O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGIOchiq ma’lumotlar – internet tarmog’ida ma’lumotlar massivi formatida joylashtirilgan, inson tomonidan oldindan o’zgartirish kiritilmasdan (mashina o’qiydigan) foydalaniladigan va avtomatlashtirilgan tarzda ishlov berilishini ta’minlaydigan hamda erkin (bepul) foydalaniladigan davlat va mahalliy o’zini-o’zi idora qilish organlari faoliyati to’g’risidagi ma’lumotlardir.ID Byudjet tashkilotlarining nomlanishi Jami Ish haqi va unga tenglashtiruvchi toʼlovlar miqdori Boshqa joriy xarajatlar Obyektlarni loyihalashtirish, qurilish, (rekonstruktsiya qilish) va taʼmirlash ishlari uchun kapital qoʼyilmalar