O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGIOchiq ma’lumotlar – internet tarmog’ida ma’lumotlar massivi formatida joylashtirilgan, inson tomonidan oldindan o’zgartirish kiritilmasdan (mashina o’qiydigan) foydalaniladigan va avtomatlashtirilgan tarzda ishlov berilishini ta’minlaydigan hamda erkin (bepul) foydalaniladigan davlat va mahalliy o’zini-o’zi idora qilish organlari faoliyati to’g’risidagi ma’lumotlardir.Viloyat nomi OTM nomi O'qituvchi soni Ayol Erkak
Toshkent sh. Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети университети 727 560 167
Аndijon Андижон машинасозлик институти 279 62 217
Аndijon Андижон давлат университети 817 352 465
Аndijon Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти 297 108 189
Аndijon Андижон тиббиёт институти 640 324 316
Buxoro Бухоро давлат университети 848 463 385
Buxoro Бухоро муҳандислик технология институти 449 214 235
Buxoro Бухоро тиббиёт институти 788 372 416
Buxoro Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти Бухоро филиали 118 42 76
Jizzax Жиззах политехника институти 408 107 301
Jizzax Жиззах давлат педагогика институти 547 181 366
Jizzax Ўзбекистон Миллий университети Жиззах филиали 46 14 32
Qashqadaryo Қарши давлат университети 634 268 366
Qashqadaryo Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти 570 147 423
Qashqadaryo Тошкент ахборот технологиялари университети Қарши филиали 81 37 44
Qashqadaryo Тошкент давлат педагогика университети Шаҳрисабз филиали 50 2 48
Qashqadaryo Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти Қарши филиали 46 20 26
Qashqadaryo Тошкент кимё-технолгия институти Шаҳрисабз 44 16 28
Qoraqalpogʼiston Қорақалпоғистон тиббиёт институти 149 108 141
Qoraqalpogʼiston Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали 36 24 12
Qoraqalpogʼiston Қорақалпоқ давлат университети 750 309 441
Qoraqalpogʼiston Тошкент давлат аграр университети Нукус филиали 161 62 99
Qoraqalpogʼiston Тошкент ахборот технологиялари университети Нукус филиали 68 25 43
Qoraqalpogʼiston Навоий давлат кончилик институти Нукус филиали 13 3 10
Qoraqalpogʼiston Нукус давлат педагогика институти 520 269 251
Qoraqalpogʼiston Самарқанд ветеринария медицинаси институтининг Нукус филиали 14 6 8
Qoraqalpogʼiston Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети Нукус филиали 14 6 8
Navoiy Навоий давлат педагогика институти 497 303 194
Navoiy Навоий давлат кончилик институти 230 53 177
Namangan Наманган давлат университети 617 196 421
Namangan Наманган муҳандислик қурилиш институти 302 62 240
Namangan Наманган муҳандислик-технология институти 320 68 252
Samarkand Самарқанд ветеринария медицинаси институти 410 70 340
Samarqand Самарқанд давлат университети 841 270 571
Samarqand Самарқанд давлат чет тиллар институти 388 265 123
Samarqand Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти 199 62 137
Samarqand Самарқанд тиббиёт институти 531 259 272
Samarqand Тошкент ахборот технологиялари университети Самарқанд филиали 123 22 101
Samarqand Самарқанд давлат архитектурақурилиш институти 494 144 350
Samarqand "Ипак йўли" туризм халқаро университети 47 6 41
Samarqand Тошкент давлат иқтисодиёт университет Самарқанд филиали 32 6 28
Sirdaryo Гулистон давлат университети 450 136 314
Sirdaryo Тошкент кимё-технология институти Янгиер филиали 15 6 9
Surxondaryo Тошкент давлат педагогика университети Термиз филиали 72 43 29
Surxondaryo Термиз давлат университети 717 288 429
Surxondaryo Денов тадбиркорлик ва педагогика институти 121 58 63
Surxondaryo Тошкент давлат аграр университети Термиз филиали 89 27 62
Surxondaryo Тошкент тиббиёт академияси Термиз филиали 103 50 53
Surxondaryo Тошкент давлат техника университети Термиз филиали 110 31 79
Toshkent Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти 420 151 269
Toshkent Тошкент давлат аграр университети 504 137 367
Toshkent Тошкент тиббиёт академияси 742 340 402
Toshkent Тошкент тиббиёт педиатрия институти 508 297 211
Toshkent Тошкент фармацевтика институти 317 174 143
Toshkent Тошкент давлат стоматология институти 451 267 184
Toshkent Ўзбекистон давлат консерваторияси 218 120 98
Toshkent Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти 198 90 108
Toshkent Ўзбекистон давлат хореография академияси 27 21 6
Toshkent Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети 418 167 251
Toshkent Миллий рассомлик ва дизайн институти 190 79 111
Toshkent Тошкент ахборот технологиялари университети 503 215 288
Toshkent Тошкент давлат юридик университети 438 196 142
Toshkent Тошкент давлат транспорт университети 701 215 486
Toshkent Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети 123 85 38
Toshkent Ўзбекистон халқаро ислом академияси 140 55 85
Toshkent Тошкент архитектура қурилиш институти 338 127 211
Toshkent Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти 299 123 176
Toshkent И.М.Губкин номидаги Россия давлат нефт ва газ университети Тошкент шаҳридаги филиали 87 28 59
Toshkent М.В.Ломоносов номидаги Москва давлат университетининг Тошкент шаҳридаги филиали 37 15 22
Toshkent Г.В.Плеханов номли Россия иқтисодиёт университети Тошкент филиали 59 21 38
Toshkent Тошкент шаҳридаги Турин политехника университети 48 9 39
Toshkent Тошкент Халқаро Вестминстер Университети 228 67 161
Toshkent Тошкент шаҳридаги Сингапур Менежментни ривожлантириш институти 30 11 19
Toshkent Тошкент шаҳридаги Инха университети 63 16 47
Toshkent Миллий технологик тадқиқотлар университети “МИСиС”нинг Олмалиқ шаҳридаги филиали 63 16 47
Toshkent Тошкент шаҳридаги Пучон университети 66 29 37
Toshkent Тошкент давлат техника университети Олмалиқ филиали 125 35 95
Toshkent Ўзбекистон миллий университети 959 723 236
Toshkent Ўзбекистон журналистика ва оммавий коммуникациялар университети 55 47 8
Toshkent Тошкент давлат техника университети 938 409 529
Toshkent Тошкент давлат иқтисодиёт университети 438 196 242
Toshkent Тошкент молия институти 360 140 220
Toshkent Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти 351 159 192
Toshkent Тошкент давлат шарқшунослик университети 331 217 114
Toshkent Тошкент кимё-технология институти 464 144 320
Toshkent Тошкент давлат педагогика университети 615 374 241
Toshkent Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети 184 103 81
Toshkent Самарқанд ветеринария медицинаси институти Тошкент филиали 31 6 25
Toshkent Геология фанлари университети 5 2 3
Toshkent Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти 52 25 27
Toshkent Тошкент давлат юридик университетининг Ихтисослаштирилган филиали 27 14 13
Fargʼona Фарғона давлат университети 658 307 351
Fargʼona Фарғона политехника институти 566 205 361
Fargʼona Қўқон давлат педагогика институти 464 296 168
Fargʼona Тошкент тиббиёт академияси Фарғона филиали 122 46 76
Fargʼona Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Фарғона минтақавий филиали 23 7 16
Farqona Тошкент ахборот технологиялари университети Фарқона филиали 106 29 77
Farqona Тошкент давлат техника университети Қўқон филиали 22 0 22
Xorazm Урганч давлат университети 830 410 420
Xorazm Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали 252 128 124
Xorazm Тошкент ахборот технологиялари университети Урганч филиали 76 19 57