қобулова Н. Андижон, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6678 0 Қўлдашев Э. Менежмент ва иқтисодиёт : ўқув-услубий мажмуа / Қўлдашев Э. Андижон, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48483 0 Лешева И.А Основы управления проектаси / Лешева И.А, Страхович Э.В 2011 12 см. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 34092 22894 Лисон ут-тайр Мажолис Мақбуб ул- қулуб Муншаот Вақфия / Ҳаққул И., Ғаниева С., РафиддиновС. Tошкент : Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2011 768 бISBN 978-9943-03-385-6 : 37000 сўм. BBK 84(5Ў)1 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43867 0 Лобачевского Н. И. Организация инновационной деятельности в университетах США : cборник / Лобачевского Н. И. Нижний Новгород , 2011 96 c12 см. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 37147 23095 Малик Т. Вой, онажоним... : Ҳикоялар / Малик Т. Тошкент : Янги аср авлоди, 2011 232 б.ISBN 978-9943-08-487-2 : 1000 сўм. BBK 84 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6382 0 Марахимов А. Миллий истиқлол ғояси : ўқув-услубий мажмуа / Марахимов А., Ахмаджонова Д. Андижон, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 5039 0 Махмудов C. Молиявий ва бошқарув хисоби : ўқув-услубий мажмуа / Махмудов C. Андижон, 2011 BBK 65 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 5289 0 Маҳкам А. Авесто: тарихий-адабий ёдгорлик : Ўқув қўлланма / Маҳкам А. Тошкент : Шарқ, 2011 400 б.BBK 823 (5Ў) 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39280 0 Методические указания по проведению практических (семинарских) занятий по дисциплине «Учет и операционная деятельность в банках» : методические указанияH / Штурмина О. С. Ульяновск : УлГТУ, 2011 21 с12 см UDK 657(076). BBK 65.052я73 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47425 0 Мухитдинов Н. Ф Комментарии к правилам дорожного движения : Учебном пособии / Мухитдинов Н. Ф Тошкент : Гафура Гуляма, 2011 140 с12 см ISBN 978-9943-03-288-0 BBK 39.808 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41240 22971 Муҳаммад С. Юрак- бир умр керак : Биринчи китоб / Муҳаммад С. Tошкент : Yurist- media, 2011 63 б.ISBN 978-9943-337-53-4 : 1500 сўм. UDK 613:616.1. BBK 54.101 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43585 0 Набиходжаев А. Система показателей индексов цен / Набиходжаев А. Ташкент : Iqtisod-moliya, 2011 112 стр12 см ISBN 978-9943-13-342-6 UDK 31:336(075). BBK 65.051 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 33925 22898 Навоий А. Ҳикматлар : Бадиий / Навоий А., Очилов Э. Tошкент : O`zbekiston, 2011 408 б.ISBN 978-9943-01-628-6 : 86000 сўм. BBK 84(5ў)1 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 40950 0 Нажмиддинов М. Ж. “Матeриалшунослик” / Нажмиддинов М. Ж., Кенжабоев Ш. Наманган, 2011 39 б12 см. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 40894 0 Назаров Қ. Ғоялар фалсафаси : тажрибавий қўлланма / Назаров Қ. Тошкент : Akademiya, 2011( : \"Ёшлар матбуоти\") ISBN 978-9943-300-89-7. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6102 0 Назаров М. Сиёсатшунослик.ЎзДЖКНА : ўқув-услубий мажмуа / Назаров М. Андижон, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42913 0 Образование в Узбекистане : статический сборникТошкент, 2011 174 с12 см. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6688 0 Орзиқулов Ў. М. Ёш даврлар физиологияси ва гигиенаси : ўқув-услубий мажмуа / Орзиқулов Ў. М. Андижон, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47196 0 Осипов Ю. В. Компьютерное моделирование нанотехнологий наноматериалов и наноструктур : Учебное пособие / Осипов Ю. В., Славин М. Б. Москва : Мисис, 2011 73 с.12 см ISBN 978-5-876-23-420-9 UDK 621.315.592. BBK 32 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48164 0 Попов Е. Б. Английский язык для студентов-юристов : учебное пособие / Попов Е. Б., Халюшева Г. Р. Оренбург : Оренбургский институт МГЮА, 2011 82 с.12 см. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48376 0 Прибылова Ю. Моделирование работы счётчиков с помощью программы анализа электронных схем Electronic Workbench / Прибылова Ю. Москва : Министерство образования Российской Федерации, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6192 0 Режапов Х. Ғазначилик тизимида назорат : ўқув-услубий мажмуа / Режапов Х. Андижон, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39528 0 Сабиров М. К. Пирамидасимон қозиқли пойдеворлар асосларининг ишончлилик даражасини баҳолаш / Сабиров М. К., Сирожиддинов З. Tошкент, 2011 24 б 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6004 0 Сайдалиев И. Автосервис асослари : ўқув-услубий мажмуа / Сайдалиев И. Андижон, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 31146 0 Саидбобоев З. Историческая география : учебник / Саидбобоев З., Муртазаева Р. Х., Камалиддинов Ш. С. Ташкент : Издательско-полиграфический творческий дом имени Чулпана, 2011 224 с.ISBN 978-9943-05-417-2 : 15 200 сум.. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6157 0 Саримсақов А. Корхона иқтисодиёти : ўқув-услубий мажмуа / Саримсақов А. Андижон, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6684 0 Саттиқулова Г. Таълим менежменти : ўқув-услубий мажмуа / Саттиқулова Г. Андижон, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48407 0 Сидиқназаров Қ. М. Автомобиллар сервиси ахборотномаси / Сидиқназаров Қ. М. Тошкент : ОЎМТВ, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48373 0 Султонова М. О. Схемотехника / Султонова М. О. Тошкент : ЎРОЎМТВ, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47546 0 Технология автомотизированного машиностроения Основы традиционной технологии машиностроения Том 1 : учебное пособие / Готлиб Б. М., Вакалюк А. А., Готлиб М. Б., Пилюгина С. В. Екатериньбург : УрГУПС , 2011 308 с.12 см ISBN 978-5-94614-157-1 UDK 621.002.5-52(075). 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6112 0 Тешабоева З. Институтционал иқтисодиёт : ўқув-услубий мажмуа / Тешабоева З. Андижон, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48374 0 Титов П. Л. Шифраторы и дишифраторы / Титов П. Л. Москва : Министерство образования Российской Федерации, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6202 0 Тўраев Х. Jismoniy tarbiya va sport : o`quv-uslubiy majmua / Тўраев Х., Qoraboyev N. Andijon, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6390 0 Тўрақулов С. А. Ишлаб чиқаришни автоматлаштиришнинг назарий ва амалий асослари : ўқув-услубий мажмуа / Тўрақулов С. А. , Жамолдинов С. Андижон : АндМИ, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41976 0 Тухлиев Б. К. Давлат бюджети : Ўқув қўлланма / Тухлиев Б. К. Тошкент, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 33374 22961 Ўз2 Малик Т. Шайтанат / Малик Т. Tошкент : Шарқ , 2011 640 б.ISBN 978-9943-00-619-5 : 12 000 cўм. BBK Ўз2 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48455 0 Ўзбекистон Республикаси Бухгалтерия хисобининг миллий стандартлариТошкент : УзБАМА нашриёт маркази, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 2222 33439 Ўзбекистон Республикаси иқтисодий-ижтимоий тараққиётининг мустақиллик йилларидаги (1990-2010 йиллар) асосий тенденция ва кўрсаткичлари ҳамда 2011-2015 йилларга мўлжалланган прогнозлари : Статистик тўплам / Шеров А. Тошкент : Ўзбекистон, 2011 140 б.ISBN 978-9943-01-743-6 : 1920 сўм. BBK 65.9 (5Ў) 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41174 0 Ўрмонов В. А. Ҳаётий фаолият хавфсизлиги : Ўқув қўлланма / Ўрмонов В. А., Сидиқназаров Қ. М., Турғунов А. М., Дўстмухамедов Қ. Н. Тошкент : ТошАЙИ, 2011 131 б 12 см. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47382 0 Учебные материалы по рускому языку для студентов 1курса всех специальностей : учебник / Городиловой Г. Г., Косимов Ю. Ю., Гришаков В. В., Скурихина А. В., Азизовой Р. Я. Андижан, 2011 155 с.12 см. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48686 0 Файзуллаева Н.С. Жаҳон таълим тизими : Ўқув қўлланма / Файзуллаева Н.С., Миралиева Д., Мамажонов И.Г. Т. : ТДИУ, 2011 144 б. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 33103 22870 Фирдавсий А. Шоҳнома : Достон / Фирдавсий А., Шомуҳамедов Ш, Ҳомидий Ҳ., Тўхлиев Б. Tошкент : Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2011 736 б. : илл.ISBN 978-9943-03-282-8 : 80000 сўм. BBK 84(5Тож) 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 35347 22903 Халил Ж. Довул : Роман / Халил Ж. Tошкент : O’zbekiston, 2011 384 б.ISBN 978-9943-01-641-5 : 8700 сўм. BBK 84(5Ў)6 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48518 0 Хасанбоев Ж. Педагогика / Хасанбоев Ж., Тўракулов Х., Алқоров И., Усмонов Н. Тошкент : ОЎМТВ, 2011 12 см. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 41970 0 Холбеков Р. О. Бухгалтерия ҳисоби назарасияси : Дарслик / Холбеков Р. О. Тошкент, 2011( : Чўлпон). 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 34693 10207 Хондамир Ғ. Ҳ. Макоримул-ахлоқ : Бадиий / Хондамир Ғ. Ҳ. Tошкент : Шарқ, 2011 136 б.ISBN 978-9943-00-752-9 : 450 сўм. BBK Ўз2 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48623 0 Хошимов А. А. Энергосберегающий асинхронный электропривод / Хошимов А. А. Тошкент : Фан, 2011 12 см. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 48754 0 Шамсутдинов Ф. Чет мамлакатлар солиқ тизими / Шамсутдинов Ф. Тошкент : ОЎМТВ, 2011 12 sm. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42095 0 Шермухамедова Н. А. Гносеология-билиш фалсафаси / Шермухамедова Н. А. 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6666 0 Эралиев А. А. Бизнес стратегияси : ўқув-услубий мажмуа / Эралиев А. А., Ахметова К. И. Андижон, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6664 0 Эралиев А. А. Бизнесни режалаштириш : ўқув-услубий мажмуа / Эралиев А. А., Ахметова К. И. Андижон, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6668 0 Эралиев А. А. Замонавий офисларни бошқариш : ўқув-услубий мажмуа / Эралиев А. А., Ахметова К. И. Андижон, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6677 0 Эралиев А. А. Менежмент : ўқув-услубий мажмуа / Эралиев А. А., Кадирхожаева Н. Р., Мирзалимов У. А. Андижон, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6682 0 Эралиев А. А. Саноат иқтисодиёти ва маркетинг : ўқув-услубий мажмуа / Эралиев А. А., Ахметова К. И. Андижон, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6669 0 Эргашхўжаева Ш. Ж. Инновацион менежмент : ўқув-услубий мажмуа / Эргашхўжаева Ш. Ж., Дадажонова М. М. Андижон, 2011. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 40594 0 Юнусов Т. Ю. Дизелдан интеллектуал электр тизими сари / Юнусов Т. Ю. Тошкент : Фан ва технология , 2011 120 б.ISBN 978-9943-10-605-5 : 8826 сўм 82 тийин BBK 30.56 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 5066 0 Юсупова М. Финансовый учёт : учебно-методический комплекс / Юсупова М. Андижан, 2011 BBK 65 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 49204 0 Ярушин С. Г. Технологические процессы в машиностроении : учебное пособие / Ярушин С. Г. Москва, 2011 12 см. 2011
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 10350 0 Баркамол авлод йили давлат дастури : Рисола / Зиядов А., Саъдуллаев А. Тошкент : Ўзбекистон, 2010 ISBN 978-9943-01-532-6 : 667 сўм. BBK 66.3(5у) 2010
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 37798 0 “Иқтисодиёт назарияси” : Маъруза матнТошкент , 2010 2016 б. 2010
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47441 0 004.438 Малюх В. Н. Введение в современные САПР : учебник / Малюх В. Н., Мовчан Д. А. Москва : ДМК Пресс, 2010 192 с.12 см ISBN 978-5-94074-551-8 UDK 32.973.26-018.2. BBK 004.438 2010
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42595 0 20.1 Mustafoyev S. Tabiiy bilimlar zamonaviy konsepsiyasi / Mustafoyev S., Axmedov O`., Eshov A. Toshkent : Aloqachi , 2010 224 bISBN 978-9943-326-60-6 : 22056 so`m BBK 20.1 2010
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43512 35596 22 Бхушана Б. Материалов и технологий справочник шпрингера по нанотехнологиям (в 3-х томах) том 1 : Справочник / Бхушана Б. Москва : Техносфера, 2010 1039 с: 978-5-94836-263-2 (том 2) BBK 22 2010
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43513 0 22 Бхушана Б. Материалов и технологий справочник шпрингера по нанотехнологиям (в 3-х томах) том 1 : Справочник / Бхушана Б. Москва : Техносфера, 2010 831 с: 978-5-94836-264-9 (том 3)/ BBK 22 2010
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39788 0 22.1 Кремера Н.Ш. Высшая математика для экономистов : Учебник / Кремера Н.Ш., Борисова O.Л., Путко Б. А., Тришин И. М., Фридман М. Н. Москва, 2010 480 с.12 см ISBN 978-5-238-00991-9 UDK 51(075.8). BBK 22.1я73 2010
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43038 0 22.21 Просветов Г. И. Теоретическая механика: задачи и решения : Учебно-праткическое пособие / Просветов Г. И. Москва : Альфа-Пресс, 2010 120 сISBN 978-5-94280-496-1 : 297 сум BBK 22.21 2010
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6392 0 22.21 Тарасов В. Н. Теоретическая механика : Учебное пособие / Тарасов В. Н., Бояркина И. В., Коваленко В. М., Федорченко Н. П., Фисенко Н. И. Москва : ТрансЛит, 2010 560 стр.ISBN 978-5-94976-715-3 : 93000 сум. UDK 531.3. BBK 22.21 2010
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39665 0 22.3 Курашев С. М. Физика: Волновые процессы : Курс лекций / Курашев С. М., Иванова О. В. Москва : МИСиС, 2010 223 сISBN 978-5-87623-345-5 : 57750 сум BBK 22.3 2010
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39672 35706 22.3 Физика. Электромагнетизм : Лабораторный практикум / Иванкова Л. В. Москва : МИСиС, 2010 140 сBBK 22.3 2010
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47520 0 24 Калюкова Е. Н. Химия : учебное пособие / Калюкова Е. Н., Иванская Н. Н. Ульяновск : УлГТУ, 2010 170 с12 см ISBN 978-5-9795-0582-4 UDK 546 (075). BBK 24я7 2010
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47513 0 24.1 Смолова Л. М. Руководство к практическим занятиям по общей химии : учебное пособие / Смолова Л. М., Ильин А. П. Томск : Изд-во Томского политехниче- ского университета, 2010 152 с12 см UDK 54(076.5). BBK 24.1я73 2010
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 46967 0 24.4 Xodjitdinova M. Suv kimyosi va mikrobiologiya : O`quv qo`llanma / Xodjitdinova M., Rizayev A. Toshkent : Yangi nashr, 2010 320 bISBN 978-9943-330-69-6 : 21780 so`m UDK 54.(070). BBK 28.4 2010
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 42684 0 28.04 G‘ofurov A. T. Genetika : darslik / G‘ofurov A. T., Fayzullayev S. S. Toshkent : Tafakkur, 2010 264 b12 sm ISBN 978-9943-372-29 -0 BBK 28.04я73 2010
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 44294 0 28.673 Rajamurodov Z. T. Odam va hayvonlar fiziologiyasi : darslik / Rajamurodov Z. T., Rajabov A. I., Saparov M. Toshkеnt : Tib kitob, 2010 432 bISBN 978-9943-348-11-0 : 14324 so`m BBK 28.673 2010
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 43648 33491 30.1 Большая энциклопедия техники : энциклопедияМосква : ЭКСМО, 2010 652 сISBN 978-5-699-44190-7 BBK 30.1 2010
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 7574 0 30.1 Меторология, стандартизация, сертификация и электроизмерительная техника : Учебное пособие / Ким К. К., Анисимов Г. Н., Барбарович В. Ю., Литвинов Б. Я. Санкт-Петербург : Питер, 2010 368 стр. : ил.ISBN 978-5-469-01090-6 : 33800 сум. UDK 006.91. BBK 30.1 2010
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 40309 0 30.3 Адаскин А. М. Материаловедение и технология материалов : Учебное пособие / Адаскин А. М., Зуев В. М., Баканова Н. Е. Москва : Форум, 2010 336 с : илISBN 978-5-91134-341-5 : 97110 сум BBK 30.3 2010
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 40311 0 30.3 Оуэнс Ф. Мир материалов и технологий. Нанотехнологии : Учебное пособие / Оуэнс Ф., Пул Ч. Москва : Техносфера, 2010 336 сISBN 978-5-94836-239-7 : 57570 сум BBK 30.3 2010
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39690 0 30.3 Пустов Ю. А. Перспективные коррозионно-стойкие материалы и технологии защиты материалов от коррозии: аморфные и нанокристаллические материалы (методы получения, структура и коррозионная стойкость) : Учебное пособие / Пустов Ю. А., Фетисова Н. А. Москва : МИСиС, 2010 70 сISBN 978-5-87623-383-7 : 77000 сум BBK 30.3 2010
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39699 35711 30.3 Физико-химия наноструктурных материалов : Учебное пособие / Линчевская М. Б. Москва : МИСиС, 2010 95 с: 38500 сум BBK 30.3 2010
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6616 0 30.3я722 Лабораторный практикум по материаловедению в машиностроении и металлообработке : Учебное пособие / Заплатин В. Н., Сапожников Ю. И. Москва : Академия, 2010 240 сISBN 978-5-7695-6551-9 : 105060 сум. BBK 30.3я722 2010
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6526 0 30.3я73 Попов А. Н. Основы материаловедения : Учебное пособие / Попов А. Н., Казаченко В. П. Минск : Издательство Гревцова, 2010 176 стр.ISBN 978-985-6826-83-5 : 142740 сум. UDK 620.22. BBK 30.3я73 2010
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47588 0 30в6 Просветов Г. И. Технический анализ: задачи и решения : Учебно-практическое пособие / Просветов Г. И. Москва : Альфа-Пресс, 2010 80 с.ISBN 978-5-94280-449-7 : 59584 сум BBK 30в6 2010
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39708 35682 31.23 Анисимова М. С. Электротехника и электроника: Цепи периодического несинусоидального тока, трансформаторы, электрические машины постоянного тока и асинхронные машины : Учебное пособие / Анисимова М. С., Попова И. С., Ганшина А. Ю. Москва : МИСиС, 2010 74 сISBN 978-5-87623-296-0 : 30800 сум BBK 31.23 2010
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 40864 0 31.27 Юнусов Т. Ю. Ремонт оборудования энергетических систем : учебное пособие / Юнусов Т. Ю., Ходжаева М. И., Аллаева К. Р. Ташкент : Мехридарье , 2010 324 сISBN 978-9943-351-17-2 : 7200 сум BBK 31.27 2010
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 6461 0 31.365 Прокопенко Н. И. Экспериментальные исследования двигателей внутренного сгорания : Учебное пособие / Прокопенко Н. И. Санкт-Петербург : Лань, 2010 592 сISBN 978-5-8114-1047-7 : 116175 сум. BBK 31.365 2010
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 44360 0 31.57 Ahmedova I. A. Suv xo`jaligi qurilishini tashkil qilish, rejalashtirish va ularni boshqarish : Darslik / Ahmedova I. A., Mirzahakimov Z. Toshkеnt : O`zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2010 272 bISBN 978-9943-391-01-7 : 27546 so`m BBK 31.57 2010
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 7584 0 32.2 Вольдек А. И. Электрические машины. Машины переменного тока : Учебник / Вольдек А. И., Попов В. В. Санкт-Петебург : Питер, 2010 350 стр. : илл.ISBN 978-5-469-01381-5 : 48800 сум. UDK 621.313. BBK 32.2 2010
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 7587 0 32.8 Безручко В. Т. Компьютерный практикум по курсу \"Информатика\" : Учебное пособие / Безручко В. Т. Москва : ФОРУМ, 2010 368 стр. : илл.ISBN 978-5-8199-0330-8 : 73650 сум. UDK 002 (075.8). BBK 32.8 2010
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39762 35728 32.81 Информатика: Программное обеспечение инженерной графики : Учебное пособие / Мокрецова Л. О., Аксенов А. В., Свирин В. В., Дохновская И. В., Ганшина А. Ю. Москва : МИСиС, 2010 74 с: 30800 сум BBK 32.81 2010
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39731 0 32.846 Князькова Т. О. Электротехника и электроника: Проектирование маломощного источника вторичного электропитания : Учебно-методическое пособие / Князькова Т. О., Линчевская М. Б. Москва : МИСиС, 2010 38 сISBN 978-5-87623-308-0 : 11550 сум BBK 32.846 2010
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39738 35693 32.85 Орлова М. Н. Микроэлектроника : Учебное пособие / Орлова М. Н., Борзых И. В., Оратовская И. Е. Москва : МИСиС, 2010 77 с: 38500 сум BBK 32.85 2010
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 39761 35709 32.85 Электротехника и электроника: Электротехника в программной среде Multisim : Учебное пособие / Анисимова М. С., Маняхин Ф. И., Попова И. С., Колистратов М. В., Ганшина А. Ю. Москва : МИСиС, 2010 136 с: 34650 сум BBK 32.85 2010
Andijon Andijon mashinasozlik instituti 710019, Andijon shahri, Bobur shox ko\'chasi 47779 0 32.9 Информационные технологии поддержки жизненного цикла изделий машиностроения : Монография / Губич Л. В., Емельянович И. В., Петкевич Н. И., Васильев Д. Л., Муха Н. П. Минск : Беларуская навука , 2010 286 с.ISBN 978-985-08-1243-8 : 399000 сум BBK 32.9 2010